Közgyűlés – 2022.10.27.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

Néma főhajtással emlékeztünk a nemrég elhunyt Szalay Jenőre, dr. Sziráki Csabára és Lantos Péterre.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentést Videó: 1:02:32

2. napirendi pont: Javaslat az érdi 13. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára – támogattam a javaslatot Videó: 1:03:01

3. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot Videó: 1:07:20

4. napirendi pont: Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására – támogattam a javaslatot Videó: 1:11:40

Időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatás: a bölcsődébe fel nem vett gyerekek napidíj fejében egy-egy napra „bekerülhetnek” a bölcsödébe. Ez jó a városnak, jó a szülőnek, jó a gyereknek.

5. napirendi pont: Javaslat költségcsökkentési intézkedési terv elfogadására – lekerült a napirendről

Mitől sürgős a sürgős előterjesztés? Van pár kemény szabály és van egy rakás puha. A keményeknek mindenképpen meg kell felelni. A puha szabályokon már lehet lamentálni, meg magyarázni.

6. napirendi pont: Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – támogattam a javaslatot Videó: 1:11:13

Egy keretrendszer, ami megteremti az alapokat. Nem kis vita volt róla, hogy a kivételeket hogyan kezeljük le. Nem lehet házszámra lebontani, hogy melyik ingatlannál mit lehet, mit kell… ha több a kivétel, mint az általános, akkor már megette a fene az egészet.

7. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására – támogattam a javaslatot Videó: 1:54:52

Valójában semmi új, csak a régi kicsit gatyába zárva.

8. napirendi pont: Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére – az előterjesztő visszavonta a javaslatot Videó: 2:07:11

Ezzel kapcsolatban nem értettem, hogy ha nincs rendelet, akkor tilos mondjuk lakossági fórumot tartani? Mintha az egész közigazgatás arra lenne berendezkedve, hogy amire nincs szabály, az ördögtől való, az tilos, az törvénysértő.

9. napirendi pont: Javaslat az Érd 095/11 a 092/7 és a 092/8 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonására – támogattam a javaslatot Videó: 2:13:02

Tetlák Örs kérdése nem ide való, de minden kétséget kizárólag érvényes kérdés.

10. napirendi pont: Javaslat az Érd, Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbbel kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére – az előterjesztő visszavonta a javaslatot Videó: 2:19:34

11. napirendi pont: Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására – támogattam a javaslatot Videó: 2:36:48

12. napirendi pont: Beszámoló a 2022. évi nyári napközi tábor lebonyolításáról – elfogadtam a beszámolót Videó: 1:01:54

13. napirendi pont: Sürgős: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására – az első és harmadik pontban tartózkodtam, személyes érintettség miatt, a második pontban támogattam a javaslatot Videó: 0:42:26

14. napirendi pont: Sürgős: Javaslat Kossuth-díj adományozásának kezdeményezésére Madarász Katalin nóta- és népdalénekes részére – támogattam a javaslatot Videó: 2:51:46

15. napirendi pont: Sürgős: Javaslat Szita Károly Kaposvár polgármestere által Ursula von der Leyennek írt levél támogatására – az előterjesztő visszavonta a javaslatát Videó: 2:56:01

Időrendben ez az utolsó volt a zárt ülés előtt, jött volna az Egyebek napirendi pont. Viszont elég sokan felpattantak, hogy most nekik sürgősen dohányozni kell, mosdóba kell menni, inni kell egy kis vizet, vagy mit tudom én, és a közgyűlés határozatképtelenné vált. Ezért az Egyebek elmaradt, a közgyűlés ülését lezárta polgármester úr. Kellett vagy tíz perc, mire annyi képviselőt össze lehetett megint trombitálni, hogy a zárt ülésen lévő egy pontra szavazni tudjunk.

16. napirendi pont: Sürgős: Javaslat felhatalmazás megadására a polgármester részére az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. október 28-án tartandó rendkívüli taggyűlésén szereplő napirendi pontokban történő döntéshozatalhoz – támogattam a javaslatot Videó: 2:50:30

17. napirendi pont: Sürgős: Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására – támogattam a javaslatot Videó: 2:54:08

18. napirendi pont: Sürgős: Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola társasházi alapító okiratának módosítására – támogattam a javaslatot Videó: 2:54:24

19. napirendi pont, zárt ülés: Javaslat visszavont fellebbezés miatt eljárás megszüntetésére – támogattam a javaslatot Videó: 3:05:32

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők innen.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:


0:00:00 Néma főhajtás
0:01:01 Megnyitó
0:01:30 Napirend megvitatása
0:42:26 Bizottsági összetétel (13. napirendi pont)
1:00:12 Külsős képviselő tagok esküje
1:01:54 Napközis tábor beszámoló (12. napirendi pont)
1:02:37 Lejárt határidejű határozatok (1. napirendi pont)
1:03:01 13. háziorvosi körzet (2. napirendi pont)
1:07:21 Egészségügyi körzetek (3. napirendi pont)
1:11:40 Pöttöm Sziget Bölcsöde (4. napirendi pont)
1:14:13 Ingatlanok és közterületek tisztán tartása (6. napirendi pont)
1:54:52 Településkép (7. napirendi pont)
2:07:11 Partnerségi egyeztetés (8. napirendi pont)
2:13:02 Belterületbe vonás (9. napirendi pont)
2:19:34 Festal (10. napirendi pont)
2:36:48 ÉTH (11. napirendi pont)
2:50:30 ÉTV (16. napirendi pont)
2:51:46 Madarász Katalin (14. napirendi pont)
2:54:08 VMG Alapítvány (17. napirendi pont)
2:54:24 Batthyány Sportiskola (18. napirendi pont)
2:56:01 Szita Károly levél (15. napirendi pont)
3:05:32 Zárt ülés (19. napirendi pont)