Közgyűlés – 2020.10.22.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 4 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Megint elég sok téma volt, itt van a lista:

 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – nem kell szavazni
 2. napirendi pont: Tájékoztatók: IFÖ és MVP – nem kell szavazni
 3. napirendi pont: Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól… fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 4. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. évi működésének finanszírozására – igennel szavaztam
 5. napirendi pont: Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ átszervezéséhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 7. napirendi pont: Tájékoztató Szociális Gondozó Központ tevékenységéről – nem kell szavazni
 8. napirendi pont: Javaslat „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítására – igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére – igennel szavaztam
 10. napirendi pont: Javaslat az Intéző utcában található 24796/2 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati ingatlan hasznosítására – igennel szavaztam
 11. napirendi pont: Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálására – igennel szavaztam
 12. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására – igennel szavaztam
 13. napirendi pont: Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztására – igennel szavaztam
 14. napirendi pont: Javaslat az 5. számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 15. napirendi pont: Javaslat a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásra – igennel szavaztam
 16. napirendi pont: Javaslat repülő- emlékmű elhelyezésével kapcsolatos elvi hozzájárulás megadására – igennel szavaztam
 17. napirendi pont: Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére – igennel szavaztam
 18. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására – igennel szavaztam
 19. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat a Sport Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételének megváltoztatására – igennel szavaztam
 20. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalására – igennel szavaztam
 21. napirendi pont: SÜRGŐS előterjesztés: Javaslat aZ LMBTQ propagandától történő elhatárolódásra – nemmel szavaztam, nem vettük napirendre
 22. napirendi pont: Egyebek

Az „egyebek” napirendi pontban információt kértem az Esküdt utcai átjáró megnyitásáról, a zaj- és rezgésvédelmi rendelet esetleges felülvizsgáltáról, hogy legalább vasárnap ne lehessen építkezni és a közvilágítás budapesti üzemmódra átállás költségeiről (fix időpontok helyett alkonykapcsoló).

A teljes anyag letölthető innen, az Érdmost közvetítése pedig megtekinthető a Youtube csatornájukon.