Közgyűlés – 2024.03.28.

közgyűlés

Bevezető

Szinte eseménytelen volt a közgyűlés.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentést[videó]

2. napirendi pont: Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezés – támogattam a javaslatot[videó]

3. napirendi pont: Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

4. napirendi pont: Járóbeteg szakellátást érintő kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése – támogattam a javaslatot[videó]

5. napirendi pont: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

6. napirendi pont: Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2023. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól, a szennyvíz kezeléséről – elfogadtam a beszámolót[videó]

7. napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a szolgáltatások szolgáltatási önköltségének megállapítása – támogattam a javaslatot[videó]

8. napirendi pont: A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

9. napirendi pont: Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása – támogattam a javaslatot[videó]

10. napirendi pont: Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítása – támogattam a javaslatot[videó]

11. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések – támogattam a javaslatot[videó]

12. napirendi pont: Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala – támogattam a javaslatot[videó]

13. napirendi pont: Alapítványi forrás átadása – támogattam a javaslatot[videó]

A Víz Koalíció idén is megszervezte a Víz Hete programsorozatot, erre kértek 50.000 forint támogatást. A programok március 20-án indultak és a héten értek véget és érdi helyszín is volt köztük. A Víz Koalícióról a Facebook oldalukon olvashattok bővebben.

14. napirendi pont: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2023. évi döntéseiről – lekerült a napirendről[videó]

15. napirendi pont: Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

16. napirendi pont: Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

17. napirendi pont: Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

18. napirendi pont: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

19. napirendi pont: Felvilágosítás kérések – [videó]

20. napirendi pont: SÜRGŐS – A Madárbarát Települések Országos Szövetségéhez való csatlakozás – támogattam a javaslatot[videó]

Bács István megint nem érti, miről van szó, vagy szándékosan szemétkedik.

21. napirendi pont: Egyebek – [videó]

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

21:20 Kezdés
21:58 Napirend
23:15 Lejárt határidejűek (1. napirendi pont)
23:37 Tankerületi véleményezés (2. napirendi pont)
1:08:54 Romics beszámoló (3. napirendi pont)
1:11:44 Kapacitás átcsoportosítás (4. napirendi pont)
1:12:09 Romics alapító okirat (5. napirendi pont)
1:12:35 Szennyvíz (6. napirendi pont)
1:13:54 Térítési díjak (7. napirendi pont)
1:14:59 Virágző érdi porta (8. napirendi pont)
1:17:08 REKI (9. napirendi pont)
1:20:47 Óvodai körzetek (10. napirendi pont)
1:21:11 Háziorvosok (11. napirendi pont)
1:22:19 Iskolaorvos (12. napirendi pont)
1:23:12 Víz Koalíció (13. napirendi pont)
1:23:40 Polgármester átruházott döntései (14. napirendi pont)
1:26:30 Fenntarthatósági bizottság beszámoló (15. napirendi pont)
1:27:06 Gazdasági bizottság beszámoló (16. napirendi pont)
1:27:25 Jogi bizottság beszámoló (17. napirendi pont)
1:27:42 Pénzügyi bizottság (18. napirendi pont)
1:28:01 Felvilágosítás kérések (19. napirendi pont)
2:13:41 Madárbarát települések (20. napirendi pont)
2:20:38 Egyebek
2:38:59 Zárás

Leirat

Kísérleti jelleggel készítettem egy leiratot a videó alapján. A leiratot egy rendszer készítette, nagyjából használható, de vannak benne „félrehallások”. Nem néztem végig az egészet, nem javítottam ki a hibákat, talán később még erre is sor kerülhet. A nyers leiratot innen tölthetitek le.