Közgyűlés – 2024.02.29.

közgyűlés

Bevezető

Megemlékeztünk Kapper Zsuzsannáról, majd egy félreértett email miatt egy óra kiesett.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Tájékoztató képviselői tevékenységről – tartózkodtam[videó]

Az előző hasonlónál is tartózkodtam, mert bohóckodásnak érzem, amit egyes képviselők művelnek ilyenkor.

2. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

3. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatásokról – támogattam a javaslatot[videó]

4. napirendi pont: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szakmai tervének elfogadása – elfogadtam a tervet[videó]

5. napirendi pont: Beszámoló a fogorvosi ügyelet 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

6. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátási körzetek működtetésével összefüggő döntések – támogattam a javaslatot[videó]

7. napirendi pont: Beszámoló a 2023. évben nyújtott 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásról és a mentőtiszti autó működtetéséről – elfogadtam a beszámolót[videó]

8. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Városgazda 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

9. napirendi pont: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró számviteli beszámolójának elfogadása – elfogadtam a beszámolót[videó]

10. napirendi pont: Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervének elfogadása – elfogadtam a tervet[videó] és [videó]

Egy félreértés miatt jó sokáig húzodott ez a téma.

11. napirendi pont: A Szepes Gyula Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása – támogattam a javaslatot[videó]

12. napirendi pont: A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása – támogattam a javaslatot[videó]

13. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról – támogattam a javaslatot[videó]

14. napirendi pont: Az Érd belterület 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása – támogattam a javaslatot[videó]

15. napirendi pont: A Rozsnyói utcai 24-26. szám alatti 6 csoportszobás bölcsőde építésével kapcsolatban beruházási célokmány elfogadása – támogattam a javaslatot[videó]

16. napirendi pont: A polgármester 2024. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása – támogattam a javaslatot[videó]

17. napirendi pont: Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

18. napirendi pont: Beszámoló a Sport Bizottság 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

19. napirendi pont: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

20. napirendi pont: Felvilágosítás kérés – nem volt szükség szavazásra[videó]

21. napirendi pont: Sürgős – Javaslat a 2023. évi rendkívüli helyi adóbevételekre tekintettel az ivóvízhálózaton sürgős munkálatok elvégzésére, valamint új lakossági szociális támogatási formák bevezetésére – nem támogattam a javaslatot[videó]

Itt T. Mészáros András nagyképű és álszent kirohanásakor kicsit a számba hánytam.

22. napirendi pont: Sürgős – Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása – elfogadtam a javaslatot[videó]

23. napirendi pont: Sürgős – Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Városi Sportegyesület részére pályázat benyújtásához – elfogadtam a javaslatot[videó]

24. napirendi pont: Sürgős – Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben az alábbi erkölcsi és politikai állásfoglalás elfogadására – lekerült a napirendről[videó]

25. napirendi pont: Érd Város Életmű Díja elismerés adományozása – támogattam a javaslatot

26. napirendi pont: Egyebek – [videó]

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

21:05 Kezdés
21:20 Megemlékezés Kapper Zsuzsannára
22:22 Napirend
28:09 Fogorvosi ügyelet (5. napirendi pont)
30:10 Ügyelet és mentőtiszt (7. napirendi pont)
32:45 Városgazda (8. napirendi pont)
1:10:55 Képviselői tájékoztató (1. napirendi pont)
1:11:23 2023-as költségvetés (2. napirendi pont)
1:38:27 Juttatások (3. napirendi pont)
2:14:48 Romics (4. napirendi pont)
2:18:38 Orvosi körzetek (6. napirendi pont)
2:21:38 Városfejlesztés (9. napirendi pont)
2:22:15 Médiacentrum (10. napirendi pont)
2:37:38 Szünet
3:26:10 Médiacentrum folytatás (10. napirendi pont)
3:35:53 Szepes SzMSz (11. napirendi pont)
3:36:54 Óvodai beiratkozás (12. napirendi pont)
3:37:14 Lejárt határidejűek (13. napirendi pont)
3:37:30 Pumukli óvoda (14. napirendi pont)
3:39:15 Rozsnyói bölcsöde (15. napirendi pont)
3:39:58 Polgármesteri szabadság (16. napirendi pont)
3:41:41 Köznevelési bizottság (17. napirendi pont)
3:42:01 Sport bizottság (18. napirendi pont)
3:42:21 Szociális bizottság (19. napirendi pont)
3:42:38 Rendkívüli helyi adóbevételek (21. napirendi pont)
4:24:24 Névhasználat (22. napirendi pont)
4:26:41 ÉVSE (23. napirendi pont)
4:27:19 Pedofília elítélés (24. napirendi pont)
4:37:07 Felvilágosítás kérés (20. napirendi pont)
4:45:29 Egyebek
4:53:08 Zárt ülés