Közgyűlés – 2020.01.30.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 4 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

A teljes lista, mellékletekkel együtt letölthető innen. Pár gondolattal, kifejtéssel, segítséggel még az előző közgyűlésről is tartozom, most újabb tételek jönnek be, amik megérdemelnek egy bővebb bejegyzést.

 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – igennel szavaztam
 2. napirendi pont: Tájékoztató a Modern Városok Programról (szóbeli)
 3. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 4. napirendi pont: Javaslat az Érd Páraliget Lakópark beruházás befejezéséhez kapcsolódóan a 6530 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére – levettük a napirendről
 5. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei részleges módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntés elfogadására – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. -az Érdi Sport Kft.- az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására – igennel szavaztam
 7. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásra – igennel szavaztam
 8. napirendi pont: Javaslat a Fácán közi lakótelep telkeinek tulajdonjogi rendezésére – igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat az érdi 3625/4, 3625/5 és 3633/4 hrsz-ú ingatlanok közterületből való kivonására és értékesítésére – igennel szavaztam
 10. napirendi pont: Javaslat a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítására – igennel szavaztam
 11. napirendi pont: Javaslat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételre és a Magyar Zarándokúthoz történő csatlakozásra – igennel szavaztam
 12. napirendi pont: Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 13. napirendi pont: Javaslat társulási tanácsba történő delegálásra – igennel szavaztam
 14. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének elfogadására és a 2020. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására – igennel szavaztam
 15. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának meghatározására – igennel szavaztam
 16. napirendi pont: Javaslat az érdi „Nemzeti összetartozás éve” programsorozat megrendezésére – igennel szavaztam
 17. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyári nyitvatartási idejének meghatározására – igennel szavaztam
 18. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására – igennel szavaztam
 19. napirendi pont: Javaslat a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” programhoz történő csatlakozásra – igennel szavaztam
 20. napirendi pont: Javaslat házi-gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 21. napirendi pont: Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására – igennel szavaztam
 22. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről – igennel szavaztam
 23. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezésének támogatására – igennel szavaztam
 24. napirendi pont: Egyebek