Közgyűlések – 2021. május

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 3 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Valószínűleg az utolsó meg nem tartott közgyűlések, júniustól már mehetnek az élő közgyűlések.

2021. május 12.

 1. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó telepítési tanulmányterv elfogadására
 2. Javaslat az érdi 18754/2, 18754/3, 18755 és 18756 helyrajzi számú ingatlanok (régi TÜZÉP telep) értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
 3. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

Az anyagok letölthetőek innen.

2021. május 20.

 1. Javaslat az Érd Városi Sport Egyesület részére civil szervezetek ingatlan-beruházási, – felújítási támogatása (VCA-KP-1-2021/1) tárgyában történő pályázat benyújtásához kiadott tulajdonosi nyilatkozat megadására

Az anyag letölthető innen.

2021. május 31.

 1. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról
 2. Beszámoló a helyi adók 2020. évi teljesítéséről
 3. Beszámoló a polgármesteri keret 2020. évi felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról szóló tájékoztatóról
 4. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználásáról
 5. Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2020. évi felhasználásáról
 6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására
 7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására
 8. Javaslat a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek meghatározásáról szóló 27/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 9. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításra
 10. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására
 11. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
 12. Javaslat az Érdi Médiacentrum Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
 13. Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
 14. Javaslat a 2021. évi nyári napközis tábor megrendezésére
 15. Beszámoló a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelésről
 16. Javaslat a „Az Érd, Budai-Diósdi út turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése” tárgyban történő célokmány elfogadására

A teljes anyag letölthető innen.