Közgyűlés – 2019.12.19.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 5 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Feltöltöttem a frissített anyagokat és kiegészítettem a szavazásaimmal, némelyikről később még írok részletesebben.

Rendőrök és tűzoltók elismerése, Trianon emlékév, építményadó változás, ápolási díj változás, lakáskoncepció, érdi média szinte minden szeglete, „Ez a minimum!”, klíma és még sok egyéb, összesen 33 (!) napirendi pont.

 1. napirendi pont: Javaslat az érdi „Trianon 100 Emlékév” programsorozat megrendezésére – igennel szavaztam
 2. napirendi pont: Javaslat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására – igennel szavaztam
 3. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – nem igényelt szavazást
 4. napirendi pont: Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2018/2019. tanévben végzett munkájáról – nem igényelt szavazást
 5. napirendi pont: Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2020. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására – a módosítóra nemmel szavaztam, az eredeti rendeletre igennel szavaztam
 7. napirendi pont: Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az ápolási díjra való jogosultság tekintetében – igennel szavaztam
 8. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2020. évi keretösszegének megállapítására – igennel szavaztam
 10. napirendi pont: Javaslat a Júlia utca – Vízöntő utca által határolt 078/170, 078/17 és 078/18 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági fejlesztésével kapcsolatos településrendezési szerződés megkötésére – igennel szavaztam
 11. napirendi pont: Javaslat az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása tárgyú projekt VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 támogatási szerződéstől való elállásra – igennel szavaztam
 12. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város lakáskoncepciójának elfogadására – igennel szavaztam
 13. napirendi pont: Javaslat a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő, a Magyar Állam javára történő ingatlan ingyenes felajánlására – igennel szavaztam
 14. napirendi pont: Javaslat az Érdi Újság kiadói feladatainak ellátására – igennel szavaztam
 15. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére benyújtott pályázatok előzetes véleményezését végző személyek meghatározására (későbbi postázás) – igennel szavaztam
 16. napirendi pont: Javaslat hozzájárulás megadására helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság megújításához – igennel szavaztam
 17. napirendi pont: Javaslat az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges intézkedésekre – igennel szavaztam
 18. napirendi pont: Javaslat a klímavészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozat megtételére – igennel szavaztam
 19. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására – igennel szavaztam
 20. napirendi pont: Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára – igennel szavaztam
 21. napirendi pont: Javaslat az Érdi Galéria 2020. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására – igennel szavaztam
 22. napirendi pont: Javaslat a fogorvosi ügyelet szerződésének módosítására – igennel szavaztam
 23. napirendi pont: Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosítására – igennel szavaztam
 24. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére – igennel szavaztam
 25. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére és az óvodák beszámolójának elfogadására – igennel szavaztam
 26. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására – igennel szavaztam
 27. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság tagjának megválasztására, és a Bizottság 2020. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására – igennel szavaztam
 28. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulással kötött pénzeszköz átadási megállapodás módosítására – igennel szavaztam
 29. napirendi pont: Egyebek

A közgyűlési anyagok letölthetőek innen.