Közgyűlés – 2022.11.24.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

Néma főhajtással emlékeztünk a nemrég elhunyt Solti Gábornéra, korábbi érdi bölcsődevezetőre.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentést Videó: 0:54:01

2. napirendi pont: Településrészi önkormányzatok létrehozása – támogattam a javaslatot Videó: 0:54:30

Két településrészi önkormányzatot hoztunk létre: Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat és Dombosváros–Tusculanum Településrészi Önkormányzat. Nyiltan bevallott szándék, hogy ezek segítségével a gyógyszertárak helyzetét szeretnénk megoldani ezen a két területen. A Dombosváros-Tusculanum Településrészi Önkormányzat elnökének engem választott meg a közgyűlés. Itt lesz még egy beszélgetésem Asztalos Évával, hogy ugyan leszavazta a javaslatot és az esküt sem tette le (bár ez képviselőknek nem is kötelező, amennyire tudom), mégis részt vehetne a munkában. Ellenkező esetben mást kell választanunk a helyére a következő közgyűlésen. Remélem csak valami fél mondatos vagy hasonló nem húsba vágó egyet nem értés miatt tett így és helyesli a részönkormányzat létrehozását és támogatni fogja a munkáját.

3. napirendi pont: Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2021/2022. tanévben végzett munkájáról – elfogadtam a beszámolókat és támogattam a javaslatot Videó: 1:31:36

Ebbe a napirendi pontba hogyan sikerült belekeverni, hogy Csőzik mindent tönkretett… zseniális! La politique pour la politique.

4. napirendi pont: Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó beszámolója – elfogadtam a beszámolót Videó: 2:03:19

5. napirendi pont: Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése – támogattam a javaslatot Videó: 2:04:46

6. napirendi pont: A polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendelése – támogattam a javaslatot Videó: 2:05:43

Nem, nem lesz lakat az Önkormányzat és a Polgárok Háza épületén. Ügyelet lesz, papírokat le lehet adni, határidőket ugyanúgy tartani kell.

7. napirendi pont: Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött vállalkozási szerződés módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 2:06:30

T. Mészáros Andrásnak akár még igaza is lehet egyszer-egyszer. Mindenesetre ezzel is telekürtölte már a jobboldali sajtót, miközben az előző kürtöléséről kiderült, hogy nem igaz, de azt persze fedje most már jótékony homály. Nem baj, majd feljelent mindenkit. Vagyis ez kommunista szokás, nem fog feljelenteni, hanem megteszi a szükséges jogi lépéseket. Csak két baja szokott lenni, hogy túl lassan reagál az önkormányzat, vagy hogy túl gyorsan reagál az önkormányzat, mint az egyszeri nyuszika a sapkával. Antunovits Antal is hozzászólt, bár ugyanazt mondta, mint T. Mészáros András, biztosan nem figyelte a vitát.

8. napirendi pont: Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása – elfogadtam a beszámolót Videó: 2:19:55

9. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 1:37:36

10. napirendi pont: A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 1:38:18

A civil pályázatoknál egy kis technikai módosítás: a beszámolót és teljesítést eddig egy munkacsoport nézte át, majd továbbította a polgármesternek , ezentúl pedig a hivatal fogja átnézni és továbbítani a polgármesternek. Ezekkel nem szokott baj lenni, a legtöbb szervezet már rutinos abban, hogy mit, mikor, hogyan kell leadniuk.

11. napirendi pont: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 1:10:30

A fűtési támogatás ezentúl nem közvetlenül fa képében, illetve fix támogatásként fog szerepelni, hanem maximum 80e forintig fog terjedni a mértéke. A 18 évessé váló fiatalok jelenlegi ajándékát kivezetjük és gondolkozunk, hogyan lehetne őket köszönteni. A „babacsomag” mint kiderült csak szociális alapon adható, ezért nem jár automatikusan, kérni kell. Ez volt a legkisebb megléphető változtatás, amivel már a törvénynek is megfelel ez az ajándék és a szülők is hozzájuthatnak. T. Mészáros András hozzászólásából látható, hogy egy szót sem értett az előterjesztésből, csak kell mondania valamit, hogy miért nem szavazza meg végül.

12. napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 1:38:40

13. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 53/2016. (III.24.) számú határozatával elfogadott településszerkezeti terv és az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet négy részterületre vonatkozó módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 1:39:04

14. napirendi pont: „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítása – támogattam a javaslatot Videó: 1:41:36

Idén sem jelentkezett más ajánlattal, csak a Volánbusz. A kiírás megtörtént, 50 millió forint nettó a 2023-as „tarifa”. A menetjegyek ára nem változik.

15. napirendi pont: Fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének megújítása – támogattam a javaslatot Videó: 1:42:48

16. napirendi pont: A Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, továbbá közművelődési megállapodás megkötése a Könyvkerék Könyvmentő Egyesülettel – támogattam a javaslatot Videó: 1:43:16

17. napirendi pont: A Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 1:17:40

Az utcai szociális ellátást a Vöröskereszt veszi át, ezért a Szociális Gondozó Alapító Okiratát módosítani kell. Megint érthetetlen T. Mészáros András hozzászólása: az utcai ellátások színvonala csökkent, javítani kellene rajta, ezért nem támogatja a kiszervezést. Alma és körte.

18. napirendi pont: Szolgáltatási szerződés megkötése az Inter-Ambulance Zrt.-vel mentőtiszti autó 2023. évi működtetéséről – támogattam a javaslatot Videó: 1:45:14

Meghosszabbítjuk a szerződést a mentőtiszti kocsiról. Nem meglepő, hogy többe kerül, mint tavaly, és a szerződést úgy kötjük meg, hogy amennyiben menet közben az ügyeleti szolgáltatások központosítva lesznek (erről Bárány Zsolt, a Romics igazgatója beszélt is a közmeghallgatáson), akkor le tudjuk mondani.

19. napirendi pont, zárt ülés: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – támogattam a javaslatot

20. napirendi pont: SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Költségcsökkentési intézkedési terv – támogattam a tervet Videó: 0:25:15

A Gárdonyit kénytelenek vagyunk bezárni, a Fenyvesi Köznevelési Centrum uszodáját meg sem nyitjuk, Érdi Újság változik, a Városfejlesztési Kft intézményként folytatja, a Szepes és a Csuka egyes épületei bezárnak, a két óvoda-csoport egybevonása, egyes szerződések felülvizsgálata, jövő évi költségvetés tervezésekor pár tétel felülvizsgálata. T. Mészáros András harmadszor is benyújtotta ugyanazt a módosítót (kétszer bizottságban, egyszer közgyűlésen), amiben hogy is fogalmazzak, hogy ne annyi legyen, hogy nonszensz… olyan mértékű optimizmusról és szociális érzékenységről tett tanúbizonyságot, hogy könny szökött a szemembe ezen arany ember szava hallgatása közben. Filmekben lehet ilyet látni, amikor főhősünk kiáll, elmondja a mondanivalóját, majd mindenki felállva tapsol, megszavazzák, és jön a happy end. Az életben inkább az szokott lenni, hogy egy nagy pofáraesés jön, mert kiderül, hogy annyira elrugaszkodott a valóságtól, hogy semmi értelme nincs.

21. napirendi pont: SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a módosítást Videó: 0:22:49

A lakásként számon tartott, de cég nevén lévő (ezért valószínűsíthetően kiadott) lakások építményadója, a nagy üzletek építményadója, a távközlési vállalatok, az energiaellátó vállalatok, a hitel- és pénzintézmények, biztosítók építményadója emelkedik. A magánszemélyek és kisebb üzletek, valamint a fent nem sorolt vállalkozások építményadója nem változik.

22. napirendi pont: SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása és az érdi sportélet támogatási rendszerének felülvizsgálata a költségcsökkentés érdekében – támogattam az előterjesztést Videó: 2:23:14

Tekauer Norbert elöjött azzal, hogy magánkézbe játszanánk az Arénát. Ezzel mondjuk már Simó Károly is riogatott 2019-ben, azóta sem jött be a jóslata. A kézilabda-rajongók mindenképpen nézzék meg ezt a részt, mert a kézilabda jövőjéről is ment a vita, hiszen ez a Sport Kft fő területe.

23. napirendi pont: SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Az Ifjúsági Önkormányzat 2022-2023. évi működésével kapcsolatos döntés meghozatala – támogattam az előterjesztést Videó: 1:45:46

A Marianum idén nem kíván részt venni az Ifjúsági Önkormányzat munkájában. Bővebb indoklás nem volt, az előterjesztés szerint módosítani kell a rendeletet a következő választáshoz. Vannak ilyen érthetetlen szavazások, hogy ilyenkor a jobboldal azt mondja, hogy ezt nem támogatja. Akár erőszakkal is rá kellene venni az iskolát, hogy vegyen részt? Vagy hogyan gondolják?

Egy általános megjegyzés az egész üléshez: a javaslatokat, előterjesztéseket szerintem sokan nem olvassák. Vagy nem értik. Bikkfanyelven vannak, helyenként sok hivatkozással, de legtöbbször olyanon megy a vita, amiről vagy nem is szól, vagy csak a képviselő látja bele a saját szemszöge alapján. Csak el kell olvasni, értelmezni kell, és ha az van benne, hogy pl „vizsgálja meg az xy megvalósíthatóságát”, akkor felesleges arról vitát indítani, hogy megnézték-e ezt vagy azt a vetületet, megvizsgálták-e ezt vagy azt a törvényt, mert pont arról szól az előterjesztés, hogy ezeket vizsgálja meg. Nem kell mögé látni, nem kell kitalálni, mire gondolt a költő, el kell olvasni és értelmezni, ami benne van.

Másik érdekes téma lehetne, hogy ha valamit egy bizottsági ülésen megbeszélünk, kivesézünk, akkor miért kerül elő ugyanattól az embertől ugyanaz a testületi ülésen is? Szereplési kényszer? Percre fizeti a pártja? Közben rájött, hogy nem is fogadja el a választ, amit bizottsági ülésen kapott? Elfelejtette, hogy már kapott választ?

Egyesek meg mintha nem is az ülésen lennének, hanem a pártkongresszuson adnának elő, vagy sajtótájékoztatót tartanának, vagy csak simán más adót néznének, folyamatosan megy az MTV Híradó a fejükben.

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők innen.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről, első rész:


0:48:35 Kezdés, néma emlékezés
0:49:26 Létszám, napirend
0:54:01 Lejárt határidejű határozatok (1. napirendi pont)
0:54:30 Településrészi önkormányzatok (2. napirendi pont)
1:07:21 Településrészi önkormányzatok eskütétele
1:10:30 Szociális ellátások (11. napirendi pont)
1:17:40 Utcai szociális munka (17. napirendi pont)
1:31:36 Iskolák beszámolója (3. napirendi pont)
2:03:19 Óvodák beszámolói (4. napirendi pont)
2:04:46 Óvodák munkaterve (5. napirendi pont)
2:05:43 Igazgatási szünet (6. napirendi pont)
2:06:30 Érdi Újság (7. napirendi pont)
2:19:55 Érdi Sport Kft beszámolója (8. napirendi pont)
2:23:14 Érdi Sport Kft átalakítás (22. napirendi pont)
2:59:27 Szünet

A közvetítés felvétele, második rész:

0:22:49 Helyi adók (21. napirendi pont)
0:25:15 Költségcsökkentési terv (20. napirendi pont)
1:37:36 Költségvetés módosítás (9. napirendi pont)
1:38:18 Civil szervezetek (10. napirendi pont)
1:38:40 Személyes gondoskodási ellátás (12. napirendi pont)
1:39:04 HÉSZ módosítás (13. napirendi pont)
1:41:36 Volánbusz (14. napirendi pont)
1:42:48 Fogorvos (15. napirendi pont)
1:43:16 Könyvkerék (16. napirendi pont)
1:45:14 Mentőtiszti autó (18. napirendi pont)
1:45:46 Ifjúsági Önkormányzat (23. napirendi pont)
1:47:35 Egyebek
2:03:37 Zárt ülés