Közgyűlés – 2021.06.29.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 3 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Ötven napirendi pont volt eredetileg, végül kettő lekerült a napirendről, és az utolsó tíz zárt ülést kívánt, ezért nem találjátok meg itt.

 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – igennel szavaztam
 2. napirendi pont: Tájékoztatók: MVP – lekerült a napirendről
 3. napirendi pont: Javaslat a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására – igennel szavaztam
 4. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 5. napirendi pont: Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam, visszatérünk rá
 7. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 8. napirendi pont: Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet újraalkotására – igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben dolgozók jogviszonyának átalakulásával összefüggő döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 10. napirendi pont: Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásához – igennel szavaztam
 11. napirendi pont: Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére – igennel szavaztam
 12. napirendi pont: Javaslat beruházási hitel felvételére – igennel szavaztam
 13. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyában koncessziós beszerzési eljárás lefolytatására – igennel szavaztam
 14. napirendi pont: Javaslat az Érd – Érd alsó összekötő vágány kapcsán végzett víziközmű kiváltások eredményeként létrehozott közművek ingyenes vagyonba vételére – igennel szavaztam
 15. napirendi pont: Javaslat a „Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés” tárgyban történő célokmány elfogadására – igennel szavaztam
 16. napirendi pont: Javaslat az „VEKOP-1.2.4-17-2017-00001 Üzleti infrastruktúrafejlesztés Érden üzleti infrastruktúra – Sulák utca” tárgyban történő célokmány elfogadására – igennel szavaztam
 17. napirendi pont: Javaslat a „Modern Városok Program keretében Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére a Csaba utca – Ürmös utca – Tárnoki út csomópont” tárgyban történő célokmány elfogadására – igennel szavaztam
 18. napirendi pont: Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására – igennel szavaztam
 19. napirendi pont: Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásához és a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításához – igennel szavaztam
 20. napirendi pont: Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról szóló döntéshez – igennel szavaztam
 21. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására – igennel szavaztam
 22. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának a meghosszabbítására – igennel szavaztam
 23. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására – igennel szavaztam
 24. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére – igennel szavaztam
 25. napirendi pont: Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására – lekerült a napirendről
 26. napirendi pont: Javaslat az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) határozat visszavonására – igennel szavaztam
 27. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ működéséhez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 28. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához – igennel szavaztam
 29. napirendi pont: Javaslat az érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Agárdi Emőke) – igennel szavaztam
 30. napirendi pont: Javaslat az érdi 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (dr. Mocsári Gergely) – igennel szavaztam
 31. napirendi pont: Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására – igennel szavaztam
 32. napirendi pont: Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről – igennel szavaztam
 33. napirendi pont: Beszámoló a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról – igennel szavaztam
 34. napirendi pont: Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására – igennel szavaztam
 35. napirendi pont: Beszámoló Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről – igennel szavaztam
 36. napirendi pont: Javaslat az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésre – igennel szavaztam
 37. napirendi pont: Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról – igennel szavaztam
 38. napirendi pont: Beszámoló az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2020. évre vonatkozó tapasztalatairól – igennel szavaztam
 39. napirendi pont: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről – igennel szavaztam
 40. napirendi pont: Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről – igennel szavaztam

A teljes anyag (a zárt ülések kivételével) letölthető innen.