Rendkívüli közgyűlés – 2024.05.07.

közgyűlés

Bevezető

Csatornapénz! Kemény téma, sok porhintéssel.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2023. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról – elfogadtam a beszámolót[videó]

A 2023-as költségvetés lezárása. Ezzel kapcsolatban hamarosan előállunk valamivel, figyeljétek a FB oldalamat.

2. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – lekerült a napirendről

3. napirendi pont: Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyása – elfogadtam a nyilatkozatokat[videó]

4. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyása – elfogadtam a jelentéseket[videó]

5. napirendi pont: A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések – támogattam a javaslatot[videó]

6. napirendi pont: Az érdi 10-es, 14-es és a 21-es háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések – támogattam a javaslatot[videó]

7. napirendi pont: A 2024. évi nyári napközis tábor megrendezése – támogattam a javaslatot[videó]

8. napirendi pont: Beruházási hitel felvétele – támogattam a javaslatot[videó]

9. napirendi pont: Sürgős: A csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló rendelet megalkotása – támogattam a javaslatot[videó]

Nem úgy történt, ahogy kellett volna, ahogy vártuk, ahogy igazságos lett volna. Messze nincs még vége a történetnek, de most valami elkezdődött. Lesznek még kérdések, lesznek még finomítások, ebben biztos vagyok. Most ennyit sikerült elérni: kicsit sárga, kicsit savanyú, biztosan a mienk és nem narancs.

10. napirendi pont: Sürgős: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2024. évi munkatervének módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

11. napirendi pont: Sürgős: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározásáról – támogattam a javaslatot[videó]

Nehéz téma. Teljesen megértem Örs ellenérveit, sőt, egyet is értek velük. A kérdés számomra itt az volt, hogy ez mindenképpen megvalósul majd és mi ott leszünk az asztalnál a tervezésnél, vagy majd elmondják a végén, hogy mit kapunk, mi lesz velünk. Mindenképpen meg kell próbálni kihozni ebből a halmozottan rossz helyzetből (kiemelt beruházás, nem alátámasztott bővítés, környezeti hatások) a legjobbat. Mindenesetre intő példának ott van az Érd – Érd alsó vasúti összekötő, ahol hiába volt kialkudva és szerződésbe foglalva pár dolog, mégis lemaradtak a végén.

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

35:14 Kezdés
35:29 Napirend
37:44 Napközis tábor (7. napirendi pont)
38:57 Csatornapénz (9. napirendi pont)
1:27:04 Zárszámadás (1. napirendi pont)
1:28:36 Belső kontroll (3. napirendi pont)
1:30:02 Belső ellenőrzés (4. napirendi pont)
1:30:20 Szepes igazgató (5. napirendi pont)
1:32:17 Háziorvosok (6. napirendi pont)
1:38:48 Hitel (8. napirendi pont)
1:45:35 Munkaterv (10. napirendi pont)
1:47:07 Autópálya bővítés (11. napirendi pont)
2:04:48 Zárás

Leirat

Kísérleti jelleggel készítettem egy leiratot a videó alapján. A leiratot egy rendszer készítette, nagyjából használható, de vannak benne félrehallások. Nem néztem végig az egészet, nem javítottam ki a hibákat, talán később még erre is sor kerülhet. A nyers leiratot innen tölthetitek le.