Közgyűlés – 2023.05.25.

Balla Imre, közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 1 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

Egy perces néma megemlékezés Nemeskéri Xéniára, Érd egyik jól ismert krónikására.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatása – támogattam a javaslatotvideó

2. napirendi pont: A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése – lekerült a napirendről

3. napirendi pont: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény házirendjének jóváhagyása – támogattam az eredeti javaslatotvideó

Volt egy kis kavarás. Mondjuk ez a házirend egy újabb példája annak, ami a világon folyik: mindenki magasról tesz mindenkire. Azért kell házirend, hogy a részegek ne jöjjenek be? Bele kell írni, de hány részeg fogja ezt figyelembe venni? Bele kell írni, hogy ha valaki randalírozik, akkor rendőrséget hívnak? Ez természetes. Felesleges házirendeket, rendeleteket, szabályokat hozunk, forgalom lassítunk többféle módon, közlekedési táblákat szórunk ki, csak azért, mert egyesek nem képesek betartani az íratlan szabályokat, a társadalmi normákat. Azok életét keserítjük meg, akik betartják és azokét, akiknek ezeket a döntéseket meg kell hozniuk vagy elő kell állítaniuk egy ilyen dokumentumot.

4. napirendi pont: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása – támogattam a javaslatotvideó

5. napirendi pont: Az érdi 13-as háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések – támogattam a javaslatotvideó

6. napirendi pont: Feladat-ellátási szerződés megújítása az érdi 7-es számú vegyes fogorvosi körzetben – támogattam a javaslatotvideó

7. napirendi pont: A Szociális Gondozó Központ Érd alapító okiratának módosítása – támogattam a javaslatotvideó

8. napirendi pont: Az óvodai ellátással kapcsolatos döntések – támogattam a javaslatotvideó

9. napirendi pont: A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideó

10. napirendi pont: Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2022. évi működéséről – elfogadtam a beszámolótvideó

11. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentéstvideó

12. napirendi pont: Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2022. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról – elfogadtam a beszámolótvideó

Simó Károlynak igaza volt.

13. napirendi pont: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról – elfogadtam a beszámolótvideó

Tudom, hogy ez országos probléma, de klasszikus után szabadon: kit kell it lesz*pni, hogy a megelőzésre nagyobb figyelmet fordítsunk?

14. napirendi pont: Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2022. évi felhasználásáról – elfogadtam a beszámolótvideó

15. napirendi pont: Beszámoló a 2022. évi helyi adóbevételek teljesüléséről – elfogadtam a beszámolótvideó

16. napirendi pont: Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása – elfogadtam a nyilakozatotvideó

17. napirendi pont: Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása – elfogadtam a beszámolótvideó

18. napirendi pont: A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása – támogattam a javaslatotvideó

Ennek a pontnak nagyjából annyira értelmetlen volt a vitája, mint az előző közgyűlésnél a civil alap vitája. Ha nem érti valaki a témát, akkor utána kell nézni, kérdezni kell, akkor is, ha utána esetleg az érdi médiában megjelenik, hogy „Balla Imre még ezt sem tudja”.

19. napirendi pont: A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

20. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

21. napirendi pont: az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

22. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

Egy kis zavar volt az erőben, T. Mészáros András képviselőtársam hosszan értekezett az előző napirendi pontról, miután arra már leadta a voksát is.

23. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiáját megalapozó akciótervei (SUMP, SECAP, ITVT, ZIFFA) – támogattam a javaslatotvideó

Ledobta az agyam az ékszíjat. Kb ott tartunk, hogy nem kell SUMP, csak ha a négy fal között csinálod és nem kell SECAP, mert még megharapja a gyereket… Szinvonaltalan, opportunista, politikai kirohanásokat hallottunk, személyeskedéssel és durva vádaskodással.

24. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 156/2019. (VI. 27.) határozatának újbóli elfogadása – nem támogattam a javaslatotvideó

25. napirendi pont: Diósd Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése – támogattam a javaslatotvideó

26. napirendi pont: Fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele – támogattam a javaslatotvideó

Ez sem kell az ellenzéki frakció szerint, vagyis jobban mondva „így nem kell”.

27. napirendi pont: Beszámoló a 2022. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról – elfogadtam a beszámolótvideó

28. napirendi pont: Sürgős: Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása – elfogadtam a beszámolótvideó

29. napirendi pont: Sürgős: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása – támogattam a javaslatotvideó

30. napirendi pont: Sürgős: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása – elfogadtam a beszámolótvideó

31. napirendi pont: Sürgős: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása – elfogadtam a jelentéstvideó

32. napirendi pont: Sürgős: A HÉSZ Érd, Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca által határolt tömbre vonatkozó módosításáról szóló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére 322/2022 (XII. 13.) számon hozott határozatának módosításáról – támogattam a javaslatotvideó

33. napirendi pont: Sürgős: Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes érdi általános iskolák valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezése – támogattam a javaslatotvideó

Ennél a napirendi pontnál látszik, ki mennyire él a valóságban. Hibáztunk? Lehetséges. A Tankerület hibázott? Egyértelműen, többször is, több témában is. A következő lépés, hogy mivel a Városháza maga nem tud zöldágra vergődni a tankerülettel, ezért segítséget kérünk. Persze van, aki szerint ez így jó, sőt, jobb nem is lehetne.

34. napirendi pont: Sürgős: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény térítési díj szabályzatának jóváhagyása – támogattam a javaslatotvideó

35. napirendi pont: Sürgős: Az érdi úthálózat fejlesztésének előkészítéséhez, a tervek elkészítéséhez és az engedélyek beszerzéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése érdekében – támogattam a javaslatotvideó

36. napirendi pont: Sürgős: Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által írt levél támogatására – támogattam a módosított javaslatotvideó

37. napirendi pont: Az Érdi Közszolgálati Díj adományozásatámogattam a javaslatot

38. napirendi pont: Egyebek – videó

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről, első rész:

49:16 Kezdés
49:23 Emlékezés Nemeskéri Xénia
50:32 Napirend
58:58 Bizottsági tagok (1. napirendi pont)
1:00:45 Új bizottsági tagok esküje
1:02:25 Fészek beszámoló (9. napirendi pont)
1:03:13 Sirius beszámoló (10. napirendi pont)
1:04:03 Vízisport Kft beszámoló (28. napirendi pont)
1:06:41 Szocgondozó (7. napirendi pont)
1:07:56 Diósdi ellátási szerződés (25. napirendi pont)
1:09:00 Gyermekvédelem (27. napirendi pont)
1:09:45 Romics házirend (3. napirendi pont)
1:16:29 Romics alapító (4. napirendi pont)
1:17:11 Intézményi térítési díjak (34. napirendi pont)
1:18:13 Békepráti javaslat (36. napirendi pont)
1:25:35 Útprogram (24. és 35. napirendi pont)
1:27:41 Olvasási szünet
1:43:04 Útprogram vitájának folytatása

Második rész:


0:25 13-as háziorvosi körzet (5. napirendi pont)
0:54 7-es fogorvosi körzet (6. napirendi pont)
1:20 Óvoda (8. napirendi pont)
2:34 Lejárt határidejű határozatok (11. napirendi pont)
2:48 Zárszámadás (12. napirendi pont)
17:51 Környezetvédelmi alap (13. napirendi pont)
18:28 Vízügyi alap (14. napirendi pont)
18:53 Helyi adóbevételek (15. napirendi pont)
26:14 Belső kontroll (16. napirendi pont)
26:43 Médiacentrum (17. napirendi pont)
27:21 Virágzó Porta (18. napirendi pont)
41:39 Temetői rendelet (19. napirendi pont)
45:43 Lakásrendelet (20. napirendi pont)
46:28 Díjrendelet (21. napirendi pont)
47:16 Ösztöndíj (22. napirendi pont)
57:35 FVS alapozó (23. napirendi pont)
1:20:12 Fiókgyógyszertárak (26. napirendi pont)
1:33:32 Sport Kft könyvvizsgáló (29. napirendi pont)
1:34:02 Városfejlesztési Kft beszámoló (30. napirendi pont)
1:34:29 Városfejlesztési Kft beszámoló 2 (31. napirendi pont)
1:34:55 HÉSZ (32. napirendi pont)
1:35:35 Tankerület (33. napirendi pont)
2:20:11 Egyebek (38. napirendi pont)
2:45:30 Zárt ülés