Közgyűlés – 2022.02.24.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

A közgyűlés előtt egy perces néma csenddel emlékeztünk Szabó Bélára, a kommunizmus áldozataira és az ukrán háború áldozataira. Vita helyett politika nagykanállal a költségvetésnél. A szünet után köszönet azoknak, akik múlt héten elsősegélyt nyújtottak egy úrnak, amíg a mentők megérkeztek.

A napirendnél szokás szerint előrevettük azokat a pontokat, ahol meghívott vendég volt, hogy nekik ne kelljen végigülni az egészet, amíg az „ügyükhöz” ér a sor. A napirendi pontokat az eredeti sorrendjükben közlöm, a végén a videónál természetesen időrendben vannak az előterjesztések.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – nem igényelt szavazást

2. napirendi pont: Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotásához – támogattam a javaslatot

Ezt a részt érdemes megnézni. Vagy nem érdemes. Attól függ, hogy érdekel-e, hogy a költségvetésről sok szó nem esett. Ment az adok-kapok, Simó Károly és T. Mészáros András felmondta a szokásos paneleket és úgy néz ki, a Fidesz székházban kiadták, hogy a most divatos szó a „hazug” és ezt kell tolni. Volt alázás, mocskolódás, obstrukció, sértegetés és sértődés…

3. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot

Mint az előző, csak már rövidebben.

4 .napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot

Megszüntettük a külön Okosváros tanácsnok pozíciót és a teendőket áttettük a Fenntarthatósági bizottság hatáskörébe.

5. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot

Többek között az én javaslataimat is beépítve pontosítottuk a beadandó adatok körét és megpróbáljuk minél inkább az elektronikus ügyintézés felé terelni az ösztöndíjra pályázást.

6. napirendi pont: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot

7. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására – támogattam a javaslatot

8. napirendi pont: Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására – támogattam a javaslatot

9. napirendi pont: Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásra – támogattam a javaslatot

A környezetvédelmi alapot szinte mindig illegális szemétdombok felszámolására, hulladék elszállítására használtuk. Ez nem a legjobb módja az összeg elköltésének, bár sajnos a jogszabályi környezet sem igazán támogató. Ezért az alap kb 10%-át felcímkéztük, hogy ne csak feneketlenül öntsük a pénz a szemét elhordásába. Tehát ennek az elkülönített pénznek egy részét kamerák beszerzésére költjük, amivel az illegális szemetelőket tudnánk elkapni. Egy részéből további levegőtisztaság mérő eszközöket szeretnénk venni a meglévő hat mellé. Egy részéből pedig madárbarát közparkok és közterületek kialakítását szeretnénk elősegíteni.

10. napirendi pont: Javaslat az Érd, Szövő utca 76–82. alatti ingatlancsoporttal (helyrajzi szám: 1409, 1410, 1411 és 1381) kapcsolatos építésügyi helyi előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására – támogattam a javaslatot

11. napirendi pont: Javaslat az Érd, Iparos út – Kövező utca – Szénégető utca – Köszörűs utca által határolt telektömbbel kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére – lekerült a napirendről

12. napirendi pont: Javaslat az Érd, Szent István út – Tárnoki út – Damjanich János utca – Névtelen utca által határolt telektömbbel kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére – lekerült a napirendről

13. napirendi pont: Javaslat a 13745 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett NEMZ-N-22-0016. számú „Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatás” – támogattam a javaslatot

14. napirendi pont: Javaslat az érdi 4. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – támogattam a javaslatot

15. napirendi pont: Javaslat a 3. számú fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – támogattam a javaslatot

16. napirendi pont: Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására – támogattam a javaslatot

17. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására – lekerült a napirendről

18. napirendi pont: Javaslat rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséhez – támogattam a javaslatot

19. napirendi pont: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben – támogattam a javaslatot

20. napirendi pont: Javaslat a polgármester 2022. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására – támogattam a javaslatot

21. napirendi pont: Javaslat súlyos allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program indítására az érdi oktatási-nevelési intézményekben – támogattam a javaslatot

22. napirendi pont: Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában – lekerült a napirendről

23. napirendi pont: Javaslat a Járókelő Közhasznú Egyesülettel történő együttműködési szerződés megkötésére – lekerült a napirendről

24. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről – lekerült a napirendről

25. napirendi pont: Beszámoló a Központi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót

Itt a beszámolóban az „indokolatlan ellátás” részt rosszul számolja a rendszerük, ezen már dolgoznak. A bizottsági ülésen elmondták, hogy ezt egy kapcsoló alapján adja össze a gép, amit viszont ritkán kapcsolnak be a munkatársak, ezért ez az adat egyszerűen rossz jelenleg.

26. napirendi pont: Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót

27. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény piac és temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót

28. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által végzett 2021. évi útfenntartási munkákról – elfogadtam a beszámolót

29. napirendi pont: Beszámoló a Fenntarthatósági Bizottság 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót

30. napirendi pont: Beszámoló a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót

31. napirendi pont: Beszámoló a Sport Bizottság 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót

32. napirendi pont: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót

33. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosítására – támogattam a javaslatot

34. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Javaslat a közgyűlés 2022. évi márciusi rendes ülésének eltérő időpontban történő megtartására – támogattam a javaslatot

A választások miatt a márciusi közgyűlést nem 24-én, hanem 10-én tartjuk, hogy az iroda nyugodtan tudjon készülni április elejére.

35. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Javaslat alapítványi forrás átadására – támogattam a javaslatot

36. napirendi pont: Egyebek

37. napirendi pont: (Zárt ülés) Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, Érd Városáért Kitüntetés, Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat, valamint az Érdi Tudományos Díj 2022. évi adományozására – tartózkodtam, támogattam a javaslatot, támogattam a javaslatot, támogattam a javaslatot

38. napirendi pont: (Zárt ülés) Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására – támogattam a javaslatot

39. napirendi pont: (Zárt ülés) Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására – támogattam a javaslatot

40. napirendi pont: (Zárt ülés) Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására – támogattam a javaslatot

41. napirendi pont: (Zárt ülés) Tájékoztató összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésekről – nem igényelt szavazást

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők innen.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről, első rész:

41:10 – Emlékezés Szabó Bélára, a kommunizmus áldozataira és az ukrán háború áldozataira
42:25 – Ülés megnyitása, napirend elfogadás
46:33 – 3. számú fogorvosi alapellátási körzet
49:10 – Központi ügyelet beszámolója
49:55 – Fogorvosi ügyelet beszámolója
50:40 – Lejárt határidejű határozatok
50:48 – 2022-es költségvetés
2:33:49 – 2021-es költségvetés módosítása
3:14:55 – Érdi Városfejlesztési Kft üzleti terve
3:15:58 – Érdi Vízisport Kft üzleti terve
3:16:48 – ÉKFI piac és temető fenntartás
3:23:06 – ÉKFI útfenntartási munkák


Második rész:

14:52 – Köszönet az életmentőknek
17:55 – SZMSZ módosítás
20:23 – Tanulmányi ösztöndíjak
28:04 – Szociális rendelet
30:03 – Környezetvédelmi alap
31:05 – Szövő utcai ingatlancsoport
34:48 – Német Nemzetiségi Önkormányzat
35:35 – számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet
36:13 – Bölcsőde intézményvezető
38:54 – Körzeti megbízott
41:35 – Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnok
42:02 – Polgármesteri szabadság
46:25 – Allergiákkal élő gyermekek részére egészségvédelmi program
47:35 – Fenntarthatósági Bizottság beszámoló
48:05 – Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság beszámoló
48:24 – Sport Bizottság beszámoló
48:52 – Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámoló
49:10 – Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okirat
49:50 – Márciusi közgyűlés áthelyezése
50:22 – Emberi Hang Alapítvány támogatása
51:02 – Egyebek
1:01:55 – Új jegyző bejelentése