Közgyűlés – 2023.09.28.

Balla Imre, közgyűlés

Bevezető

Az ülés elején Dr. Badalai Ödönnére emlékeztünk.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése – támogattam a javaslatotvideó

2. napirendi pont: Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 29/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása – lekerült a napirendről

3. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

4. napirendi pont: A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések – támogattam a javaslatotvideó

5. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítása – támogattam a javaslatotvideó

6. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése – támogattam a javaslatotvideó

7. napirendi pont: Az Érd, Duna u. 84. szám alatti, 21003 helyrajzi számú ingatlan átminősítése – támogattam a javaslatotvideó

8. napirendi pont: Az Érd, Nyírfa utca 11. szám alatti 7345 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában álló ingatlan egy részének hasznosítása – támogattam a javaslatotvideóvideó

9. napirendi pont: Feladat-ellátási szerződés megújítása iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében – támogattam a javaslatotvideó

10. napirendi pont: A kulturális intézmények igazgatóhelyettesi kinevezéseivel kapcsolatos döntések – támogattam a javaslatotvideó

11. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezése – támogattam a javaslatotvideó

12. napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetése a 2024. évre az ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzat elfogadása – támogattam a javaslatotvideó

13. napirendi pont: Alapítványi forrás átadása – támogattam a javaslatotvideó

14. napirendi pont: Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat határidejének meghosszabbítása – támogattam a javaslatotvideó

15. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentéstvideó

16. napirendi pont (zárt ülés): Az Év Rendőre Díj adományozása – támogattam a javaslatot

17. napirendi pont (zárt ülés): Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozása – támogattam a javaslatot

18. napirendi pont (zárt ülés): Az Érd Város Közéletéért elismerés és Érd Város Életmű Díja adományozása – támogattam a javaslatot

19. napirendi pont (zárt ülés): A Pest Megye Önkormányzata által alapított címek és kitüntetések adományozása – lekerült a napirendről

20. napirendi pont (zárt ülés): Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozása – támogattam a javaslatot

21. napirendi pont (zárt ülés): Gyommentesítési, tisztántartási és kertszerű használatra vonatkozó kötelezettségről szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – támogattam a javaslatot

22. napirendi pont: SÜRGŐS: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról – támogattam a javaslatotvideó

23. napirendi pont: SÜRGŐS: Az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról – támogattam a javaslatotvideó

24. napirendi pont: SÜRGŐS: A közterületen elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések köréről szóló rendelet elfogadása – támogattam a javaslatotvideó

A hulladék mindig parázs téma. Akár arról van szó, hogy a környezetvédelmi alapot csak illegális hulladék elszállítására használjuk fel, akár arról, hogy hogyan működik jelenleg Magyarországon a hivatalok közötti együttműködés. Bács István javaslata jó volt, meglátjuk, hogy a kormányhivatal megfelelő osztálya mennyire vevő az ötletre.

25. napirendi pont: SÜRGŐS: Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása, a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról – támogattam a javaslatotvideó

26. napirendi pont: SÜRGŐS: A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetése – támogattam a javaslatotvideó

27. napirendi pont: SÜRGŐS: Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről – támogattam a javaslatotvideó

28. napirendi pont: Egyebek – videó

Sajnos igyekezni kellett, ezért csak gyorsan említettem a három témámat:

  • kerékpáros infrastruktúra
  • zajvédő falak
  • a lakosok közvetlen ráhatása a költségvetésre

videó

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

21:37 Kezdés
22:10 Megemlékezés Dr. Badalai Ödönnére
23:23 Kezdés 2
24:11 Napirend
25:51 Sport Kft (22. napirendi pont)
27:36 Dereguláció (1. napirendi pont)
30:22 Költségvetés (3. napirendi pont)
49:53 Szepes intézményvezető pályázat (4. napirendi pont)
51:42 Főépítészi főosztály (5. napirendi pont)
58:14 Önkormányzati ingatlanok (6. napirendi pont)
58:48 Duna utcai ingatlan (7. napirendi pont)
1:03:36 Nyírfa utcai ingatlan (8. napirendi pont)
1:06:16 Szünet
1:07:58 Nyírfa utcai ingatlan (8. napirendi pont)
1:09:30 Fogászat (9. napirendi pont)
1:10:07 Igazgatóhelyettesek (10. napirendi pont)
1:11:30 Iskola felvételi körzetek (11. napirendi pont)
1:12:15 Bursa Hungarica (12. napirendi pont)
1:13:01 Szalagavatók és más alapítványi források (13. napirendi pont)
1:17:44 Érdi Építészeti Nívódíj (14. napirendi pont)
1:18:17 Lejárt határidejű határozatok (15. napirendi pont)
1:18:38 Közterületi hulladék (24. napirendi pont)
1:48:41 Gárdonyi Sportiskola és Aréna (23. napirendi pont)
1:49:31 HÉSZ módosítás egyeztetés lezárása (25. napirendi pont)
1:50:18 HÉSZ módosítás környezeti vizsgálat (27. napirendi pont)
1:51:38 Sportiskola Alapítvány visszafizetés (26. napirendi pont)
1:56:11 Egyebek
2:02:05 Felszólalásom
2:05:18 Zárás