Víz Koalíció – Víz Hete nyitó esemény

Víz Koalíció

A víz világnapja március 22-én van és ebből az apropóból a Víz Koalíció immáron harmadik éve megtartja a víz hetét. Egész héten a résztvevő tagok eseményeket szerveznek és a hét nyitása március 21-én volt.

A Víz Koalíció országos szerveződés, amelynek egyik különlegességét az adja, hogy érintett civil szervezetek, önkormányzatok és szakszervezetek közösen dolgoznak a magyarországi vízhelyzet feltérképezésén és javításán.

A nyitó esemény címe „Sok minden történt – DE történt-e valami?” volt, és a tavaly óta kicsit felpörgött víziközmű-ágazatban zajló változások voltak a középpontban.

Megjelent a Víz Koalíció harmadik éves kiadványa, amely egy szakmai tanulmány és az ország víziközmű-szolgáltatóitól kapott adatok alapján készült el.

Az esemény ennek a tanulmánynak az ismertetésével kezdődött, amit Kun Csaba vízépítő mérnök állított össze. Az első tanulmány a 2020-as adatokra alapozva jelent meg, a második a 2021-es adatokon alapult, míg a legfrissebb a 2022-es adatokkal számolt. Számottevő változás nem nagyon van a három tanulmány számai között: az ivóvízhálózat elavult, gyakoriak a csőtörések, nincs támogató stratégia és a rendszerből nagyon sok forrás hiányzik.

Utána kerekasztalbeszélgetés volt érintettekkel, jelen volt dr. Jakab Kornél (igazgató, Állami Számvevőszék), Kovács Károly (elnök, Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség), Schmidt Jenő (elnök, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége), Szabó Gellért (elnök, Magyar Faluszövetség), Tüttő Kata (főpolgármester-helyettes, Budapest), Dr. Csőzik László (polgármester, Érd), Magyar-Ábel Ágnes (Civilek Csobánkáért) és Miskéri László (Alföldvíz Szakszervezet).

A beszélgetők más-más szemszöget képviseltek, de egyetértettek abban, hogy az ágazatból elég ramaty állapotban van és sok odafigyelés és forrás szükséges amint csak lehet. Ellenkezdő esetben a víziközmű hálózat már most is túlnyomó többségben kockázatosnak jelzett része éveken belül tarthatatlan állapotú lesz.

A vízdíjak befagyasztása, a közműadó, a magas ÁFA-tartalom és a szakemberhiány mind hozzájárult, hogy a karbantartás csak az alapokra szorítkozik, az elöregedett csöveket nem tudják az üzemeltetők vagy a fenntartók cserélni és a biztonságos ivóvízellátás veszélybe kerül.

Vannak kisebb előrelépések, de a Víz Koalíció attól fél, hogy ezek a néha kapkodva meghozott döntések nem elegendőek, az alapjaitól újra kellene gondolni a szerepköröket és a finanszírozást.

A Víz Koalíció bakancslistája:

 1. Összefognak a szakmai, civil és önkormányzati szereplők
 2. A vízellátás összeomlásának veszélye része a közbeszédnek
 3. Kormányzati szinten vízügyi felelőst jelölnek ki
 4. Elindul a valódi társadalmi egyeztetés
 5. Víziközmű-hálózat állapotának átfogó, országos kockázati felmérése
 6. Sávos vízdíj kialakítása, a lakossági árszint megtartása mellett
 7. A vízdíj adóterheinek átstruktúrálása
 8. Állami források biztosítása a víziközmű-ágazat fejlesztésére
 9. Munkavállalói béremelés
 10. Országos csőcsere, és hálózat bővítés programterv, ütemezéssel, finanszírozással
 11. Víziközmű-vagyok és a szolgáltatás közösségi tulajdonban marad
 12. Önrendelkezés erősítése, társadalmi kontroll