Közgyűlés – 2023.01.26.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 1 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

A közgyűlés mottója: jogászkodás. Akár vádló szerepben, akár védő szerepben, attól függően, hogy aktuálisan melyik áll a szereplő érdekében.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – tudomásul vettem a beszámolót Videó: 01:07:13

2. napirendi pont: Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról – tudomásul vettem a tájékoztatót Videó: 01:07:35

3. napirendi pont: Beszámoló képviselői tevékenységről – tudomásul vettem a beszámolókat Videó: 01:11:03

4. napirendi pont: A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 00:12:50 (hanghibás)

5. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 01:17:25

6. napirendi pont: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására a nyugdíjasok és a méltányosságból rászorulók tekintetében – nem támogattam a javaslatot Videó: 01:19:46

7. napirendi pont: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 01:52:16

8. napirendi pont: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása – lekerült a napirendről

9. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 01:53:21

10. napirendi pont: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai cafetéria-juttatásai 2023. évi keretösszegének megállapítása – támogattam a javaslatot Videó: 01:56:33

11. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola birkózócsarnokának elnevezésével összefüggésben – támogattam a javaslatot Videó: 02:01:23

12. napirendi pont: Pályázat kiírása az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására – támogattam a javaslatot Videó: 02:02:11

13. napirendi pont: Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 02:02:43

14. napirendi pont: A Tárnok Nagyközség Önkormányzatával kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló ellátási szerződés módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 00:02:35 (hanghibás)

15. napirendi pont: Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyása – támogattam a javaslatot Videó: 00:02:35 (hanghibás)

16. napirendi pont: Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2023. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása – támogattam a javaslatot Videó: 02:03:45

17. napirendi pont: Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése – támogattam a javaslatot Videó: 02:04:24

18. napirendi pont: A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági mintaprojekt elindítására – nem támogattam a javaslatot Videó: 02:09:20

19. napirendi pont: Javaslat a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában meghatározott, energiaközösség létrehozására irányuló projekt elindítására – támogattam a javaslatot Videó: 02:19:50

20. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről – elfogadtam a beszámolót Videó: 02:31:40

21. napirendi pont: SÜRGŐS: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. évi munkatervének elfogadása – elfogadtam a munkatervet Videó: 02:32:53

22. napirendi pont: SÜRGŐS: A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása – támogattam a javaslatot Videó: 01:18:08

23. napirendi pont: SÜRGŐS: Az Érdi Városi Sport Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatala – támogattam a javaslatot Videó: 02:46:02

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők innen.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:


00:00:00 Kezdés
00:00:08 Ordas Istvánné Magdikára emlékezünk
00:00:56 Településrészi képviselő eskü
00:02:35 Napirend (plusz 14. és 15. napirendi pont, hanghibával)
00:12:50 Temetői díjak (4. napirendi pont, hanghibával)
01:07:13 Lejárt határidejű határozatok (1. napirendi pont)
01:07:35 Ifjúsági Önkormányzat beszámoló (2. napirendi pont)
01:07:58 Csák Bálint köszöntője
01:09:51 Ifjúsági Önkormányzat beszámoló (2. napirendi pont)
01:11:03 Képviselői beszámolók (3. napirendi pont)
01:17:25 Költségvetés módosítása (5. napirendi pont)
01:18:08 Nyugdíjasok építményadó könnyítése – Csőzik László (22. napirendi pont)
01:19:46 Nyugdíjasok építményadó könnyítése – T. Mészáros András (6. napirendi pont)
01:52:16 Batthyány díj módosítás (7. napirendi pont)
01:53:21 Köztisztviselői illetmény és rezsitámogatás (9. napirendi pont)
01:56:33 Hivatali cafetéria (10. napirendi pont)
02:01:23 Birkózócsarnok elnevezése (11. napirendi pont)
02:02:11 Intézményvezetői pályázat (12. napirendi pont)
02:02:43 ÉKFI (13. napirendi pont)
02:03:45 Óvodai zárvatartás (16. napirendi pont)
02:04:24 Iskolai körzetek (17. napirendi pont)
02:09:20 Közbiztonsági mintaprojekt (18. napirendi pont)
02:19:50 Energiaközösség (19. napirendi pont)
02:31:40 Polgármesteri Hivatal beszámolója (20. napirendi pont)
02:32:53 Közgyűlés munkaterv (21. napirendi pont)
02:45:03 Szűcs Gábor átveszi az ülés vezetését
02:46:02 ÉVSE támogatás (23. napirendi pont)
02:55:15 Egyebek