Közgyűlés – 2023.11.30.

közgyűlés

Bevezető

Az ülés elején Havas Mártára, volt képviselőre emlékeztünk meg.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Betegbeutalási rend módosításának kezdeményezése – támogattam a javaslatot[videó]

2. napirendi pont: Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beszámolója – elfogadtam a beszámolót[videó]

3. napirendi pont: Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása – jóváhagytam a munkatervet[videó]

4. napirendi pont: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények alapító okiratának módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

5. napirendi pont: Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2023.06.30-i fordulónapra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása – elfogadtam a beszámolót[videó]

6. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentést[videó]

7. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre vonatkozó módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

8. napirendi pont: Az Érd 097/2, a 097/8 és a 097/9 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása – támogattam a javaslatot[videó]

9. napirendi pont: Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása – lekerült a napirendről[videó]

10. napirendi pont: Az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti (7345 hrsz-ú) önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása – támogattam a javaslatot[videó]

11. napirendi pont: Hozzájárulás megadása önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez – támogattam a javaslatot[videó]

12. napirendi pont: Feladat-ellátási szerződések megújítása egyes egészségügyi alapellátási körzetekben – támogattam a javaslatot[videó]

13. napirendi pont: Iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala – támogattam a javaslatot[videó]

14. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának csatlakozása a Víz Koalícióhoz – támogattam a javaslatot[videó]

15. napirendi pont: Sürgős: Egyedi támogatási kérelmek elbírálása – támogattam a javaslatot[videó]

16. napirendi pont: Felvilágosítás kérések – [videó]

Egyebek napirendi pont[videó]

17. napirendi pont (zárt): A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – támogattam a javaslatot

18. napirendi pont (zárt): Rendkívüli települési támogatás – fűtési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – támogattam a javaslatot

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

00:00:00 Napirend
00:01:15 Óvodák beszámolója (2. napirendi pont)
00:02:15 Óvodák munkaterve (3. napirendi pont)
00:05:07 Óvodák alapító okirata (4. napirendi pont)
00:06:23 Érdi Sport Kft. (5. napirendi pont)
00:07:32 Betegbeutalási rend (1. napirendi pont)
00:08:07 Lejárt határidejű határozatok (6. napirendi pont)
00:08:28 Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút (7. napirendi pont)
00:09:04 Délibáb utca (8. napirendi pont)
00:09:45 Szőlős (9. napirendi pont)
00:15:03 Nyírfa utca (10. napirendi pont)
00:15:39 Földrajzi Múzeum (11. napirendi pont)
00:16:01 Orvosok (12. napirendi pont)
00:17:52 Iskolaorvos (13. napirendi pont)
00:19:54 Víz Koalíció (14. napirendi pont)
00:23:10 Támogatások (15. napirendi pont)
00:27:17 Felvilágosítás (16. napirendi pont)
00:27:25 Európa sétány (16. napirendi pont)
00:30:24 Felső utca-Karolina utca (16. napirendi pont)
00:33:08 Városfejlesztési Kft. (16. napirendi pont)
00:38:27 Gyömbér patika (16. napirendi pont)
00:43:14 Egyebek (17. napirendi pont)
01:03:28 Zárás

Leirat

Kísérleti jelleggel készítettem egy leiratot a videó alapján. A leiratot egy rendszer készítette, nagyjából pontos, de vannak benne „félrehallások”. Nem néztem végig a tizenakárhány oldalt, nem javítottam ki a hibákat, talán később még erre is sor kerülhet. A leiratot innen tölthetitek le.