Azonnal állítsák helyre a csatornázással érintett utcákat!

csatorna
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 12 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Eljutottunk ide is: közleményben szólítják fel a kivitelezőket, hogy állítsák helyre az utakat. Egyébként egy ehhez nagyon hasonló közleményt adott ki Tárnokon is a polgármester és Viziközmű Társulat elnöke.

KÖZLEMÉNY

A csatorna beruházás egy jó dolog. Ott, ahol a kivitelezéssel megbízott vállalkozók betartják a szerződésben előírt feltételeket – amelyek az utcák felbontására és a csatornafektetést követő helyreállításra vonatkoznak – az érintettek örömmel várják, hogy mikor lehet már rákötni az elkészült szakaszokra. Van ahol ez sajnos nincs így!

Ismereteink szerint a beruházó társulás a következőket írta elő a vállalkozóknak: „Minden utat azonnal kell jól-használhatóság (normál használat) szintjéig helyreállítani, de végleges burkolat-helyreállítást a mellékutcákban 4 hónapos konszolidációs idő letelte után lehet elvégezni. A főutaknál (közösségi közlekedéssel terhelt utaknál) azonnali teljes értékű helyreállítást kell elvégezni. A murvával szórt földutakat azonnali murvaszórással kell helyreállítani és 4 hónap konszolidáció után javítani. A területek helyreállítása során a vállalkozónak figyelembe kell venni, hogy a felszíni vizek levezetését nem változtathatja meg, ezért különös gonddal kell eljárni a felület rendezésekor, és az ingatlanok bejáratához történő csatlakozáskor. Az építés során tönkrement, vagy eltömődött, a csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítményeket az eredeti állapotuknak megfelelő módon helyre kell állítani, illetve ki kell tisztítani. Az építés során a csapadékvizek elvezetése érdekében a meglévő vizesárkokat építés előtt ellenőrizni kell és szükség esetén karban kell tartani, vagy a kármegelőzés érdekében és költségére ki kell építeni. A közlekedésnek visszaadott ideiglenesen helyreállított utaknak is meg kell felelniük a minimális jogszabályi és közlekedésbiztonsági feltételeknek. A gyalogos közlekedést biztosító burkolatoknál biztosítani kell, hogy por- és sármentesek legyenek.”

Nem kell sokat keresni Érden azokat az utcákat, ahol ezen előírásokat az ottani vállalkozók nem tartották be! Ezért naponta tucatnyi bejelentést tettünk a kivitelezőknél, illetve a beruházást irányító Független Mérnök Szervezetnél, akik egyúttal ellátják a műszaki ellenőri feladatokat is. Sajnos, sok érdi utcában a téli ünnepek alatt az ott lakók azzal voltak kénytelenek szembesülni, hogy a hatalmas sártól sem ők maguk nem tudtak kimenni az utcára testi épségük kockáztatása nélkül, sem vendégeik nem tudták őket megközelíteni.

Ez tűrhetetlen és megengedhetetlen magatartás a kivitelezésre szerződött vállalkozók részéről!

Érden hat terület (részvízgyűjtő) van, ebből különösen az 5-ös és 6-os részvízgyűjtőkben érkeznek tömeges megkeresések az ott lakók részéről a nem megfelelő úthelyreállítás okán. Arra következtethetünk, hogy az itt dolgozó vállalkozók nagyobb arányban nem tartották be a szerződéses előírásokat. Természetesen ezeket a problémákat napi szinten jeleztük a kijelölt kapcsolattartóknak. Az utóbbi hónapokban számtalan, – fényképpel dokumentált – levelet írtunk ez ügyben. Mivel álláspontunk szerint  ezen bejelentéseket az 5-ös és 6-os részvízgyűjtőkben nem kezelték kellő komolysággal, tovább kell lépnünk!

Ismereteink szerint az elkészült szakaszok esetén a benyújtott számlák csak a csatornafektetés költségeit tartalmazták, a végleges úthelyreállítás költségeit nem. Ezért arra kértük a beruházó társulást, hogy fokozottan ellenőrizze és ne fizesse ki a vállalkozók által benyújtott további számlákat addig, ameddig nem teljesítik maradéktalanul a szerződéses kötelezettségeiket.

Arra kértük a közútkezelő önkormányzatot: vizsgálják meg, hogy van-e arra jogi lehetőség, hogy a vállalkozók költségére állíttassák helyre az utcákat abba az állapotba, ahogyan a kivitelezőknek azt a szerződés szerint helyre kellett volna állítani. Egyúttal magyarázatot kértünk a Független Mérnök Szervezettől, hogy miért nem tartatja be a vállalkozókkal a szerződés előírásait!

Ha rövidesen nem történik érdemi lépés, készek vagyunk lakossági aláírásgyűjtést és keményebb lépéseket kezdeményezni, továbbá az országos médiához is fordulni a szerződés betartása érdekében!

Érd, 2013. január 4.

Simó Károly
Elnökhelyettes
Érdi Csatornamű Társulat