Közgyűlés – 2020.09.24.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 4 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Nem maradt a napirendben az összes tétel, de azért volt elég.

 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – nem igényel szavazást
 2. napirendi pont: Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról – áttéve jövő hétre
 3. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 4. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 5. napirendi pont: Javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 7. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására- igennel szavaztam
 8. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására- igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására- igennel szavaztam
 10. napirendi pont: Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadására- igennel szavaztam
 11. napirendi pont: Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti tervének elfogadására- igennel szavaztam
 12. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására – áttéve jövő hétre
 13. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására- igennel szavaztam
 14. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására- igennel szavaztam
 15. napirendi pont: Javaslat a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) 100 % -os üzletrésze tulajdonjogának megszerzésére- igennel szavaztam
 16. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására- igennel szavaztam
 17. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város víziközmű rendszereinek 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására – áttéve jövő hétre
 18. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására- igennel szavaztam
 19. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2020-2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programja elfogadására, valamint a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának megindítására – áttéve jövő hétre
 20. napirendi pont: Javaslat folyószámlahitel szerződés módosítására – visszavonva
 21. napirendi pont: Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására- igennel szavaztam
 22. napirendi pont: Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum Alapító Okiratának módosítására- igennel szavaztam
 23. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ átszervezésére- igennel szavaztam
 24. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetéssel összefüggő feladatai átszervezésének előkészítésére – visszavonva
 25. napirendi pont: Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére- igennel szavaztam
 26. napirendi pont: Javaslat „Babafák” ültetésére Érd Megyei Jogú Város területén- igennel szavaztam
 27. napirendi pont: Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására- igennel szavaztam
 28. napirendi pont: Javaslat az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára- igennel szavaztam
 29. napirendi pont: Javaslat a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára- igennel szavaztam
 30. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére- igennel szavaztam
 31. napirendi pont: Javaslat alapítványi források átadására- igennel szavaztam
 32. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére- igennel szavaztam
 33. napirendi pont: Javaslat a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra- igennel szavaztam
 34. napirendi pont: Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására- igennel szavaztam
 35. napirendi pont: Javaslat a gyepmesteri feladatok ellátásával és állatmenhely üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – elnapolva
 36. napirendi pont: Beszámolók- igennel szavaztam
 37. napirendi pont: Javaslat megállapodás megkötésére a MÁV Zrt-vel az Érd területén található vasúti megállóhelyek és állomások környékének, valamint az azzal határos közterületek üzemeltetéséről – nem került napirendre, én nemmel szavaztam

A teljes anyag letölthető a szokásos helyről.