Közgyűlés – 2022.09.28.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

26 napirendi pont, előtte külsős bizottsági tag esküje.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – támogattam a javaslatotVideó 1:14:32

2. napirendi pont: Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról – elfogadtam a tájékoztatótVideó 1:15:00

3. napirendi pont: Tájékoztató a súlyos allergiákkal élő gyermekek részére az érdi oktatási-nevelési intézményekben egészségvédelmi program indításáról szóló határozat végrehajtásáról – elfogadtam a tájékoztatótVideó 1:25:18

4. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatotVideó 1:26:35

5. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatotVideó 1:37:10

Kiterjesztettük a részönkormányzatok létrehozásának lehetőségét. Nem titkoltan ezt a parkvárosi gyógyszertár-helyzet kövőbeli rendezése miatt tettük.

6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatotVideó 1:40:14

7. napirendi pont: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatotVideó 5:09

8. napirendi pont: Javaslat a közétkeztetési szolgáltatási adagárak és a közétkeztetés vállalkozási szerződés módosítására – támogattam a javaslatot

A hetes és nyolcas ponttal kezdtük, egyből parázs vita kerekedett… ahogy mondani szokás: mindennek az alja, de nem úgy, mint mikor először vehetsz a levesből és neked jut a sűrűje. Csak az nézze végig, akit ez nagyon érdekel.

9. napirendi pont: Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola és az Érd Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum társasházi alapító okiratának módosítására – támogattam a javaslatotVideó 1:42:09

10. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának módosítására – támogattam a javaslatotVideó 2:20:45

11. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására – támogattam a javaslatotVideó 2:21:33

12. napirendi pont: Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására – támogattam a javaslatotVideó 2:23:19

13. napirendi pont: Javaslat NÉBIH által biztosított fatermék ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére – támogattam a javaslatotVideó 2:24:08

Minden segítség jól jön, bár ez a 7.4 köbméter ismeretlen eredetű, ismeretlen minőségű tüzelőfa nem oszt, nem szoroz. Tavaly 240 ember kapott az önkormányzattól tüzifát támogatásként, ami 1.6 köbmétert jelent fejenként.

14. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére – támogattam a javaslatotVideó 2:26:33

15. napirendi pont: Javaslat az érdi 16755/1 és 16755/2 hrsz-ú, Bagoly utcai ingatlanok hasznosítására – támogattam a javaslatotVideó 2:38:10

16. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakörének betöltésére – támogattam a javaslatotVideó 2:54:42

17. napirendi pont: Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés megújítására – támogattam a javaslatotVideó 2:56:26

18. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyes szervezeti egységei szakmai programjainak módosítására – támogattam a javaslatotVideó 2:12:07

19. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezésére – támogattam a javaslatotVideó 2:57:12

20. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére a 2023. évre – támogattam a javaslatotVideó 2:58:09

21. napirendi pont: Javaslat hozzájárulás megadására önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez – támogattam a javaslatotVideó 2:58:58

22. napirendi pont: Egyebek – Videó 3:01:04

23. napirendi pont (zárt ülés): Javaslat az Érd Város Közéletéért elismerés és Érd Város Életmű Díja adományozására – támogattam a javaslatot

24. napirendi pont (zárt ülés): Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására – támogattam a javaslatot

25. napirendi pont (zárt ülés): Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására – támogattam a javaslatot

26. napirendi pont (zárt ülés): Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására – támogattam a javaslatot

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők innen.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:


0:00 Bevezető
0:41 Napirend
3:20 Bizottsági tag eskütétel
5:09 Közétkeztetés (7. és 8. napirendi pont)
11:15 Demeter László, Pannon Menza Kft. ügyvezető
14:17 Közétkeztetés (7. és 8. napirendi pont)
1:14:32 Lejárt határidejű határozatok (1. napirendi pont)
1:15:00 MVP előrehaladás (2. napirendi pont)
1:25:18 Epipen (3. napirendi pont)
1:26:35 2022-es költségvetés módosítás (4. napirendi pont)
1:37:10 SZMSZ módosítás (5. napirendi pont)
1:40:14 Lakásrendelet (6. napirendi pont)
1:42:09 Batthyány és Teleki (9. napirendi pont)
2:12:07 Szociális Gondozó Központ (18. napirendi pont)
2:20:45 Hivatal szervezeti felépítése (10. napirendi pont)
2:21:33 Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat (11. napirendi pont)
2:23:19 Rendkívüli támogatás (12. napirendi pont)
2:24:08 NÉBIH fa (13. napirendi pont)
2:26:33 Ingatlanok értékesítése (14. napirendi pont)
2:38:10 Bagoly utcai ingatlan (15. napirendi pont)
2:54:42 Romics igazgatói pályázat (16. napirendi pont)
2:56:26 Háziorvosi szerződés (17. napirendi pont)
2:57:12 Iskolai felvételi körzetek (19. napirendi pont)
2:58:09 Burs Hungarica ösztöndíj (20. napirendi pont)
2:58:58 Szivárvány Alapítvány (21. napirendi pont)
2:59:39 Helycsere
3:01:04 Egyebek (22. napirendi pont)
3:26:23 Zárt ülés