Modern Városok program

terv, építkezés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 7 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Nagyjából egy éve (2016. július elején) volt itt Orbán Viktor, és felajánlott 40 milliárd forintot a Modern Városok keretében, hogy Érd is kapjon némi támogatást, ha már elesett az EU-s pénzek nagy részétől.

Októberben elkészült egy akcióterv, ütemterv, nagyjából pénzügyi terv, hogy az öt év alatt kapott pénzt mire szeretné vagy tudná a város költeni. Itt most ezt az összefoglalót olvashatjátok. Mi valósult meg azóta? Mi van folyamatban? Melyiket készítették elő? Melyik pont hogyan áll szerintetek?


Érd MJV – Modern Városok Program

2016. október 24. hatályos állapot szerint


dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fejlesztése (II. ütem)

A meglévő Alsó u.-i épületszárny energetikai felújítása, tüdőgondozói ellátás áthelyezése egészségügyi intézménybe. Emellett halaszthatatlan műszer beszerzés is szükséges.

A Felső u. 39-41. B épület teljes felújítása ezen belül kiemelt a hőszigetelése, épületgépészeti és energetika átalakítása:

Ennek a fejlesztésnek a célja az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában lévő Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény energetikai célú korszerűsítése és a kor követelményeinek megfelelő belső struktúra kialakítása. A fejlesztés alapvető célja, hogy az Intézmény a következő 20 évben az eddigi fejlesztések során elért magas színvonalú, gazdaságos és fenntartható ellátást nyújtson Érd Megyei Jogú Város és térsége, mint ellátási terület, lakosságának. Ennek érdekében szükséges a 1981 és 1991 közt épült régi épületrészek komplex felújítása, ezzel is hozzájárulva az intézmény ellátási területén lakó több mint 92.000 fő költséghatékony, magasabb színvonalú ellátásához.

A beruházás tervezett fontosabb elemei: nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, hőszigetelés (homlokzat, lábazatok, födémek, tető), a Labor épület tetejének átalakítása (magas tető kialakítása, fűtési rendszer korszerűsítés, víz- és csatornarendszerek cseréje, szellőzőrendszer kialakítás, világítótestek cseréje, villamoshálózat felújítása, megújuló energia hasznosítása (fotoelektromos), ÁNTSZ előírásoknak megfelelés (belső burkolatok), meghibásodott, elavult műszerek cseréje.

A technológiai fejlődések miatt a műszerek megújítása ma már elengedhetetlen. Az utóbbi hónapokban műszerek sorozatos meghibásodása észlelhető, pótlásuk nem tűr halasztást.

Az Intézmény régi (B) épületében található műszerek átlagéletkora 12 év. Ezek döntő többségét 1-2 éven belül le kell cserélni.

Jelenleg a Tüdőgondozó önálló ingatlanon a Hivatalnok út 36-38. szám alatt található. A működéséhez az épület az alapvető szinten sem biztosított. Az 1972-ben és 1981-ben bővített épület nem akadálymentes, és a belső szinteltolódások miatt gazdaságosan át sem alakítható. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézménybe történő beköltöztetése jelentős megtakarítást jelentene az Intézmény számára.

Megvalósítás tervezett ideje: 2017. I. félév – 2018 II. félév (?)

Megvalósítás tervezett költsége: 1468 millió Ft


Szociális intézményi szolgáltatások fejlesztése (új Idősek Otthona)

Érd Topoly u. 2. (terület: 20878/1, 20878/2 hrsz.) ingatlanon található Időseket Ellátó Központ főépületének átalakításával, új épületszárny megépítésével új Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (idősek nappali ellátása, ápolása, gondozása, hajléktalan ellátás, a családok átmeneti otthona szolgáltatás, továbbá a Szociális Gondozó Központ székhelye, gazdasági feladatokat ellátó iroda) jön létre.

A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg szétszórtan, jelentősen amortizálódott intézményekben zajlanak, ezért szükséges volt találni egy olyan ingatlant, ahol az egyes szolgáltatások – kezelhető elosztásban – összevontan biztosíthatók. Ezzel a költséghatékony beruházással a város több, nagy méretű rekonstrukciós beruházás helyett, egy fenntarthatóbb rendszerelemet hozhat létre.

A finanszírozás jelenlegi állás információink szerint VEKOP forrásból valósul meg.

A szükséges telekvásárlás megtörtént, a telekalakítás folyamatban. A terveztetés folyamatos, a szerződések megvannak. Jelenleg a kiviteli terveket várjuk.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 – 2018 II. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 3310 millió Ft


Batthyány Általános Iskolai Sportiskola rekonstrukciója, bővítése – középfokú oktatás fejlesztése

Érd Fácán köz 1. ingatlanon található általános iskola és óvoda épületállományának bontásával, sportcsarnok felújításával, új 24 tantermes sporttagozatos, általános iskola és gimnázium létrehozása, a szükséges parkolók elhelyezésével.

A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola épületének szerkezete már nem alkalmas az üzemeltetésre, ezért a jelenlegi iskolát elbontva, új épületben kell elhelyezni a tanulókat. A beruházás – ütemezve – az iskola és az óvoda jelenlegi ingatlanain megoldható, az új óvoda helyszíne a jelenlegi focipálya (18223/1 hrsz.) lesz.

Telekalakítási eljárás megtörtént, jogerős határozatunk van róla. Az ingatlan- nyilvántartási átvezetés is befejeződött.

Engedélyezési tervek javítása zajlik.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 – 2018 III. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 4995 millió Ft


Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója – középfokú oktatás fejlesztése

A Teleki Sámuel Általános Iskola meglévő épületállománya felújítással és bővítéssel alkalmassá tehető középfokú oktatási célra. A Teleki Sámuel Általános Iskola műszaki állapota azonnali beavatkozást igényel.

Érd Törökbálinti út 1. (terület: 3172/1, 3173/4, 3168 hrsz.) ingatlanon található általános iskola épületállományának átalakításával és bővítésével 12 tantermes gimnázium létrehozása, új tornaterem (kosárlabda pálya méretű) kialakításával, az iskola gépkocsival való megközelítésének rendezésével, a szükséges parkolók elhelyezésével.

Telekalakítási eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv készítése folyamatban.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 – 2018 III. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 3025 millió Ft


Fenyves-Parkvárosban köznevelési centrum építése

A Búvár-Festő-Burkoló-Favágó utcák által határolt tömbben kínálkozott a fejlesztési léptékhez megfelelő méretű, megvásárolható terület, mely a Sóskúttól átkerülő részt is figyelembe véve kedvezőbb helyzetbe kerül. A rendezett, igényesen kialakított közterület, a megépülő színvonalas épületállomány pozitív hatással lesz a térség fejlődésére is. A városrészben sok fiatal család telepedett le a város zajától távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben kiépítetésre került, de a szolgáltatások hiányosak. Szükséges ezen a területen egy olyan komplexum kialakítása, amely több szolgáltatást is tartalmaz.

Új 24 tantermes általános iskola létrehozása, kézilabda méretű tornacsarnok és tanuszoda építésével. A parkvárosi településrész oktatási intézmény ellátottságának javítása érdekében, jelen programban 4 csoportos óvoda (+4 csoporttal bővíthető) kialakítása és 24 tantermes általános iskola létrehozása a cél.

Telekalakítási eljárás folyamatban van.

Az építési engedélyezési dokumentáció elkészült, a megrendelő véleménye alapján a tervek kiegészítése, átdolgozása zajlik.

Megvalósítás tervezett ideje: 2017 – 2018 III. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 3987 millió Ft


Óvodák fejlesztése, új óvodák építése

Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése

Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítésének indokoltsága: A vonatkozó rendeletek és előírások szerint a Fácán Tagóvoda 1979-ben épült FORFA épülete műszakilag elavult, elhasználódott. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelményeinek sem felel meg az épület. Az akadálymentesség nem biztosított. Az új épületben 5 db 60m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció biztosítottá válik.

Terveztetés készen van, közbeszerzésre várunk.

Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása

Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújításának indokoltsága: Az Érdi Kincses Óvoda a lakótelep közepén, a bölcsődével egybeépítve működik. Az 1983-ban épült öt szárnyból álló épülettömb három földszintes szárnyát az Apró Falva Bölcsőde, egy földszintes szárnyát az Érdi Kincses Óvoda birtokolja. A kétszintes épületszárnyban a két intézmény gazdasági helységei és az óvoda 2 csoportszobája lett kialakítva. Az épületszárnyakat egy közös zárt folyosó köti össze. Felújításra kerülnek a vizesblokkok, a padlóburkolatok, valamint a belső ajtók. Szükséges továbbá a fűtési rendszer új vezetékrendszerének kiépítése, radiátorok felszerelésével. Megvalósításra kerül a kerítés és az udvar felújítása, valamint az intézmény teljes körű tisztasági festése és a repedések megszüntetése.

Terveztetés folyamatban, véleményezés alatt.

Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása

Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája felújításának indokoltsága: A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelmény, melynek az épület nem felel meg. Az akadálymentesség nem biztosított. A homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzati főfalak utólagos hőszigetelése mellett jelentős építészeti átalakítások valósulnak meg. A felújított épületben valamennyi funkció biztosítottá válik, ez részben a tetőtér beépítésének köszönhetően fog megvalósulni.

Terveztetés folyamatban.

Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése

A Pöttöm Sziget Bölcsőde 12 fős csoporttal történő bővítése eszközbeszerzéssel. Valamint cél még a várhatóan 2017. január 1-én hatályba lépő 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek való megfelelés.

Az Érdi Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvoda építése

Közműfejlesztés szükséges, a telken sem elektromos áram, sem gáz, sem víz, sem internet vételezési lehetőség nincs kialakítva. Parkoló építése a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.

A kiviteli tervet véleményeztük, a javítására várunk.

A teljes projekt (a;b;c;d;e)

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 – 2017 II. félév

Megvalósítás tervezett költsége: 1031 millió Ft


Energiahatékonysági beruházások közintézmények esetén

Ófalusi Orvosi Rendelő Felújítása

Beruházás célja, szükségessége: Érd Ófalu városrészében található orvosi rendelő műszaki állapota azonnali beavatkozást igényel. A projektben érintett rendelők rossz állapota okán csak ideiglenes engedéllyel működhetnek, a felújításukat évek óta tervezzük. A településrész alapfokú egészségügyi ellátásának biztosítása, színvonalának javítása indokolja a fejlesztés megvalósítását.

A fejlesztés Érd Római út 24/A. (23962/1 hrsz) ingatlanon található épületegyüttes épületállományának rekonstrukciójával és az orvosi rendelők kialakításával valósul meg.

Az épület korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, a hőszigetelés, valamint a tető felújítása a kapcsolódó vízelevezetéssel együtt sürgető, a felújítás halasztása a rendeltetésszerű használatot veszélyeztetné. A tető azbesztpala fedése elbontásra kerül, helyette korszerű és egészségügyi kockázatot nem jelentő, valamint épületfizikai szempontból is megfelelő tetőfedés kerül elhelyezésre. A műszakilag elavult vizes helyiségek felújításával együtt személyzeti öltöző és teakonyha kialakítása is megvalósul.

Terveztetés folyamatban, kiviteli tervek javítása folyamatban van a tervezőnél.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016. II. félév – 2017. II félév

Megvalósítás tervezett költsége: 292 millió Ft

Orvosi rendelők (Sasváros)

Beruházás célja, szükségessége: Érd Sasváros városrészében található orvosi rendelő műszaki állapota azonnali beavatkozást igényel. A projektben érintett rendelők rossz állapota okán csak ideiglenes engedéllyel működhetnek, a felújításukat évek óta tervezzük. A településrész alapfokú egészségügyi ellátásának biztosítása, színvonalának javítása indokolja a fejlesztés megvalósítását.

A fejlesztés Érd Fehérvári út 16. (17776 hrsz) ingatlanon található épületegyüttes épületállományának rekonstrukciójával és átalakításával az orvosi rendelők gépkocsival való megközelítésének rendezésével, a szükséges parkolók elhelyezésével valósul meg.

Szerződéskötés megtörtént a tervezővel az engedélyezési és kiviteli tervre.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 II. félév – 2017. II. félév

Megvalósítás tervezett költsége: 240 millió Ft

KLIK megyeközpont

Beruházás célja, szükségessége: Az átalakuló KLIK rendszert a jelenlegi családi házban működő iroda nem képes kiszolgálni.

A fejlesztés Érd Alispán utca 8/A. (18984 hrsz) ingatlanon található épületegyüttes épületállományának rekonstrukciójával és átalakításával a KLIK megyeközpontban megnyugtató körülmények között folyhat tovább a munka. A beruházás célja: az oktatási intézményrendszer középszintű irányításához megfelelő minőségű, korszerű eszközök biztosítása, hozzájárulva a szolgáltatási minőség javításához és annak hosszú távú fenntarthatóságához.

Az ingatlanvásárlás megtörtént, az épület felújítása folyamatban van.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016.II. félév

Megvalósítás tervezett költsége: 167 millió Ft

Szakképzési Központ létrehozása

Érd MJV egyetlen szakképző iskolája a Kós Károly Szakképző Iskola. A jelenlegi épület nem tudja kielégíteni a szakképzés iránti érdeklődést, folyamatos az intézménybe a túljelentkezés, a férőhelyek kihasználtsága 100 % fölötti.

Figyelembe véve a város folyamatos fejlődését és a lakosság számának növekedését, illetve a szomszédos településekről a tagintézménybe jelentkezők magas számát, szükséges az iskolai férőhelyek számának bővítése.

A Kós Károly Szakképző Iskola „forfa” épületének helyén szükséges létrehozni egy 10 tantermet és egy közösségi teret (aulát) is magába foglaló iskolaépületet, valamint egy, a mindennapi testnevelés oktatást kiszolgáló tornatermet. A tantermek közül legalább egynek az informatika oktatását szükséges a legmodernebb számítógépekkel és módszerekkel segítenie. Egy tanterem szolgálná nyelvi laborként az idegen nyelv oktatását. Valamint a gyakorlati képzés igényeit is kielégítendő szükséges egy multifunkcionális tanműhely megépítése.

A 2015-ben végbement szakképzési rendszer átalakításakor az Érdi Szakképzési Centrum megalakulásához a Kós Károly Szakképző Iskola adta az irodahelységeket és infrastruktúrát. Jelenleg is a Centrum és a tagintézmény egy helyen üzemel. A Centrum irányításához és az oktatáshoz kapcsolódó feladatok zavartalan ellátásához szükséges ennek a két különálló funkciónak a fizikai szétválása is, amelyhez szükséges kialakítani a centrum vezetéséhez szükséges feltételeket, így megfelelő számú – legalább 12 munkaállomásból álló – és felszereltségű irodahelységet.

Az előzetes tervek alapján a fejlesztések ideje alatt a szakképzés az iskola másik épületében zavartalanul folyhat, így tanügy-igazgatási szempontból változás nem történne.

Szükséges ingatlanok megszerzése megtörtént. Vázlatterv készen van, teljesítetési igazolás kiadva.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016. III. negyedév – 2018. I. félév

Megvalósítás tervezett költsége: 2271 millió Ft


Rendőrség, Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakítása

Ingatlan megszerzése és átadása megtörtént az OBH (Országos Bírói Hivatal) számára. Az OBH a projektkoordinátor. 2018. január 1-én el kell kezdeniük a működésüket.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016.IV. negyedév – 2017. IV. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 475 millió Ft


Ipari- gazdasági övezet kialakítása Érden

Érd Megyei Jogú Város déli külterületi részén, rendkívül jó megközelítési lehetőségekkel rendelkező (M6, 7-es számú főút, vasúti fővonal) Elvira major területén kíván az önkormányzatunk közel 500 ha, jelenleg mezőgazdasági hasznosítási területen gazdaságfejlesztésre alkalmas ipari parkot kialakítani. Miniszterelnök Úr 2015. július 3-ai érdi látogatása után kezdtük el feltérképezni az érdi gazdasági övezet lehetőségeit, melyet a Modern Városok Program keretében kívánunk megvalósítani. Miniszterelnök Úr indítványára 1835/2015 (XI. 24.) számú kormányhatározattal létrejött a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF Zrt.), s ekkor ismét eljutattuk javaslatainkat, amely már tartalmazta azt a szóban elhangzott egyeztetési eredményt, miszerint az érdi Elvira major állami tulajdonú területeiből kerülne átadásra az érdi gazdaságfejlesztési övezet tervezett területe. Az egyeztetések eredményeképpen. Érd Megyei Jogú Város közgyűlése elfogadta az új Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), mely alapján a hivatkozott területből önkormányzatunk 70 hektárt (0153, 0160 hrsz.) már gazdasági övezetté nyilvánított. Az egyeztetések előrehaladtával megkezdtük a fennmaradó terület gazdaságfejlesztési övezetté való nyilvánítását.Azóta is folyamatosak az egyeztetések a NIPÜF Zrt.-vel. A projekt halad előre. Szükséges és nagy segítség lenne, hogy a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak nyilvánítsa a projektet. A területen út és vasútfejlesztést is szeretnénk megvalósítani.

A NIPÜF Zrt. 2016. október 24-én elküldte a javaslatait és terveit, melyet előterjesztésként már előkészített a miniszterelnökség számára. Javaslatainkat megküldtük válaszként.

Megvalósítás tervezett költsége: 8 160 490 252- Ft (NIPÜF szerint) 2 ütemben végrehajtandó

I. ütem: 2 813 525 890 Ft

II. ütem: 5 346 964 362 Ft

Érd MJV (korábbi) terve:

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 – 2017 II. félév

Megvalósítás tervezett költsége: 2000 millió Ft


Vállalkozói falu

Jelenlegi állás szerint a vállalkozói falut az ipari- gazdasági övezettel összhangban valósul meg, várhatóan egy projektben, alprojektként fog a jövőben szerepelni.

Megvalósítás tervezett ideje: 2017 II. félév

Megvalósítás tervezett költsége: 300 millió Ft


Érd Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás

A Duna part régóta kihasználatlan, 4,6 km-es Érdi szakasza több kiváló lehetőséget nyújt a komplex turisztikai-, szórakoztató-, sport-, kulturális-, családi-, egyéb szolgáltatásoknak.

A fokozatosan leromló településrész degradálódásának megállítása mellett cél a városban hiánypótló, a városrész adottságaira építő gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai komplex beruházás megvalósítása.

A volt téglagyár megvétele megtörtént és a terület rendezése, rendbetétele is. Folyamatban van a hideg vizes artézi kút újrafúrása, majd ezt követően a vízkivételi hely és környezetének rendbetétele következik. Előzetes koncepcióterv és turisztikai hasznosítási terv is készült a téglagyár komplex fejlesztéséhez.

A projektre vonatkozó keretösszeg a terület előkészítésére, az igényeknek megfelelő infrastruktúrájának kialakítására van előirányozva. A további fejlesztések magánberuházás által valósulnak meg. A csatolt képek illusztrációk, a lehetséges fejlesztések irányát ábrázolják.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 – 2018 I. félév

Megvalósítás tervezett költsége: 1560 millió Ft


Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton

Határozat született a projekt megvalósításáról: 194/2015. (IX.24.) határozat a Velencei úton tervezett szabadidőközpont és szállásfejlesztés megvalósítás érdekében.

A város területén nincs olyan szálláshely, ahol 50 fő egyszerre megszállhatna. Az egyre növekvő számú sportesemények kapcsán a résztvevők számára helyben biztosítani lehet a szálláslehetőséget.

Továbbá a már meglévő Érd Aréna sportcélú hasznosítását a területen további sportágak és létesítmények, valamint azokat kiszolgáló komplex fejlesztési beruházás valósulna meg, növelve a város helyi iparűzési és idegenforgalmi bevételeit.

A projektet ütemezetten kívánja végrehajtani Érd MJV Önkormányzata. Az I. ütem feladatai között ingatlanszerzés, infrastruktúra kialakítása (pl. útépítés), ivóvízellátási kapacitás fejlesztése, a sportlétesítmények-, és szálláshely kialakítása szerepel.

Ingatlan vagyonkezelésbe adása (Városfejlesztési Kft. részére) megtörtént. Engedélyes útterveket készíttetett a NIF Zrt. a 40-es vasútvonal mentén a Tolmács u. rendezésére, a végső elrendezés érdekében vélhetően HÉSZ módosítás szükséges.

A projektre vonatkozó keretösszeg a terület előkészítésére, az igényeknek megfelelő infrastruktúrájának kialakítására van előirányozva. A további fejlesztések magánberuházás által valósulnak meg. A csatolt képek illusztrációk, a lehetséges fejlesztések irányát ábrázolják.

Megvalósítás tervezett ideje: 2017. I. félév – 2018. II. félév

Megvalósítás tervezett költsége: 1936 millió Ft


Kerékpárút-hálózat fejlesztése

Érd Megyei Jogú Város elsősorban az Eurovelo6 déli, Százhalombattáig (komp) történő nyitását tervezi, Budafok, Budapest Főváros, Pest Megyei Önkormányzat, illetve a szakmai szervezetek bevonásával. A tervezett fejlesztés során a fővárosból a Duna-parthoz lehető legközelebb, természet közeli, autós forgalomtól távollevő fejlesztés valósul meg, amely érinti az érintett települések kulturális, és turisztikai látványosságait. A másik kiemelt alprojekt Érd MJV területén belül a kerékpáros közlekedés javítása, hálózatosodás elősegítése, rendszerének kialakítása. A harmadik szempont a nagy hálózatokra történő csatlakozás, pl. a Budapest- Balaton kerékpárút.

A Duna-parton haladó 1. számú nyomvonal döntés-előkészítő tanulmánya, valamint a pályázati anyaghoz szükséges teljes városra vonatkozó hálózatfejlesztési koncepció elkészült, KGY szeptemberi ülésén elfogadta. A NIF Zrt. pályázatot nyújt be, a megvalósításra vonatkozóan a Versenyképes Közép Magyarországi Operatív Program keretén belül. Kiemelten kell foglalkozni a Budapest XXII. kerülettel történő csatlakozással (M0-Érdi gát)

Megvalósítás tervezett ideje: 2017 II. negyedév – 2017 IV. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 1800 millió Ft


Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem, útépítés

A II/2. ütem által érintett utcák:

 • 1. Fügefa utca II. ütem
 • 2. Felsővölgyi utcára kötő Folyondár, Fügefa, Fűzfa utcákat keresztező utcák
 • 3. Kalotaszegi u (187m), Kolozsári u (471m), Tárnoki u (858 + 329 m), Új árok külterületen (140 m burkolt és 1960 m földárok), Meglévő árok (Berki árok, 270 m burkolt, 1850 m föld karbantartása) (Összesen 6065m)
 • 4. Záportározó kialakítása állandó víztartással Ny-i oldalon
 • 5. Akácfa utca 740 m
 • 6. Almafa utca 767 m
 • 7. Avar utca 850 m
 • 8. Áfonya utca 836 m
 • 9. Szövő utca és Iparos utca közötti utcák vízelvezetése 1.ü.

További érintett utcák:

 • 10. Fürdő utca 2.ü. a 435 m-es alsó szakasz
 • 11. Fürdő utca csapadékvíz építés utáni úthelyreállítása
 • 12. Apály utca és környéke vízelvezetése
 • 13. Bajcsy Zs. út (Tárnoki-Áfonya u. közötti élővíz) rendezése
 • 14. Szövő utca és Iparos utca közötti utcák vízelvezetése 2.ü.
 • 15. Szövő utca vízelvezetése (M7 és Törökbálinti út között)
 • 16. Alsóerdősor u. vízelvezetése(Eperfa u-tól Folyondár u-ig)
 • 17. Csaba utca vízelvezetése (1200 m)
 • 18. Ó-falú: Tárcsázó – Felső – Ilona – Dózsa Gy. utca és környékének vízrendezése összesen 2410 m
 • 19. Naszályi – Murányi – Mecseki u. környékének vízrendezése I. ü. 2500 m
 • 20. Riminyáki út Béla utca alatti szelvénybővítés 2×740 m
 • 21. Diósdi út szelvénybővítés 300 m
 • 22. Lőcsei utca alsó szakasz kapacitás bővítés
 • 23. Technikus utca csapadékvíz elvezetés és úthelyreállítás
 • 24. Ürmös utca csapadékvíz építés utáni helyreállítás

Keleti főgyűjtő és néhány mellékgyűjtő, ill a Papi földek tározó megvalósítása illetve a város közepi mélypontok csatlakoztatása a Keleti gyűjtőrendszerbe és csatlakozás a Sulák patakba.

Nyugati főgyűjtő és két fő ága (Tárnoki úti és Kalotaszegi úti) megépítése, nyugati záportározó építése és csatlakozás a Benta patakba.

Tervezés folyik, Keleti főág engedélyezése folyamatban, Nyugati főgyűjtő tervezése folyamatban, a Középső főág tervezése folyamatban. Néhol kisajátítás, szolgalmi jog bejegyzés szükséges. A további 4,8 milliárd Ft (nyugati –középső főág tervezés, megvalósítás) megszerzése érdekében kormány előterjesztés készült, valamint NFM közigazgatási államtitkár egyeztetéseket folytat.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 III. negyedév – 2018 II. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 7200 millió Ft


Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése II. ütem

Tartalom: Érd MJV a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer továbbfejlesztése érdekében a jövőben az alábbiakban felsorolt fejlesztéseket tervezi megvalósítani. A Modern Városok program keretében rendelkezésre álló keretből ingatlanszerzésre, a felsorolt fejlesztési területek indokoltságának, megvalósíthatóságának vizsgálatára fordítható, azaz a Modern Városok Program során egy a lehetséges fejlesztési változatokat megvizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készül.

A vizsgálni tervezett fejlesztések az alábbiak:

 • a; Házhoz menő elkülönített üveghulladék gyűjtés: Az üveggyűjtés kialakítása házhoz menő rendszerben. Jelenleg (2016 júniusában) 1.000 háztartásnál indul a kísérleti házhoz menő üveggyűjtés. A tapasztalatok felhasználásával Érd MJV teljes területére javasolt kiterjeszteni (ehhez szükséges a gyűjtőedények, speciális üveggyűjtésre alkalmas gyűjtőjárművek beszerzése). Üveg feldolgozó üzem: Az elkülönítetten gyűjtött üveg tisztítása, válogatása, aprítása, előkészítése üveggyári alapanyagnak. Kapacitását úgy javasolt meghatározni, hogy ne csak Érd MJV-ban gyűjtött üveg, hanem a környező településeken, így a Fővárosban – gyűjtött üveg fogadására is alkalmas legyen. Az üzem a későbbiekben – amennyiben a gazdaságilag indokolt – tovább fejleszthető üveggyártásra.
 • b; Válogató üzem II. ütem: Jelenleg az ÉTH Nonprofit Kft. székhelyén működő válogató (szalagos és asztali válogató) kapacitását a teljes körű házhoz menő elkülönített gyűjtés nagyobb hatékonysága miatt mindenképpen növelni kell.
 • c; Hulladékhasznosító létesítmény: Érd MJV tulajdonában van egy olyan kb. 10 ha terület, mely hulladékgazdálkodási célú fejlesztések helyszínéül szolgálhat. Vizsgálandó, hogy a terület alkalmas-e tartalék területként a tervezett központi régiós célú, a hulladékok energetikai hasznosítására szolgáló üzem számára. A vizsgálat eredményétől függően lehet ezt az elképzelést az országos fejlesztési célokba integrálni.

A projekt tervezett összköltsége várhatóan 4 milliárd Ft körül alakul, a jelenleg ütemezett 472 millió Ft forrás a terület előkészítésére, infrastrukturális fejlesztésére vonatkozik.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 III. negyedév – 2017 I. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 472 millió Ft


Útépítések. Nagy forgalmú közúti csomópontok átépítése

A. Tartalom: Önkormányzati tulajdonú, nagy forgalmú csomópontok

Érd MJV területén több olyan nagy közúti forgalmat bonyolító csomópont található, amelyek balesetveszélyt jelentenek a gyalogosok, és a gépjárművel közlekedők számára egyaránt. Ennek feloldására, valamint a szűk keresztmetszetekre terhelődő nagy mennyiségű forgalom hatékonyabb elvezetése érdekében azonnali beavatkozásra van szükség.

Egy tervezési szerződés keretében Érd MJV területén nagy forgalmú közúti csomópontok átépítéséhez kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció elkészítése indult meg.

B. Önkormányzati tulajdonú, közösségi közlekedéssel érintett útszakaszok

Érd MJV területén három fő útvonal van, amelyek közösségi közlekedéssel is érintettek. Ezek közül néhány szakasz felújítása már megtörtént a korábbi években. Azonban az IKOP programban beszerzendő új buszok közlekedéséhez szükséges felújítani a további szakaszokat is. A Kormány részére készület egy jelentés, amelyben az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakon 1,8 milliárd Ft becsült költségű beavatkozási igény került bemutatásra, a tárgyi előterjesztésben ezen beruházások 2,95 milliárd Ft becsült értékű. Az eltérés oka, hogy a jelentésben szerepeltetett összeg a buszközlekedéssel érintett útszakaszok biztonságosabbá tételének becsült költségeit nem tartalmazta, tekintettel arra, hogy a jelentés készítésekor Érd Városa a közösségi közlekedés fejlesztés részeként az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) forrásból tervezte megvalósítani azokat, azonban ezek a projektek IKOP forrásból nem támogathatók.

C. Állami tulajdonban levő útszakaszok és csomópontok

A fejlesztési igények zöme Érd MJV belterületén legalább két ágon országos közúti csomóponti beavatkozás, továbbá igény merült fel egy új útszakasz építésére illetőleg járdaépítésre is.

Megvalósítás tervezett ideje: 2017 – 2018

Megvalósítás tervezett költsége: 6634 millió Ft


Térfigyelő rendszer kialakítása

A rendszer telepítése óta történt nagyarányú városfejlesztések eredményeként nagy forgalmú városi közúti csomópontok alakultak ki, illetve több városrész közútvonalain jelentős forgalomnövekedés tapasztalható, melyek biztonságosabbá tételében -1504/2015. Korm határozat 3/c pont- egy modern térfigyelő kamerarendszer kiépítése és a jelenlegi rendszer korszerűsítése elengedhetetlen feltétel. Ugyanakkor a városi közszolgáltatási intézmények (iskolák, óvodák, szociális és egészségügyi intézmények), valamint gazdaságfejlesztési célú beruházások (ipari park, kulturális turisztikai-és szabadidős központok), minőségi és mennyiségi fejlődésének -1504/2015. Korm. határozat 1/a-b. és 2/a-b. pontjai- következtében, az intézményekben megjelenő nagyszámú lakosság biztonságérzetének, biztonságának javítása is indokolja, hogy a városi térfigyelő rendszer ezeken a helyeken is kiépüljön. Mindezeken túl a kamerarendszer korszerűsítésével és bővítésével jelentősen hozzájárulunk a bűncselekmények megelőzéséhez (visszatartó erő), a közlekedés biztonságának javításához, továbbá az elkövetett bűncselekmények és szabálysértések felderítésének és nem utolsó sorban a közterület-felügyelet tevékenységének hatékonyabbá tételéhez.

Elkészült a térkép a meglévő és tervezett kamerahelyekről, a meglévő 51 kamera mellé további 79 kamera elhelyezése a terv.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 IV. negyedév – 2017 IV. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 200 millió Ft


Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten (Papi földek)

A tervezési program:

 • 1. Városligeti tó a tározó felhasználásával: a csapadékvíz elvezetési program része
 • 2. Városliget mint városi közpark kialakítása tájépítés, kertészet: tervezett kiviteli becsérték 860 mFt
 • 3. Városligeti közmű építés: tervezett kiviteli becsérték 210 mFt
 • 4. Építészeti program az önkormányzat építésében: tervezett kiviteli becsérték 720 mFt
  • a. Központi fogadó épület
  • b. porta, öltöző, közösségi wc, mosdó, gazdasági kezelő épület,
  • c. kis-vállalkozói szolgáltatói, kereskedelmi pavilonok
  • d. rendezvény terem, étterem
  • e. csónakház, kávézó
  • f. szabadtéri színpad
  • g. futó pálya
  • h. játszóterek korosztály szerint
  • i. sport pályák, kosár-foci-röplabda pálya
 • 5. Építési program vállalkozók bevonásával (pályázat alapján) megépíthetően:
  • a. szállásépület, bungalók
  • b. Wake-board pálya

Jelenleg zajlik a vízjogi engedélyezés, első sorban a tározó kialakítása a cél, majd utána a közpark megvalósítása. A vízépítési tervek készülnek, a közpark tervei tervezés alatt, még a park tervezéséhez szükséges forrást várjuk az államtól Modern Városok Bizottsági ülésén döntés szükséges. Ingatlanszerzésben, amit a város tudott, megvásárolt, a többi esetben zajlik már a kisajátítási eljárás (közcél érdekében). Földhivataltól engedélyt kaptak az ott található szántó besorolású ingatlanok más célú hasznosítására (víztározó, közpark), a művelés alól való kivonásra 71,6 millió Ft földvédelmi járulékot kell megfizetni.

Megvalósítás tervezett ideje: 2017 II. negyedév – 2017 IV. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 1850 millió Ft


Az ivóvízellátás biztonságának növelése

A vízellátás biztonságának növelése azzal, hogy az Ercsi vízbázisi kapcsolatot bővítsük.

Jelenleg egyeztetés zajlik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és az önkormányzat között az ivóvízellátás igények alakulásáról, továbbá egyeztetni szükséges a Fővárosi Vízművekkel a tervezett módosulásokról.

Megvalósítás tervezett ideje: 2018 I. negyedév – 2019

Megvalósítás tervezett költsége: 747 millió Ft


Az önkormányzati közműcégek gazdasági helyzetének megerősítése (ÉTV+ÉTCS)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonpolitikai célkitűzéseinek

elősegítése érdekében az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű

Társaság, továbbá az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság egységes, az önkormányzat, a helyi lakosság és a fogyasztók szempontjainak hatékonyabb érvényesítését biztosító tulajdonosi szerkezete kialakításának vizsgálata.

1504/2015. (VII.23.) Korm. határozatával munkacsoport létrehozásáról határozott, melynek első ülése 2016. június 27. napján került megtartásra. Jelenleg ezen két társaságban a külföldi tulajdonban álló Veolia Víz Zrt. is rendelkezik tulajdoni részesedéssel, mely tulajdonrészek visszavásárlása érdekében a hivatkozott Együttműködési megállapodás alapján Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata szorosan együttműködik.

A munkacsoport közel egy év után végre megalakult, a megfelelő szerkezet kialakítása vizsgálat alatt áll, a működésre vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 IV. negyedév – 2017. év

Megvalósítás tervezett költsége: 3000 millió Ft


Helyi közösségi közlekedés fejlesztése

A projekt keretében 15 db új városi autóbuszt szerez be az önkormányzat. A buszokat felszerelik jegyérvényesítő készülékkel, utastájékoztató panelekkel, járműfedélzeti eszközzel (OBU).

A buszok helyi közösségi közlekedési közszolgáltatás keretében részben új vonalakon járnak majd. A projekt keretében új megállóhelyek létesülnek a szükséges helyeken, a meglévő megállóhelyek felülvizsgálatra kerülnek (esetleges felújítás, áthelyezés).

A buszok telephelyéül szolgáló, meglévő telephely fejlesztése is szükséges néhány eszközzel, ami a napi karbantartási igényeket szolgálja ki.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program pályázati anyag előkészítve, szükséges tanulmányok rendelkezésre állnak, de még egyeztetések zajlanak többek között az üzemeltetés ellátásának lehetőségeiről.

Megvalósítás tervezett ideje: 2016 IV. negyedév – 2017 IV. negyedév

Megvalósítás tervezett költsége: 1200 millió Ft