Társasházat mindenhova!

társasház
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Újabb frissítés 2022. szeptember 22-én.

Figyelem! 2022. szeptember 12-én új szabályok léptek életbe, először azt olvasd el!

A rezsimizéria egyik „megoldása” az, ha a több generációs családi házakat átminősíttetjük társasházzá. Ez egy hosszú és költséges folyamat, ha egyáltalán lehetséges. Körüljártam a témát, nézzétek meg.

A diák, amiket láttok, benne a megjegyzések nagy része elérhető Google drive-on.

Mi is a társasház? 

Legalább két műszakilag megosztott, különálló lakásként funkcionáló, külön tulajdonként bejegyezhető egység. Nem kell, hogy valóban külön tulajdonban legyenek, csak a lehetősége. Lehetnek még nem lakás céljára szolgáló egységek is, de a lényeg a lakások száma a rezsirendelet miatt.

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

 • Városonként és besorolási területenként más.
 • Nem valószínű, hogy változtatni fogják a kormány miatt. Nincs „igazi” társasház és „rezsicsökkentés miatt” társasház. Elindulhat jó szokás szerint a nyerészkedés is akár.
 • Érden a térinformatikai rendszerben meg lehet nézni, mi vonatkozik ránk

Társasház

 • Hat lakás alatt nem kell a társasházi törvény, elég csak a közös tulajdonra vonatkozó szabályok: nem kell SZMSZ, közgyűlés, közös képviselő, bankszámla és könyvelő.
 • Önkormányzattal kell kezdeni: lehet-e társasház, használatbavételi rendben van-e. Régebbi házaknál ezek lehet, hogy nincsenek meg, vagy nem követték a változásokat, erre figyelni kell, mert például a használatbavételi engedély az eredeti házra vonatkozott, súlyosabb esetben az új rajzokkal együtt fennmaradási engedélyt is kell kérned. 15 nap településiképi, és ha nem több lakásos háznak van feltüntetve a használatbavételi engedélyen, akkor 15 nap múlva lehet családi házból több lakásos épületté nyilvánníttatni rendeltetésváltozással.
 • Hatósági bizonyítvány: kormányhivatal építéshatósági osztály adja ki. Ebben az esetben az számít, hogy most lenne ez társasház és nem az, hogy ez egy már meglévő épület és ezer éve ott van és olyan, amilyen.
 • Változtatási vázrajz: kell egy ingatlanrendezői jogosultságú (IRM) földmérő, aki a telket, épületet és lakásokat ledokumentálja. Ezt a használatbavételi engedéllyel együtt be kell adni a földhivatalnak, ami elvégzi a műszaki vizsgálatot és záradékkal látja el. 1-2 hét a földmérő, minimum 2-3 hét a zárolékolás, 100-120e forint.
 • Alapító okirat: meg kell határozni a közös tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, a társasház címét, a tulajdoni hányadokat. Vannak a neten sablonok, de minden eset más, ezért ezt már érdemes egy ügyvéddel összeállíttatni, aki aztán ezt ellenjegyzi. 1-2 hét
 • Majd az egészet beadni a földhivatalnak, hogy bekerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 6600 * lakás, kb 3 hét
 • Ezek után lehet menni a szolgáltatóhoz bejelenteni, hogy mi társasház lettünk, megmutatni a papírokat, hogy lássák hivatalosan hány lakásról van szó, és eszerint számoljanak. A szolgáltatók mindig következő hónap elsejétől veszik figyelembe az új helyzetet. 
 • Bejelentés például https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/tarsashazi-nyilatkozat 

Pár nem elhanyagolható részlet

 • Külön helyrajzi számra fognak kerülni a lakások.
 • Igyekeznek a földhivataloknál, de hivatalosan nincs soron kívüli vizsgálat, nem tudnak ilyenről, de van gyorsított eljárás, 10000 forint lakásonként.
 • A rezsi megosztása a társasházra van bízva, erről nem kell sem papír, sem valami igazolás a szolgáltató felé.
 • Külön mérőt is fel lehet persze szerelni, de ez bonyolult gáz esetén és ehhez is kell valamiféle megosztás, a szolgáltató nem szerel fel bármit, csak mert mi két órát szeretnénk.
 • Mindez kifejezetten a gáz miatt érdekes, mert ott van a felszorzás lakások szerint. Áram esetén plusz órát kell kérni, ha „többszörözni” szeretnénk a kedvezményes részt, de ilyenkor új tulajdonos is kell, ez nem maradhat egy néven.
 • Ne felejtsük el, hogy ha két lakás van, akkor például két szemétdíj és talajterhelési díj is van.
 • További nehezítés lehet, ha a házon „van valami”, például bankhitel, haszonélvezeti jog, vezetékjog, szorgalmi jog, gyámhatóság, stb.

Nincs lépésről-lépésre leírás, akár minden esetben más és más lehet némelyik részlet, nagyon függ az ingatlantól.

Ez nem jogi tanácsadás, csak iránymutató. Mindenképpen keressetek fel egy ingatlanos (ha lehet társasházra specializálódott) ügyvédet, aki képben lehet minden aprósággal, amivel szembesülhettek.

Frissítés – 2022. szeptember 12.

A döntéshozók belátták, hogy ez a folyamat elég hajszás, sok buktatóval jár, elég sok pénzbe és időbe kerül. Ezért könnyítettek az egészen, ami azt jelenti, hogy a fenti videó és jegyzetek csak akkor érvényesek, ha tényleg társasházzá szeretnéd alakítani az ingatlanodat.

Ha csak a gáz kedvezményes árának többszörözését szeretnéd elérni, akkor a folyamat már sokkal egyszerűbb. A Magyar Közlöny szeptember 9., pénteki, 146-os számában jelentek meg a könnyítésre vonatkozó szabályok. Az „A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról” cím alatt keresd.

Kiemelem és megpróbálom értelmezni a lényeget.

7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Tehát ezentúl a jegyző mondja meg, hogy az adott házban 2-3-4 önálló lakás van-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A jegyző a bizonyítvány kiadása közben a HÉSZ-t nem veheti figyelembe és vélelmezi, hogy minden rendben van és nem próbálsz ügyeskedni.

(3) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.

Ez a bizonyítvány csak a gázelszámolás miatt használható fel, más jogot nem ad neked. Nem lobogtathatod eladásnál, hogy ez társasház, és nem is hivatkozhatsz rá társasházként, és semmi egyéb előnyt nem érvényesíthetsz.

(4) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi hatóságot jelöli ki.

A felülvizsgálati szerv az építéshatóság (kormányhivatal), oda lehet menni reklamálni, ha a jegyző elutasítja a kérelmedet.

(6) A lakossági fogyasztó az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan.

Nem kell földmérő, vázrajz, HÉSZ megfelelőség, semmi, csak ez az igazolás, amivel mehetsz a gázszolgáltatóhoz. A szolgáltató a következő hónap elsejétől fogja figyelembe venni a bizonyítványt.

(7) Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A szolgáltató ellenőrizheti, hogy igaz-e, ami alapján kiadták a bizonyítványt és ha nem, akkor jelzi a jegyző felé.

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti megkeresés alapján az eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az egyetemes szolgáltató az ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az egyetemes szolgáltató a felügyeleti szervhez fordulhat a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Ha a jegyző nem adja ki kérésre a bizonyítványt, vagy a szolgáltató nem ért egyet az ellenőrzés eredményével, akkor mehetsz az építéshatósághoz (kormányhivatal).

(9) A felügyeleti szerv a (8) bekezdésben foglalt megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.

Az építéshatóság ellenőrizheti a kiadott bizonyítványokat, akkor is, ha nem kéri tőle senki.

(11) Ha a (7)–(9) bekezdés alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ha valakinek semmisnek mondják ki a bizonyítványát, akkor másfélszeres piaci árat kell fizetnie visszamenőlegesen, mintegy büntetésként.

A kérésnek nincs alaki formája, azért azt ajánlanám, hogy a kérelem tárgya (pl „Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények megállapításához” vagy „Kérelem lakás rendeltetési egységek hatósági bizonyítvány kiadása iránt”), neved, az ingatlan pontos címe, elérhetőségeid (telefonszám, email) és hogy hány lakás van az ingatlanban/ingatlanon mindenképpen legyenek benne, hogy minél gördülékenyebb legyen az ügyintézés.

Hatályba lépés azonnal, vagyis már lehet a jegyzőt ostromolni a kérésekkel, amit a szokásos csatornákon lehet leadni: írásban személyesen vagy levélben vagy elektronikusan ügyfélkapu segítségével. Én az ügyfélkaput javaslom, ahol Egyéb ügyet kell választani és Érd városát, itt egy közvetlen link hozzá.

Frissítés – 2022. szeptember 22.

Voltam az MVM-nél és nem kell személyesen bemenni a hatósági bizonyítvánnyal. Ezzel tovább egyszerűsödött a folyamat a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó földgáz kedvezmény igénybevételéről:

 1. Letöltöd és kitöltöd a kérelmet.
 2. Leadod aláírva a Polgárok Házában, postára adod, epapíron beadod vagy elektronikus aláírással ellátott emailben beküldöd.
 3. Ha megkaptad a jegyzőtől a bizonyítványt, akkor azt jól elteszed egy esetleges ellenőrzés miatt, és a szolgáltatónál online bejelented, nem kell nekik bemutatni élőben. A bejelentő csak társasházat említ, de ezt is itt kell bejelenteni.