Közgyűlések – 2021. március

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 3 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Továbbra is érvényben van a különleges jogrend.

2021. március 1.

 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotására

A teljes anyag megnézhető itt.

2021. március 11.

 • Indoklás az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó munkavállalók juttatásainak szabályairól szóló rendelet megalkotásához
 • Indoklás az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításához
 • Indoklás az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításához
 • Indoklás a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításához
 • Indoklás az Érd, 1122/2 helyrajzi szám alatti (Darukezelő utca 1.) önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása tárgyában tulajdonosi döntés meghozataláról szóló 28/2020. (XI. 26.) számú határozat módosításáról
 • Indoklás a Sulák utcában (helyrajzi száma: 26246/7) magánberuházásban megépült átemelő és a hozzá tartozó 13 méter hosszú szennyvízvezeték-szakasz és csatlakozóakna térítésmentes befogadásáról szóló döntéshez
 • Indoklás az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező érdi 3295 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló döntéshez
 • Indoklás a Mélyépítési tervezési munkákra vonatkozó „Tervezői keretszerződés” célokmány elfogadásáról szóló döntéshez
 • Indoklás a ,,Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Pincesor környezetének rendezése – Tervezés” tárgyban történő célokmány elfogadásáról szóló döntéshez
 • Indoklás a polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendeléséről szóló döntéshez
 • Indoklás Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatával kapcsolatos döntéshez
 • Indoklás a Szociális Gondozó Központ tagintézménye, a Család-és Gyermekjóléti Központ és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosításáról szóló polgármesteri döntéshez
 • Indoklás a Fogorvosi Ügyelet 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához
 • Indoklás a Központi Ügyelet 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához
 • Indoklás a Sport Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához
 • Indoklás a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához
 • Indoklás a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához
 • Indoklás a Fenntarthatósági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához
 • Indoklás az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2020. évi piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához
 • Indoklás az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2020. évi útfenntartási munkákról szóló beszámoló elfogadásához
 • Tájékoztató az Érd és Térsége Viziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi taggyűlésein meghozott határozatokról
 • Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

A teljes anyag megnézhető és letölthető innen.