Közgyűlések – 2021. február

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 3 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Nem maradtok le semmiről, ha nem követnétek naponta a városi honlapot, mert összegyűjtöttem nektek, amik történtek.

2021. február 15.

 • Javaslat a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásról szóló döntéshez

A teljes előterjesztés letölthető innen.

2021. február 22.

 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. első félévi üzleti tervének elfogadására
 • Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének elfogadására

Az anyagok letölthetők innen.

2021. február 25.

 • Indoklás a 10. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntéshez
 • Indoklás háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújításáról szóló döntéshez
 • Indoklás az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további munkavégzésre irányuló jogviszonyát engedélyező személy kijelöléséről szóló polgármesteri döntéshez
 • Indoklás a környezetvédelmi alap 2021. évi felhasználásáról szóló javaslathoz
 • Indoklás a polgármester 2021. évi szabadság-ütemezéséről szóló döntéshez
 • Indoklás Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezésének lezárásáról szóló döntéshez
 • Indoklás a háziorvosi feladat-ellátási szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalához
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 • Javaslat önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelet módosítására

A teljes anyag letölthető innen.