Közgyűlés – 2024.06.27.

Balla Imre, közgyűlés

Bevezető

A közgyűlés elején Macsotay Tiborra emlékeztünk, majd Tolmár Klára szólalt fel a víztorony ügyében.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót[videó]

2. napirendi pont: A Szociális Gondozó Központ Érd 2023. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadása, valamint a szakmai munkájának értékelése – elfogadtam a beszámolót[videó]

3. napirendi pont: A Pöttöm Sziget Bölcsőde 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása, valamint szakmai munkájának értékelése – elfogadtam a beszámolót[videó]

4. napirendi pont: Beszámoló a távhőszolgáltató 2023. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról – elfogadtam a beszámolót[videó]

5. napirendi pont: Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása – elfogadtam a beszámolót[videó]

Propaganda vagy nem propaganda? Mutogatás, kettős mérce, hazugság? Azt tegnap megtudtam, hogy gyakorlatilag mindegy is mi van benne, mert a lakosok nagy részét nem érdekli.

6. napirendi pont: Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása – elfogadtam a beszámolót[videó]

7. napirendi pont: Beszámoló a 2023. évi helyi adóbevételek teljesüléséről – elfogadtam a beszámolót[videó]

8. napirendi pont: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2023. évi felhasználásáról – lekerült napirendről

Az anyagot azért feltöltöttem. Meg kellene már változtatni a felhasználást, másra is lehetne költeni, mint illegális hulladék eltávolítás.

9. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentést[videó]

10. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

11. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

Sajnos nincs sok lakásunk, ezeket ide költöző rendőröknek, szociális munkásoknak, óvónőknek és hasonlóknak adjuk ki, hogy kicsit segítsünk a terheiken és kicsit jobban a városhoz kössük őket. Az utóbbi időben több változás volt például szerődési státuszban, főleg ezért és a hosszabb kiadhatóság miatt született a változás.

12. napirendi pont: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

13. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

14. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

Egy törvénysértően bejegyzett tétel törlése törvénysértő? Nagyon sok pro és kontra van ebben a történetben. Az egész helyi védelmi rendeletet át kell gondolni. Mind a helyi védetté nyilvánítás, mint annak a megszüntetése komoly átdolgozást igényel. Ez most részemről egy igen, szerintem több a hozadék, mint amit elvesztünk, de ez a rendelet nem maradhat így.

15. napirendi pont: A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése – támogattam a javaslatot[videó]

16. napirendi pont: Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti, 6527 hrsz-ú telket érintő „Pára” és környéke területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről és főépítészi feljegyzés elfogadásáról – támogattam a javaslatot[videó]

17. napirendi pont: Az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti, 6527 hrsz-ú telket érintő „Pára” és környéke területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárása – támogattam a javaslatot[videó]

18. napirendi pont: Az Érd, Tolmács utca 7. szám alatti ingatlanok (hrsz.: 24799/4, 24726 hrsz) és környezetük új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatása és településrendezési szerződés megkötése – támogattam a javaslatot[videó]

19. napirendi pont: Önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtása – támogattam a javaslatot[videó]

20. napirendi pont: Támogatás biztosításáról Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére a Pumukli Óvoda tornatermének építését megvalósító pályázati forrás kiegészítése céljából – támogattam a javaslatot[videó]

21. napirendi pont: Az Érd belterület 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása – támogattam a javaslatot – támogattam a javaslatot[videó]

22. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Érd belterület 2020 hrsz-ú ingatlan hirdetés útján történő értékesítése – támogattam a javaslatot[videó]

23. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 26251/1, 26251/3, 26251/4 hrsz-ú ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése – támogattam a javaslatot[videó]

24. napirendi pont: Az óvodai ellátással összefüggő döntések – támogattam a javaslatot[videó]

25. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi fordulójához – támogattam a javaslatot[videó]

26. napirendi pont: Feladat-ellátási szerződés megújítása az érdi 2. számú vegyes fogorvosi körzetben – támogattam a javaslatot[videó]

27. napirendi pont: Az érdi 3. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések – támogattam a javaslatot[videó]

28. napirendi pont: Hozzájárulás a rendelési idő módosításához az érdi 17. számú háziorvosi körzetben – támogattam a javaslatot[videó]

29. napirendi pont: Az érdi 21. számú háziorvosi alapellátási körzet betöltésével összefüggő döntések – támogattam a javaslatot[videó]

30. napirendi pont: Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírása – támogattam a javaslatot[videó]

31. napirendi pont: Alapítványi forrás átadása a civil pályázat keretében – támogattam a javaslatot[videó]

32. napirendi pont: Tájékoztató a költségvetésből biztosított (kis összegű) tagdíjakról, hozzájárulásokról – elfogadtam a tájékoztatót[videó]

33. napirendi pont (zárt): Az Érd Városáért Kitüntetés adományozása – támogattam a javaslatot

34. napirendi pont (zárt): Az Érdi Közszolgálati Díj adományozása – támogattam a javaslatot

35. napirendi pont (zárt): Az Év Családja Díj adományozása – lekerült napirendről

36. napirendi pont (zárt): Dr. Romics László-díj Érd Város Egészségügyéért adományozása – támogattam a javaslatot

37. napirendi pont (zárt): Az Érd Közneveléséért Díj adományozása – támogattam a javaslatot

38. napirendi pont (zárt): Az Érdi Sport Díj adományozása – támogattam a javaslatot

39. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: A Beszélj Velem Alapítvánnyal megkötött köznevelési szerződés megújítása – támogattam a javaslatot[videó]

40. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Az Érdi Települési Értéktár Bizottság működésével összefüggő döntések – támogattam a javaslatot[videó]

Kibővült az Értéktár Bizottság, többek között szerény személyemmel.

41. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Támogatási megállapodás megkötése a Kárpátalján élő magyarok megsegítésére – támogattam a javaslatot[videó]

42. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Az iskolaegészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések – támogattam a javaslatot – támogattam a javaslatot[videó]

43. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: A csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló 9/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

Ez a rendelet folyamatos módosítás alatt áll, ez az első. Mindig hozzá lesz nyúlva, ahogy jönnek az igények, ahogy derülnek ki a különféle akadályok és azokat le kell kezelni.

44. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Érd Megyei Jogú Város TOP Plusz keretének módosítása – támogattam a javaslatot[videó]

45. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: A Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása – támogattam a javaslatot[videó]

46. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása – támogattam a javaslatot[videó]

47. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottsági összetételének megváltoztatása – támogattam a javaslatot[videó]

48. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Pályázat kiírása a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetői álláshelyére – támogattam a javaslatot[videó]

A kiírással együtt bekerültem a kibővült véleményező bizottságba.

49. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezése – támogattam a javaslatot[videó]

50. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztása – támogattam a javaslatot[videó]

51. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról – nem támogattam a módosítót és ezért az egészet sem[videó]

A csapat támogatásra szorul, de ennek az összege elég nagy. Három módon lehet ezeket az összegeket odaadni: tagi kölcsönnel, szponzorációs szerződéssel és pótbefizetéssel. Mindegyik mellett és ellen szólnak érvek. Nem vagyok pénzügyi vagy adóügyi szakember, csak a józan paraszti ész mondatja velem, hogy nem jólo van ez így.

52. napirendi pont: Egyebek – [videó]

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők egyben.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:

Kezdés
Emlékezés
Köszöntések
Napirend
Tolmár Klára felszólalása
Napirend folytatás
Bizottsági tag (47. napirendi pont)
Új bizottsági tag esküje
Rácz Krisztián tűzoltó alezredes bemutatkozója
Tűzoltóság beszámoló (1. napirendi pont)
Szociális Gondozó beszámoló (2. napirendi pont)
Pöttöm Sziget Bölcsőde beszámoló (3. napirendi pont)
Távhő beszámoló (4. napirendi pont)
Krause és víztorony (14. és 18. napirendi pont)
Petrovics Kornél felszólalása
Partnerségi változás (15. napirendi pont)
Pára projekt (16. és 17. napirendi pont)
Óvodai ellátás (24. napirendi pont)
Médiacentrum beszámoló (5. napirendi pont)
Vízisport Kft beszámoló (6. napirendi pont)
Tájékoztató az adóbevételekről (7. napirendi pont)
Lejárt határidejű határozatok (9. napirendi pont)
Költségvetési módosítás (10. napirendi pont)
Lakások bérlete (11. napirendi pont)
Szociális ellátások (12. napirendi pont)
Tanulmányi ösztöndíj (13. napirendi pont)
Rendkívüli támogatás (19. napirendi pont)
Pumukli (20. és 21. napirendi pont)
Betonozó (22. napirendi pont)
Gazdasági terület (23. napirendi pont)
Bursa Hungarica (25. napirendi pont)
Fogorvos (26. napirendi pont)
Gyermekorvos (27. napirendi pont)
Rendelési idő (28. napirendi pont)
Háziorvos (29. napirendi pont)
Építészeti Nívódíj (30. napirendi pont)
Civil alapítványok (31. napirendi pont)
Tagdíjak (32. napirendi pont)
Köznevelési szerződés (39. napirendi pont)
Települési Értéktár (40. napirendi pont)
Támogatás Kárpátaljának (41. napirendi pont)
Iskolaorvos (42. napirendi pont)
Csatornapénz (43. napirendi pont)
TOP Plusz (44. napirendi pont)
Csuka igazgató (45. napirendi pont)
Sport Kft könyvvizsgáló (46. napirendi pont)
Szociális Gondozó igazgató (48. napirendi pont)
Körzeti megbízott (49. napirendi pont)
Vízisport Kft felügyelő bizottság (50. napirendi pont)
Sport Kft finanszírozás (51. napirendi pont)
Egyebek (52. napirendi pont)
Zárt ülés

Leirat

Kísérleti jelleggel készítettem egy leiratot a videó alapján. A leiratot egy rendszer készítette, nagyjából használható, de vannak benne félrehallások. Nem néztem végig az egészet, nem javítottam ki a hibákat, talán később még erre is sor kerülhet. A nyers leiratot innen tölthetitek le.