Közgyűlés – 2023.10.26.

közgyűlés

Bevezető

Az ülés elején az októberben kirobbant háború ártatlan áldozataira emlékeztünk meg.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentést[videó]

2. napirendi pont: A Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

3. napirendi pont: Beszámoló a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról – támogattam a javaslatot[videó]

4. napirendi pont: Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosítása – támogattam a javaslatot[videó]

5. napirendi pont: Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű ingatlan hasznosítása – támogattam a javaslatot[videó]

6. napirendi pont: Rendőrségi körzeti megbízottak kinevezésének véleményezése – támogattam a javaslatot[videó]

7. napirendi pont: Pályázat kiírása az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására – támogattam a javaslatot[videó]

8. napirendi pont: Javaslat a közösségi költségvetés elindítására – lekerült a napirendről

9. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása – támogattam a javaslatot[videó]

10. napirendi pont: Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában – támogattam a módosított javaslatot[videó]

11. napirendi pont (zárt): Érdi életkezdési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – támogattam a javaslatot

12. napirendi pont (zárt): Sürgős előterjesztés: A Pest Megye Önkormányzata által alapított Pest Megyei Sport Díj, az Év Sportolója Díj, az Év Legjobb Csapata Díj, az Év Edzője Díj, az Év Szabadidő és Sport Szervezet Díj adományozása – támogattam a javaslatot

13. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

14. napirendi pont (zárt): Sürgős előterjesztés: Településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – támogattam a javaslatot

15. napirendi pont: Sürgős: A 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntés – támogattam a javaslatot[videó]

16. napirendi pont: Sürgős: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

17. napirendi pont: Sürgős: Alapítványi forrás átadása – támogattam a javaslatot[videó]

18. napirendi pont: Felvilágosítás kérés – elfogadtam a válaszokat[videó]

19. napirendi pont: Egyebek – [videó]

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

00:31:06 Kezdés
00:31:23 Emlékezés az áldozatokra
00:32:38 Napirend
00:37:17 Lejárt határidejű határozatok (1. napirendi pont)
00:38:08 Beszélj Velem Alapítvány (2. napirendi pont)
00:38:37 Nyári napközis tábor (3. napirendi pont)
00:39:15 Nyírfa utca (4. napirendi pont)
00:40:20 Szőlős hasznosítása (5. napirendi pont)
00:52:53 Körzeti megbízottak (6. napirendi pont)
00:53:40 Intézményi Gondokság pályázat (7. napirendi pont)
00:54:45 Csalogány utcai játszótér (10. napirendi pont)
01:13:34 Szünet
01:29:09 Temetői rendelet (9. napirendi pont)
01:52:36 Közbeszerzési Szabályzat (16. napirendi pont)
01:55:26 TOP Plusz TVP (13. napirendi pont)
02:47:48 Alapítványi forrás (17. napirendi pont)
02:49:02 Egészségház (15. napirend pont)
02:49:52 Felvilágosítás (18. napirendi pont)
03:10:23 Egyebek (19. napirendi pont)
03:47:27 Zárt ülés