Közgyűlés – 2022.05.26.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

Napirend előtt Kubassek János úrnak, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának gratuláltunk, annak alkalmából, hogy megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést.

Utána dr. Aradszki András Pest megye 1. számú országos választókerületének képviselője mondott beszédet.

A napirend most már úgy épült fel, hogy előre vettük a legtöbb vendéget, hogy nekik ne kelljen végigülni az egészet, amíg az „ügyükhöz” ér a sor. Sajnos ez még nem sikerült teljesen, de azért hatalmas javulás látható. (A napirendi pontokat az eredeti sorrendjükben közlöm, de odatettem a linket a videó megfelelő részére.)

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 53:07

2. napirendi pont: Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2021. évi működéséről – elfogadtam a beszámolótVideó 1:08:27

3. napirendi pont: Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2021. évi munkájáról – elfogadtam a beszámolótVideó 1:10:25

4. napirendi pont: Beszámoló a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 44:12 – közben kis vita az ügyrendről

5. napirendi pont: Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 1:13:25

6. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentéstVideó 1:14:45

7. napirendi pont: Tájékoztató a Modern Városok Program előrehaladásáról – elfogadtam a tájékoztatótVideó 1:16:06

8. napirendi pont: Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2021. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról – elfogadtam a beszámolót és a javaslatotVideó 1:44:54

9. napirendi pont: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról – elfogadtam a beszámolótVideó 1:46:31

Felvetettem, hogy ez egy környezetvédelmi alap és nem „szállítsuk el mások szemetét” alap. Remélem sikerült meggyőznöm a többieket, hogy a megelőzéssel is kellene törődni.

10. napirendi pont: Beszámoló a Vízügyi Építési Alap 2021. évi felhasználásáról – elfogadtam a beszámolótVideó 2:06:27 (hanghiba)

11. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyására – támogattam a javaslatotVideó 2:07:55 (hanghiba)

12. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására – támogattam a javaslatotVideó 2:08:30 (hanghiba)

13. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatotVideó 2:22:30

14. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatotVideó 2:29:50

15. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére (Gesztelyi ház bővítése) – támogattam a javaslatotVideó 2:30:55

16. napirendi pont: Javaslat Klímabarát park létrehozásához szükséges döntések meghozatalára – támogattam a javaslatot Videó 2:36:09

17. napirendi pont: Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására – elfogadtam a beszámolótVideó 2:18:35

18. napirendi pont: Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására – elfogadtam a beszámolót Videó 2:19:15

19. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására – elfogadtam a beszámolótVideó 2:19:47

20. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására – elfogadtam a jelentéstVideó 2:20:29

21. napirendi pont: Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskola (Érd 18223/9 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapítására – támogattam a javaslatotVideó 2:31:05

22. napirendi pont: Javaslat az Érdi Fenyves-Parkváros Köznevelési Centrum Társasház (Érd 933 hrsz.) épületén társasháztulajdon alapítására – támogattam a javaslatotVideó 2:42:45

23. napirendi pont: Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására – támogattam a javaslatotVideó 2:45:58

24. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására – támogattam a javaslatotVideó 2:46:33

25. napirendi pont: Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – támogattam a javaslatotVideó 2:49:57

26. napirendi pont: Javaslat a 2022/2023. nevelési év óvodai ellátás feladataival összefüggő döntések meghozatalára – támogattam a javaslatotVideó 2:51:29

27. napirendi pont: Beszámoló a 2021. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról – elfogadtam a beszámolót Videó 2:53:17

28. napirendi pont: Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 2:53:47

29. napirendi pont: Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 2:54:08

30. napirendi pont: Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 2:54:38

31. napirendi pont: Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására – támogattam a javaslatotVideó 2:55:02

32. napirendi pont: Sürgős előterjesztés Javaslat az Érden működő önkormányzati bölcsődei, óvodai, és állami általános és középiskolai intézményeinkben dolgozók 13. havi juttatásának biztosítására, valamint ezen intézmények jövőben szükséges kapacitásának meghatározására. – nem került napirendre

33. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Javaslat Érd MJV Közgyűlésének 156/2019. (VI.27.) határozatának reaktiválására – nem került napirendre

34. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának elhatározására – támogattam a javaslatotVideó 2:56:01

35. napirendi pont: Egyebek – Videó 2:57:25

Három témát hoztam szóba: a György utca elején forgalomlassítást szeretnének; a Bethlen Gáboron Érd felsőnél a járdára parkolnak; a Mária-Alispán találkozásánál lévő teret a behajtani tilos és megállni tilos ellenére parkolónak használják; és a Papi földek helyzetét.

36. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslat Érdi Közszolgálati Díj adományozására – támogattam a javaslatot

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők innen.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:0:00 Kezdés
0:28 Kubassek János köszöntése
3:41 Kubassek János beszéde
9:20 dr. Aradszki András beszéde
22:57 külsős bizottsági tag esküje
24:40 napirend megbeszélése
44:12 Pöttöm Sziget Bölcsőde beszámoló (közben kis vita az ügyrendről) – 4. napirendi pont
53:07 Tűzoltóság beszámoló – 1. napirendi pont
1:08:27 Ebrendészeti telep beszámoló – 2. napirendi pont
1:10:25 Szociális Gondozó Központ beszámoló – 3. napirendi pont
1:13:25 Fészek Gyermekvédő Egyesület beszámoló – 5. napirendi pont
1:14:45 Lejárt határidejű határozatok – 6. napirendi pont
1:16:06 MVP előrehaladás – 7. napirendi pont
1:44:54 Zárszámadás – 8. napirendi pont
1:46:31 Környezetvédelmi alap – 9. napirendi pont
2:06:27 Vízügyi alap – 10. napirendi pont (hanghiba)
2:07:55 Kontrollrendszer beszámoló – 11. napirendi pont (hanghiba)
2:08:30 Ellenőrzési jelentések – 12. napirendi pont (hanghiba)
2:18:35 Médiacentrum beszámoló – 17. napirendi pont
2:19:15 Vízisport beszámoló – 18. napirendi pont
2:19:47 Városfejlesztés beszámoló – 19. napirendi pont
2:20:29 Városfejlesztés működési jelentés – 20. napirendi pont
2:22:30 Városi díj – 13. napirendi pont
2:29:50 Lakásbérlet és elidegenítés – 14. napirendi pont
2:30:55 HÉSZ – Gesztelyi ház – 15. napirendi pont
2:36:09 Klímabarát park – 16. napirendi pont
2:31:05 Batthyány társasház – 21. napirendi pont
2:42:45 Fenyves-Parkváros Köznevelés társasház – 22. napirendi pont
2:45:58 Rendkívüli támogatás – 23. napirendi pont
2:46:33 Autóbusz pályázat – 24. napirendi pont
2:49:57 Háziorvos – 25. napirendi pont
2:51:29 Óvoda – 26. napirendi pont
2:53:17 Gyermekvédelem – 27. napirendi pont
2:53:47 Közműfejlesztési társulás – 28. napirendi pont
2:54:08 Regionális hulladékgazdálkodás – 29. napirendi pont
2:54:38 Szilárd hulladékkezelés – 30. napirendi pont
2:55:02 Határozatok visszavonása – 31. napirendi pont
2:56:01 HÉSZ Fácán köz – 34. napirendi pont
2:57:25 Egyebek – 35. napirendi pont
3:04:33 György utca forgalom, Bethlenen járdára parkolás, Mária-Alispán találkozása tilosban parkolás, Papi földek