Közgyűlés – 2020.06.29.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 4 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Költségvetés módosítás és pár egyéb apróság.

  1. napirendi pont: Szöveges beszámoló Érd MJV 2019. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról; Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról, a Vízügyi Építési Alap és a polgármesteri keret 2019. évi felhasználásáról – igennel szavaztam
  2. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására – nemmel szavaztam
  3. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására – igennel szavaztam
  4. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ munkavállalói részére anyagi elismerés juttatására a veszélyhelyzetben végzett munkájuk elismeréseként – nem került napirendre
  5. napirendi pont: Javaslat helyi közösségek támogatására- nem került napirendre
  6. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi ügyvezetője megbízatásának az ügyvezetői pályázat elbírálásig tartó rövid idővel történő meghosszabbítására – igennel szavaztam
  7. napirendi pont: SÜRGŐS – Javaslat az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény vezetőjének jogszabálysértő módon történt kinevezéséről szóló polgármesteri határozat visszavonására – nem került napirendre

Az egész anyag letölthető innen.