Közgyűlés – 2022.01.27.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

A közgyűlés előtt egy perces néma csenddel emlékeztünk Mórás Zsoltra, a közgyűlés nyílt részének végén pedig a holokauszt áldozataira. A napirendi pontok előtt polgármester úr átadta Kovács Károlynak az oklevelet, mivel bekerült munkássága az érdi települési értéktárba, amit decemberben nem tudott átvenni.

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – szavazást nem igényel

2. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot

Ment a szokásos polemizálás azon, hogy akkor most van pénz, vagy nincs pénz, elhangzott pár hazugozás, a fogalmak kavarása, félreértése, félrebeszélése, ment az értetlenkedés, mondhatni semmi különös.

3. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására – nem támogattam a módosító javaslatot, támogattam az eredeti javaslatot

Ez is az előző hangulatában folytatódott. Miután 10 év után legnagyobb mértékben most emelkedett az illetményalap, a Fidesz frakció ezt keveselte. Hozzá kell tenni, hogy közben a minimálbér és a garantált bérminimum is emelkedett, amire a hivatal 2022-re 6 millió forintot kapott a Pénzügyminisztériumtól, amit leosztva 12 hónapra, meg kb 170 munkatársra, igen erőteljes összeget ad ki. Kigazdálkodjuk és megbecsüljük a dolgozókat, nem csak szavakkal, hanem például ezzel is.

4. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot

5. napirendi pont: Javaslat szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az ápolási díjra való jogosultság tekintetében – támogattam a javaslatot

6. napirendi pont: Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának elfogadására – támogattam a javaslatot

7. napirendi pont: Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés megkötésére – támogattam a javaslatot

Magán idősek otthona fog épülni azon a területen és az ehhez kapcsolódó településrendezési szerződés részleteit szavaztuk meg. Ezek magukban foglalják például a Nyárfa és Szilfa aszfaltozását, járdával ellátását, parkolók kialakítását és hasonló dolgokat.

8. napirendi pont: Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására – támogattam a javaslatot

A jobboldal megint bepróbálkozott valami kamuval a hozzá nem értésük miatt. Hogy sok-e ez az összeg? Sok. Hogy elég-e? Egy kérdéssel válaszolok: megkapja például mindenki az újságot? Lehetne talán valamivel kevesebb is, ha például felszámolnánk a TV adást és ezeket a tartalmakat a netre tennénk át. Lehetne valamivel több is, hogy az újság terjesztését máshogyan oldjuk meg. Ezt mindenki döntse el maga. A lényeg, hogy a mostani szint fenntartásához ennyi pénz kell.

9. napirendi pont: Javaslat az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadására – lekerült napirendről

10. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város távhőtermelő és -szolgáltató rendszerének üzemeltetése, működtetése tárgyában indult koncessziós beszerzési eljárás lezárására – támogattam a javaslatot

11. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére – lekerült a napirendről

12. napirendi pont: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelői szerződés módosítására az érdi 24033 helyrajzi számú, 2030 Érd, Fő utca 42 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan – támogattam a javaslatot

13. napirendi pont: Javaslat a Szent István úti közúti műtárgyak és csatlakozó utak építése, PST: V030.14 projekttel megvalósított, ÉMJV ÖK tulajdonában álló ingatlanokon létrehozott helyi közúti fejlesztések ingyenes tulajdonba vételére – lekerült a napirendről

Itt egy kis zavar támadt az erőben, hogy nem volt benne az előterjesztésben, hogy ha átvesszük a két hidat, akkor azt ki venné át valóban (valószínűleg a Városfejlesztési Kft) és hogy annak a karbantartása mennyibe kerülne a városnak. Kiderült, hogy az építése előtti megegyezés szerint át kell vennünk, szóval bármennyire is örülünk neki, ez bizony megint az állandó fenntartási költségeket növeli. Az előterjesztést elnapoltuk, amíg ezek a további részletek nem teljesen tiszták.

14. napirendi pont: Javaslat a 13745 hrsz-ra vonatkozó Bethlen Alapkezelő Zrt. által kiírt Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás megadására – támogattam a javaslatot

15. napirendi pont: Javaslat a PM_ONKORMUT_2018/135 számú Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása tárgyában történő célokmány elfogadására – támogattam a javaslatot

16. napirendi pont: Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására – támogattam a javaslatot

17. napirendi pont: Javaslat az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására – támogattam a javaslatot

18. napirendi pont: Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére – támogattam a javaslatot

19. napirendi pont: Javaslat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására – támogattam a javaslatot

20. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására – támogattam a javaslatot

21. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére – támogattam a javaslatot

22. napirendi pont: Javaslat az óvodák 2022. évi nyári zárásának meghatározására – támogattam a javaslatot

23. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák 2022/2023. évi felvételi körzettervezetének véleményezésére – támogattam a javaslatot

24. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadására és a 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására – támogattam a közmeghallgatás későbbre rakását, nem támogattam a Simó csomag be nem fogadott részét, támogattam az előterjesztést

25. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat által a 2021-2027-es időszak pénzügyi forrásaira benyújtható pályázatok sürgős előkészítésére – nem került napirendre

26. napirendi pont: Egyebek

27. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására – igennel szavaztam

28. napirendi pont (Zárt ülés): Tájékoztató összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatban – nem igényelt szavazást

A teljes anyag letölthető innen.

A teljes ülés megnézhető felvételről:

41:30 Emlékezés Mórás Zsoltra
42:40 Kovács Károly oklevél átadás
48:36 Lejárt határidejű határozatok
48:56 Távhőtermelő és -szolgáltató rendszer koncesszió
50:10 2021. évi költségvetés
1:00:45 Köztisztviselői juttatásai
1:19:50 Egészségügyi alapellátási körzetek
1:24:50 Szociális ellátások
1:26:50 1:40:00 EuroVelo 6
1:41:00 Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út
1:42:10 Érd Médiacentrum
2:12:25 Közterület elnevezése
2:14:30 Régi Ófalusi iskola átadása
2:19:27 Szent István úti közúti műtárgyak tulajdonba vétele
2:24:40 Pumukli óvoda pályázat támogatás
2:26:55 Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása
2:31:25 Tárnoki út járda pályázat
2:37:15 Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodása
2:41:05 Igazgatási szünet
2:42:00 Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat
2:42:28 Önkormányzati bölcsődék nyári nyitvatartási rendje
2:43:12 Önkormányzati óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése
2:44:00 Óvodák 2022. évi nyári zárása
2:44:20 Általános iskolák 2022/2023. évi felvételi körzettervezet
2:44:50 2022. évi munkaterv
2:58:15 Egyebek