Közgyűlés 2019.11.28.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 5 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Jó kis vita volt a közösségi költségvetésről. Ahogy az ülésen is elmondtam: alapvetően egyetértek vele, de az idő rövidsége nem teszi lehetővé hogy rendesen kidolgozzuk és a hozzá rendelt pénz azért nem olyan kis összeg, hogy a költségvetés tervezése nélkül bedobjuk.

További érdekes témák: megjöttek az üveg-gyűjtő kukák, ezeket át kell adni az ÉTH-nak (9); Bursa Hungarica (21); a női kézilabda-csapatnak némi pénzre van szüksége, hogy az EHF kupában rész tudjon venni (19).

 1. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására – igennel szavaztam
 2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. napirendi pont: SÜRGŐS: Tájékoztató az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új edzőcsarnok építésére irányuló pályázati forrásának megszűnéséről
 4. napirendi pont: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására – igennel szavaztam
 5. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat Érd Fundoklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/1999. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítására, a Kezelési Terv Felülvizsgálatának elfogadására – igennel szavaztam
 7. napirendi pont: Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére – igennel szavaztam
 8. napirendi pont: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására – igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében…” c. támogatásból vásárolt hulladékgyűjtő edények ÉTH Nonprofit Kft-nek történő bérbeadására – igennel szavaztam
 10. napirendi pont: Javaslat az Érd, 2402/4 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” elnevezésére – igennel szavaztam
 11. napirendi pont: Javaslat egyes alapellátási körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 12. napirendi pont: Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára – igennel szavaztam
 13. napirendi pont: Javaslat Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról – igennel szavaztam
 14. napirendi pont: Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására – igennel szavaztam
 15. napirendi pont: Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, új megállapodások megkötésére – igennel szavaztam
 16. napirendi pont: Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére – igennel szavaztam
 17. napirendi pont: Javaslat a közösségi költségvetés bevezetésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – nemmel szavaztam
 18. napirendi pont: Sürgős előterjesztés: Javaslat az Érdi Sport Kft. 2019. évi üzleti terv módosítására – igennel szavaztam

A közgyűlési anyagok letölthetőek innen.