Közgyűlés – 2023.06.22.

Balla Imre, közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 1 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

Meglepően gyorsan ment le az egész közgyűlés, szinte alig sikerült egy kis mocskolódást becsempészni.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÉRD-TÁVHŐ Kft. 2022. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről és gazdálkodásáról – elfogadtam a beszámolótvideó

2. napirendi pont: A Szociális Gondozó Központ Érd egyes alapdokumentumainak módosítása – támogattam a javaslatotvideó

3. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentéstvideó

4. napirendi pont: Tájékoztató a fiókgyógyszertárak létesítésével kapcsolatos tárgyalások eredményéről – elfogadtam a tájékoztatótvideó

5. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

6. napirendi pont: Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása – támogattam a javaslatotvideó

7. napirendi pont: A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési és támogatási szerződés megkötése – támogattam a javaslatotvideó

8. napirendi pont: A „Gazdatiszti ház állagvédelmi felújításának előkészítése (kiviteli és tenderterv-dokumentációjának elkészítése)” tárgyában történő célokmány elfogadása – támogattam a javaslatotvideó

9. napirendi pont: Az Érd 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása – támogattam a javaslatotvideó

10. napirendi pont: Az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása – támogattam a javaslatotvideó

11. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozás – támogattam a javaslatotvideó

12. napirendi pont: Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása – támogattam a javaslatotvideó

13. napirendi pont: Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideó

14. napirendi pont: Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideó

15. napirendi pont: Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideó

16. napirendi pont: Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által tett lemondó nyilatkozat tudomásulvétele és új ügyvezető megválasztása – támogattam a javaslatotvideó

17. napirendi pont: Az Érd Városáért Kitüntetés adományozása – támogattam a javaslatot

18. napirendi pont: Az Érd Közneveléséért Díj adományozása – támogattam a javaslatot

19. napirendi pont: Az Érdi Sport Díj adományozása – támogattam a javaslatot

20. napirendi pont: Az Érd Egészségügyéért Díj adományozása – támogattam a javaslatot

21. napirendi pont: Az Év Családja Díj adományozása – támogattam a javaslatot

22. napirendi pont: A 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálata – támogattam a javaslatot

23. napirendi pont: SÜRGŐS – Javaslat pályázat benyújtására az „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtőgazdálkodásért” program keretében – az előterjesztő visszavontavideó

24. napirendi pont: Egyebek – videó

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

38:57 Kezdés
39:42 Napirend
41:04 Vízisport (16. napirendi pont)
45:55 ÉrdHő és ÉrdTávhő (1. napirendi pont)
47:20 Szocgondozó (2. napirendi pont)
49:09 Lejárt határidejű határozatok (3. napirendi pont)
49:29 Fiókgyógyszertárak (4. napirendi pont)
51:55 Költségvetés (5. napirendi pont)
52:58 Médiacentrum (6. napirendi pont)
53:49 Rendőrség (7. napirendi pont)
54:28 Gazdatiszti ház (8. napirendi pont)
55:22 Pumukli óvoda (9. napirendi pont)
58:15 Háziorvosi rendelők (10. napirendi pont)
1:04:06 Bursa Hungarica (11. napirendi pont)
1:04:36 Építészeti Nívódíj (12. napirendi pont)
1:10:12 Közműfejlesztési beszámoló (13. napirendi pont)
1:10:35 Regionális Hulladékgazdálkodási beszámoló (14. napirendi pont)
1:10:55 Szilárd Hulladékkezelési beszámoló (15. napirendi pont)
1:15:44 Vízgyűjtőgazdálkodásért pályázat (23. napirendi pont)
1:23:00 Egyebek
1:49:38 Zárás