Közgyűlés – 2023.04.27.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 1 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

Egy perces néma megemlékezés Katona Sándorra, aki az ófalusi repülős emlékmű egyik zászlóvivője volt.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideó

2. napirendi pont: Beszámoló az Érd Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideó

3. napirendi pont: Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideó

4. napirendi pont: Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideó

5. napirendi pont: A Pöttöm Sziget Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakmai munkájának értékelése – elfogadtam a beszámolótvideó

6. napirendi pont: A Szociális Gondozó Központ Érd 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai munkájának értékelése – elfogadtam a beszámolótvideó

7. napirendi pont: A 2023. évi nyári napközis tábor megrendezése – támogattam a javaslatotvideó

8. napirendi pont: A nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározása – támogattam a javaslatotvideó

9. napirendi pont: Az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2022. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás – elfogadtam a beszámolótvideó

10. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2022. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól – elfogadtam a javaslatotvideó

11. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentéstvideó

12. napirendi pont: A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

13. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

14. napirendi pont: A Festal tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és társadalmi egyeztetéséről – támogattam a javaslatotvideó

15. napirendi pont: Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására – támogattam a javaslatotvideó

16. napirendi pont: Az Érd, Emma u. 7., 22552/28 hrsz-ú ingatlan önkormányzati törzsvagyonból való kivonása – támogattam a javaslatotvideó

17. napirendi pont: A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás – nem támogattam a módosítót, támogattam a javaslatotvideó

18. napirendi pont: Az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködés a Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021 (3. szakasz) pályázat kapcsán – támogattam a javaslatotvideó

19. napirendi pont: A Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása – támogattam a javaslatotvideó

20. napirendi pont: A Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása – támogattam a javaslatotvideó

21. napirendi pont: Az Érdi Városgazda alapító okiratának módosítása – támogattam a javaslatotvideó

22. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyásáról – támogattam a javaslatotvideó

23. napirendi pont: Bírósági ülnökök megválasztása – támogattam a javaslatotvideó

24. napirendi pont (zárt): Településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása – támogattam a módosítót, majd az ezzel kiegészített javaslatot

25. napirendi pont: SÜRGŐS – A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról – támogattam a javaslatotvideó

26. napirendi pont: SÜRGŐS – A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideó

27. napirendi pont: SÜRGŐS – Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ázsiós tőkeemeléséről – támogattam a javaslatotvideó

28. napirendi pont: Egyebek – videó

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:


ugrás Kezdés
ugrás Emlékezés Katona Sándorra
ugrás Napirend
ugrás Tűzoltóság beszámoló (1. napirendi pont)
ugrás Polgárőrség beszámoló (2. napirendi pont)
ugrás Volánbusz beszámoló (3. napirendi pont)
ugrás Romics beszámoló (4. napirendi pont)
ugrás Pöttöm Sziget Bölcsöde beszámoló (5. napirendi pont)
ugrás Szociális Gondozó Központ beszámoló (6. napirendi pont)
ugrás Napközis tábor (7. napirendi pont)
ugrás Nyári szünidei étkeztetés (8. napirendi pont)
ugrás Érdi Galéria beszámoló (9. napirendi pont)
ugrás Szippantás beszámoló (10. napirendi pont)
ugrás Lejárt határidejű határozatok (11. napirendi pont)
ugrás Civil szervezetek támogatása (12. napirendi pont)
ugrás Költségvetés (13. napirendi pont)
ugrás Festal (14. napirendi pont)
ugrás Rendkívüli támogatás (15. napirendi pont)
ugrás Emma utca (16. napirendi pont)
ugrás Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (17. napirendi pont)
ugrás Bölcsöde (18. napirendi pont)
ugrás Földrajzi Múzeum igazgató (19. napirendi pont)
ugrás Szepes (20. napirendi pont)
ugrás Városgazda (21. napirendi pont)
ugrás Belső ellenőrzés (22. napirendi pont)
ugrás Bírósági ülnökök (23. napirendi pont)
ugrás Ellátások, közétkeztetés (26. napirendi pont)
ugrás Városfejlesztési Kft (27. napirendi pont)
ugrás Parkváros Gyermekeiért Alapítvány (25. napirendi pont)
ugrás Egyebek (28. napirendi pont)
ugrás Zárás