Közgyűlés – 2023.02.23.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 1 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

A 2022-es költségvetés (azt hiszem) utolsó módosítása és a 2023-as költségvetés megvitatása. Ennek megfelelően hosszú, értelmetlen, személyeskedő ülés volt, az egész egy bazári cirkuszra hasonlított, ahol mindig valaki erősebb volt, mindig valaki okosabb volt, mindig valaki rátromfolt a másikra.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Önkormányzati saját halottá nyilvánításról – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

2. napirendi pont: Önkormányzati halottá nyilvánításról – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

3. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – tudomásul vettem a beszámolótvideóletölthető anyagok

4. napirendi pont: Tájékoztató a képviselői tevékenységről – tartózkodtamvideóletölthető anyagok

Tényleg felesleges az egész. A törvényi kötelezettség nem is említ írásos tájékoztatást, ez érdi különlegesség. A formája kötetlen, ezért simán van, hogy nem is a saját munkájáról beszél benne a képviselő, hanem mások munkájáról; valaki ferdít, simán hazudik benne; vagy éppen a politikai nézeteit reklámozza; innentől fogva az egész egy kutyakomédia, mint az önkormányzatiság több más kötelezettsége.

5. napirendi pont: Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

Az egész vita méltatlan volt egy költségvetés vitájához. Ez a napirendi pont nagyon jól megmutatta, miért szólok hozzá ritkán a vitához: hogyan vitázzak olyanokkal, akik abból élnek, hogy ferdítenek? Kapásból jobb helyzetben van az, akit nem érdekelnek a tények.

6. napirendi pont: A környezetvédelmi alap 2023. évi felhasználása – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

Már nem vagyok a Fenntarthatósági Bizottság tagjai, de azért még beszélek a tagokkal. A bizottsági ülésen (ismét) felvetődött, hogy nem csak loholni kellene az illegális szemétlerakás után, hogy az alap pénzét csak takarításra használjuk. Jó lenne megelőző csapásokat mérni, amiknek a konkrét irányát még nem tudjuk, de felmerült pár ötlet.

7. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

8. napirendi pont: Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása – elfogadtam a tervetvideóletölthető anyagok

9. napirendi pont: Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi szakmai tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideóletölthető anyagok

Ahogy Gregus László frakciótársam említette: vannak benne nagyon és kevésbé alapos részek is. Mindenesetre ajánlom mindenkinek, hogy fussa végig, mert ahol alapos, ott tényleg az.

10. napirendi pont: A Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatos állásfoglalás – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

11. napirendi pont: Az Érdi Szakképzési Centrummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

12. napirendi pont: A 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

13. napirendi pont: A polgármester 2023. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

Ennek a pár percnek megnézése nagyon alkalmas arra, hogy szemléltesse, hogy egy kis ferdítéssel hogyan lehet felesleges „vitát” gerjeszteni.

14. napirendi pont: Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótvideóletölthető anyagok

15. napirendi pont: Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

16. napirendi pont: Beszámoló a Sport Bizottság 2022. évi tevékenységéről – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

17. napirendi pont: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi tevékenységéről – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

18. napirendi pont: Javaslat a közösségi költségvetés elindítására – nem támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

Ez nem közösségi költségvetés, hanem a választókörzeti alap visszahozása a közgyűlés elé (már nem először). Mi is elkezdtük ennek kidolgozását, de valóban közösségi költségvetést szeretnénk.

19. napirendi pont: Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában – nem támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

20. napirendi pont (zárt ülés): Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat, valamint az Érdi Tudományos Díj 2023. évi adományozása

21. napirendi pont (zárt ülés): Érdi Batthyány Fülöp Díj adományozása

22. napirendi pont: Sürgős: Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

23. napirendi pont: Sürgős: Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározása – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

A víztorony ügye jó kis hullámokat kavart, bár kevesen értik, miről szavaztunk, amire természetesen az ellenzék is ráerősít és szítja az indulatokat. Javaslom, olvassátok el az anyagok között található szakvéleményt, majd nézzétek meg polgármester úr Facebook oldalán, hogy miről szól ez a határozat és mi jön még most. Az érdi műemlékek és emlékek viszonylata akár egy külön bejegyzést is megérne egyébként.

24. napirendi pont: Sürgős: Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

25. napirendi pont: Sürgős: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatására – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

26. napirendi pont (zárt ülés): Sürgős: A Csuka Zoltán Díj adományozása

27. napirendi pont (zárt ülés): Sürgős: Az Érdi Művészeti Díj adományozása

29. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztása – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

30. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak költségvetési szerv általi átvételével összefüggő döntések meghozataláról – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

31. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

32. napirendi pont: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyes, hatályban lévő szerződéseinek az átalakulásra tekintettel történő megszüntetése – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

33. napirendi pont (zárt ülés): Sürgős előterjesztés: Az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések visszavonásáról – támogattam a javaslatot

34. napirendi pont: Sürgős: Javaslat akkumulátorgyárak és akkumulátoripari alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létesítmények Érd Megyei Jogú Város területén való létesítésének elutasításáról – támogattam a javaslatotvideóletölthető anyagok

Kicsit feleslegesnek tartottam ezt a javaslatot, mert a kormány erőből tolja az ilyeneket. Megszavaztam, mert hátha mégis van valami visszatartó ereje.

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:


0:00:00 Kezdés
0:00:13 Néma emlékezés Grajczár Mária Magdolnára
0:01:34 Néma emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira
0:02:34 Sürgős napirendi pontok ismertetése
0:07:13 Néma emlékezés a holokauszt áldozataira
0:09:04 Napirend
0:11:37 Fogorvosi ügyelet (14. napirendi pont)
0:11:50 Vizsgálóbizottság az energiaszerződésekre
0:12:29 Fogorvosi ügyelet (14. napirendi pont)
0:13:06 Bizottság megváltoztatása (25. napirendi pont)
0:14:30 Új bizottsági tag esküje
0:15:47 Néma emlékezés Tar Mihályra
0:16:30 Tar Mihály saját halottá nyilvánítása (1. napirendi pont)
0:17:06 Grajczár Mária Magdolna saját halottá nyilvánítása (2. napirendi pont)
0:17:56 Lejárt határidejű határozatok (3. napirendi pont)
0:18:26 Képviselői beszámolók (4. napirendi pont)
0:24:57 2023-as költségvetés (5. napirendi pont)
1:44:18 2022-es költségvetés módosítása (24. napirendi pont)
1:45:03 Szünet
1:45:25 Környezetvédelmi alap (6. napirendi pont)
1:46:28 Köztisztviselői juttatás (7. napirendi pont)
1:48:03 Városfejlesztési Kft. feladatátadása (30. napirendi pont)
2:09:25 Városfejlesztési Kft. szerződések megszüntetése (32. napirendi pont)
2:34:20 Városfejlesztési Kft. ügyvezető (29. napirendi pont)
2:35:29 Médiacentrum üzleti terv (8. napirendi pont)
3:00:56 Médiacentrum ügyvezető (31. napirendi pont)
3:01:39 ÉKFI szakmai beszámolója (9. napirendi pont)
3:16:04 Zöldhatár Kft. könyvvizsgáló (10. napirendi pont)
3:16:27 Kós Károly vagyonkezelés (11. napirendi pont)
3:17:26 Víztorony (23. napirendi pont)
3:42:25 Óvodai beiratkozás (12. napirendi pont)
3:43:10 Polgármesteri szabadság (13. napirendi pont)
3:45:35 Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság beszámoló (15. napirendi pont)
3:50:27 Sport Bizottság beszámoló (16. napirendi pont)
3:51:46 Szociális és Egészségügyi Bizottság (17. napirendi pont)
3:52:41 Körzeti megbízott (22. napirendi pont)
3:54:33 Akkumulátorgyár létesítése (34. napirendi pont)
3:55:47 Közösségi költségvetés (18. napirendi pont)
4:01:18 Játszótér (19. napirendi pont)
4:03:01 Egyebek
4:30:10 Zárt ülés