Közgyűlés – 2023.12.14.

közgyűlés

Bevezető

Az ülés előtt gratuláltunk Kozma Zoltánné Irénkének az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának a Pest Vármegye Legeredményesebb Általános Iskolája második helyért, Palkó Zsoltnak az Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület elnökének a Pest Vármegye Környezetvédelmi Díjért és Pálházi Imrének a Pest Vármegye Év Polgárőre díjért.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentést[videó]

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása – támogattam a javaslatot[videó] Átmeneti gazdálkodás (2. napirendi pont)

3. napirendi pont: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

Az idősek építményadó-mentességi nyugdíjhatárait emeltük meg.

4. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

5. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása – a második és harmadik pont visszavonva, támogattam a javaslatot[videó] és [videó]

Ebből hosszas vita után kikerült a második és harmadik pont: ne legyen kötelező közgyűlés, ha a munkaterv másképpen néz ki és az SZMSZ-ben fell kell tüntetni listaszerűen a polgármesterre átruházott jogokat. Az első pontot mindenesetre megszavaztuk: befagyasztottuk a képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíját, 2024-ben nem emelkedik a minimálbérrel együtt.

6. napirendi pont: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

A szociális támogatások jövedelemhatárait is megemeltük.

7. napirendi pont: A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása – támogattam a javaslatot[videó]

A beszélgetés átfordult jogászkodásba. Részben igazat adok Bács Istvánnak, részben meg pont az a bajom a hozzáállásával, mint a magyar jogrendszerrel: hol gumijogszabályok vannak, hol feleslegesen túlszabályozott leírások. Nem életszerű.

8. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása – támogattam a javaslatot[videó]

9. napirendi pont: A szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálata – támogattam a javaslatot[videó]

10. napirendi pont: Az Érd zártkert 25138 helyrajzi számú „kivett zártkerti művelés alól kivett” megnevezésű önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása – támogattam a javaslatot[videó]

11. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása – támogattam a javaslatot[videó]

12. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2024. évi keretösszegének megállapítása – támogattam a javaslatot[videó]

13. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyása – támogattam a javaslatot[videó]

14. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2024. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása – támogattam a javaslatot[videó]

15. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének elfogadása – támogattam a javaslatot[videó]

Itt kellett volna felhozni, hogy hány közgyűlés legyen, nem az SZMSZ-nél, ami csak hivatkozik erre.

16. napirendi pont: Egyedi támogatási kérelmek elbírálása – az első lekerült napirendről, a második javaslatot támogattam[videó]

17. napirendi pont: Sürgős: Saját forrás biztosítása a Miniszterelnökség Országos Bringapark Program 2024 pályázathoz – támogattam a javaslatot[videó]

18. napirendi pont: Sürgős: Előterjesztés közösségi költségvetés bevezetésére Érd Megyei Jogú Városban – támogattam a javaslatot[videó]

Végre a grémium elé került a közösségi költségvetés előterjesztésünk. Nem mindenki érti, ami nem feltétlenül baj, januárban véglegesíteni kell és előterjeszteni a januári közgyűlésre, hogy a terv szerint februárban kezdeni lehessen. Addig az első lépést is meg kell oldani: elintézni a javaslatok offline beadásának logisztikáját és felállítani egy weboldalt, ahol az ötleteket gyűjthetjük és közzétehetjük, valamint megírni ennek az oldalnak a használati útmutatóját.

19. napirendi pont: Sürgős: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

20 napirendi pont: Sürgős: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

21. napirendi pont: Felvilágosítás kérés – elfogadtam a választ[videó]

22. napirendi pont: Egyebek – [videó]

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

00:22:27 Kezdés,
00:23:49 Gratulációk,
00:26:26 Napirend,
00:28:00 Lejárt határidejűek (1. napirendi pont),
00:28:23 Átmeneti gazdálkodás (2. napirendi pont),
00:29:00 Építményadó (3. napirendi pont),
00:29:56 Köztisztviselők juttatás (4. napirendi pont),
00:32:33 SzMSzm módosítás (5. napirendi pont),
00:58:55 Szünet,
01:31:57 SzMSzm módosítás (5. napirendi pont),
01:34:00 Szociális rendelet (6. napirendi pont),
01:37:07 Közterületek (7. napirendi pont),
02:01:05 Tervtanács (8. napirendi pont),
02:02:26 Szabályozási vonalak (9. napirendi pont),
02:02:51 Szőlős (10. napirendi pont),
02:03:15 Intézményi Gondnokság (11. napirendi pont),
02:03:59 Cafetéria (12. napirendi pont),
02:04:22 2023-as ellenőrzési terv (13. napirendi pont),
02:07:36 2024-es ellenőrzési tervek (14. napirendi pont),
02:08:35 Munkaterv (15. napirendi pont),
02:09:56 Támogatások (16. napirendi pont),
02:13:30 Bringapark (17. napirendi pont),
02:22:03 Közösségi költségvetés (18. napirendi pont),
02:35:14 Városi díj (19. napirendi pont),
02:37:34 Romics (20. napirendi pont),
02:48:36 Felvilágosítás (21. napirendi pont),
03:03:26 Egyebek (22. napirendi pont),
03:32:10 Zárás

Leirat

Kísérleti jelleggel készítettem egy leiratot a videó alapján. A leiratot egy rendszer készítette, nagyjából használható, de vannak benne „félrehallások”. Nem néztem végig az egészet, nem javítottam ki a hibákat, talán később még erre is sor kerülhet. A nyers leiratot innen tölthetitek le.