Közgyűlés – 2022.04.28.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

Napirend előtt a rendvédelmi és katasztrófavédelmi munkatársaknak adott át elismeréseket a polgármester úr.

A napirendnél szokás szerint előrevettük azokat a pontokat, ahol meghívott vendég volt, hogy nekik ne kelljen végigülni az egészet, amíg az „ügyükhöz” ér a sor. (A napirendi pontokat az eredeti sorrendjükben közlöm, de odatettem a linket a videó megfelelő részére.)

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – elfogadtam a jelentéstVideó 44:36

2. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2021. év tekintetében – elfogadtam a beszámolótVideó 53:14

3. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2021. évben végzett tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 57:25

4. napirendi pont: Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 1:00:55

5. napirendi pont: Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2021. évi szakmai tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 1:01:39

6. napirendi pont: Javaslat az Érdi Galéria szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása elfogadására – elfogadtam a beszámolótVideó 1:02:18

7. napirendi pont: Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2021. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól – elfogadtam a beszámolótVideó 1:03:14

8. napirendi pont: Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – elfogadtam a javaslatotVideó 1:07:17 és Videó 2:02:22

A módosítót végül visszavonta az előterjesztő. A zöldhulladékkal kapcsolatban még mindig az az álláspontom, amit a bizottságban is mondtam: ennek egy általános, szabályok közé foglalt megoldása kell, hogy legyen. Az nem megoldás, hogy a mostani kaotikus megoldást rendeletbe foglaljuk.

9. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:03:10

10. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:04:08

11. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, illetve ezzel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosítására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:09:08

12. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 2:11:47

13. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:12:21

14. napirendi pont: Javaslat eseti bizottság felállítására – elutasítottam a javaslatotVideó 2:13:04

15. napirendi pont: Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Kolín (Csehország) várossal – elfogadtam a javaslatotVideó 2:16:44

16. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére – elfogadtam a javaslatotVideó 2:21:45

17. napirendi pont: Javaslat a 40/2022. (II. 24.) határozat módosítására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:22:19

18. napirendi pont: Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:23:05

19. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák felvételi körzeteinek megállapítására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:23:48

20. napirendi pont: Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:26:55

21. napirendi pont: Javaslat a 2022. évi nyári napközis tábor megrendezésére – elfogadtam a javaslatotVideó 2:27:27

Szóbeli módosító érkezett az előterjesztéshez, hogy a Szociális Gondozó a Szikra Tehetséggondozó Egyesülettel egyeztet az autista gyerekek táborozásáról.

22. napirendi pont: Javaslat az Idősügyi Tanács és az érdi nyugdíjas klubok 2022. évi finanszírozásának biztosítására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:29:15

23. napirendi pont: Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 2:30:50

24. napirendi pont: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 2:31:12

25. napirendi pont: Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2021. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolótVideó 2:31:32

26. napirendi pont: Egyebek – Videó 2:47:47

Ez a rész megint szánalmasra sikerült, köszönhetően egyes képviselők hozzászólásainak.

27. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat a klíma-vészhelyzettel összefüggésben, a környezetvédelmi program és a klímavédelmi stratégiai intézkedések megvalósítását elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – elfogadtam a javaslatotVideó 2:31:53

28. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására – elfogadtam a javaslatotVideó 46:44

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők innen.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:26:32 Rendvédelmi és katasztrófavédelmi munkatársaknak elismerés átadása
31:28 Kezdés
32:28 Napirend megvitatása
44:36 Lejárt idejű határozatok (1. napirendi pont)
46:44 Bizottsági tagok választása (28. napirendi pont)
51:25 Új bizottsági tagok esküje
53:14 Közbiztonsági beszámoló (2. napirendi pont)
57:25 Polgárőrség beszámoló (3. napirendi pont)
1:00:55 Volánbusz beszámoló (4. napirendi pont)
1:01:39 Romics beszámoló (5. napirendi pont)
1:02:18 Érdi Galéria beszámoló (6. napirendi pont)
1:03:14 Szennyvíz beszámoló (7. napirendi pont)
1:07:17 Hulladékgazdálkodási rendelet (8. napirendi pont)
1:46:05 Szünet
2:02:22 Hulladékgazdálkodási rendelet szavazás (8. napirendi pont)
2:03:10 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet módosítása (9. napirendi pont)
2:04:08 Önkormányzati SZMSZ módosítás (10. napirendi pont)
2:09:08 Polgármesteri Hivatal felépítés (11. napirendi pont)
2:11:47 Polgármesteri Hivatal beszámoló (12. napirendi pont)
2:12:21 Közbeszerzési szabályzat módosítása (13. napirendi pont)
2:13:04 Eseti bizottság (14. napirendi pont)
2:16:44 Testvérváros (15. napirendi pont)
2:21:45 Gyurgyalag utca (16. napirendi pont)
2:22:19 Pumukli Óvoda (17. napirendi pont)
2:23:05 Szivárvány Óvoda vezető (18. napirendi pont)
2:23:48 Óvodai felvételi körzetek (19. napirendi pont)
2:26:55 Szünidei gyerekétkeztetés (20. napirendi pont)
2:27:27 Napközis tábor (21. napirendi pont)
2:29:15 Idősügyi Tanács és nyugdíjasklubok (22. napirendi pont)
2:30:50 Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámoló (23. napirendi pont)
2:31:12 Pénzügyi Bizottság beszámoló (24. napirendi pont)
2:31:32 Gazdasági Bizottságámoló (25. napirendi pont)
2:31:53 Klímavédelmi stratégia társadalmi egyeztetés (27. napirendi pont)
2:47:47 Egyebek (26. napirendi pont)
3:36:16 Levezetés