Közgyűlések – 2021. április

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 3 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

További csendes közgyűlések.

2021. április 6.

 • Javaslat az Érd, belterület 18754/2, 18754/3, 18755 és 18756 helyrajzi számú ingatlanok pályázat útján történő értékesítéséről szóló döntéshez

Az anyag letölthető innen.

2021. április 22.

 • Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező érdi 018/65 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
 • Javaslat az érdi 4. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésére
 • Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntésre
 • Javaslat az érdi 6. számú alapellátási gyermekorvosi körzet működtetésére
 • Javaslat a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról
 • Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2020. évi szakmai beszámoló elfogadására
 • Javaslat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 2021. évi választásának elhalasztására
 • Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására
 • Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2020. év tekintetében
 • Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2020. évben végzett tevékenységéről
 • Javaslat kapitányságvezetői kinevezés véleményezéséről

Az anyag letölthető innen.

2021. április 29.

 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat az érdi 4072/1 és a 4072/2 helyrajzi számú, valamint az érdi 4515 és 4193 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére (visszavonva)
 • Javaslat az Érdhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Emília utca 4.) felügyelőbizottsági tagjának megválasztására (zárt ülés)
 • Javaslat iskola-egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
 • Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására
 • Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálására
 • Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálására

Az anyag letölthető innen.