Közgyűlés – 2022.06.23.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Bevezető

Napirend előtt Hegedűs Gézára emlékeztünk egy perces néma főhajtással.

Ma megtudtam Antunovits Antal képviselőtársamtól, hogy spicli vagyok, mert azt mondtam neki, hogy kérjen szót, miután teljes hangerővel hőbörgött jó szokása szerint. Mindig tanul valamit az ember.

Napirendi pontok

1. napirendi pont: Beszámoló a távhőszolgáltató 2021. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról – elfogadtam a beszámolótVideó 1:02:14

2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – támogattam a javaslatotVideó 1:13:23 

3. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatotVideó 1:13:47

Csak a szokásos fogalomzavar és kettős mérce, nincs itt semmi látnivaló.

4. napirendi pont: Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatotVideó 1:44:26

Bács István bevetette a rezsicsökkentést, csak valami cseszkó adót nézett, mert ez nem erről szólt. Ez arról szólt, hogy az elszaladt árak miatt a vállalkozók és az építők rendesen fizessék meg a közterületek helyreállításának árát. Folyamatosan az ment, hogy így az emberek fizetik meg, de van egy meglepetésem: mindent az emberek fizetnek meg, csak abban tudunk kicsit segíteni, hogy a megfelelő emberek fizessék meg, amit meg kell.

5. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot – Nincs róla felvétel

6. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bizottságai összetételének megváltoztatására – támogattam a javaslatot – Nincs róla felvétel

7. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi második félévi és 2023. első félévi üzleti tervének elfogadására – támogattam a javaslatotVideó 1:11:47

8. napirendi pont: Javaslat a piac területének bérbeadásáról szóló szerződés megszüntetésére, és ezzel összefüggésben az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítására – támogattam a javaslatot – Nincs róla felvétel

9. napirendi pont: Javaslat a Dr. Staud József Egészségház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – támogattam a javaslatotRészleges videó 2:16:02 

10. napirendi pont: Javaslat az Érd Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája fejlesztésére – támogattam a javaslatotVideó 2:24:47

11. napirendi pont: Javaslat az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatosan a 265/2015. (XI.26.) KGY határozat szerint megkötött Településrendezési szerződés módosításáról – támogattam a B javaslatot Videó 2:30:20

Az Érd-Érd alsó összekötő vasúti vonalnál a NIF pár dolgot le szeretne húzni a listáról, mert nem maradt rá pénzük. A jelenlegi határozattal helyben hagytuk az eredeti megállapodást, vagyis részünkről nem tekintjük lezártnak még az ügyet, kérjük a beígért dolgokat.

12. napirendi pont: Javaslat az érdi 3331/2 hrsz-ú ingatlan közterületből történő kivonására – támogattam a javaslatotVideó 2:31:30 

13. napirendi pont: Javaslat a város területén lévő aluljárók tekintetében „Street art” pályázat kiírására – támogattam a javaslatotVideó 2:43:18

14. napirendi pont: Javaslat önkormányzati kezdeményezésére új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében – képviselőnő visszavonta az előterjesztésétVideó 2:47:37

Ezt azért érdemes megnézni, mert kiderül belőle, hogyan lehet zsákbamacskává tenni egy ilyen egyszerű dolgot, mint egy új gyógyszertár nyitása.

15. napirendi pont: Javaslat iskolai és ifjúsági fogorvosi ellátás feladat-ellátási szerződés megújítására – támogattam a javaslatotVideó 3:03:47

16. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra – támogattam a javaslatotVideó 3:04:49

17. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés ismételt megkötésére a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel – támogattam a javaslatotVideó 1:10:12

18. napirendi pont: Javaslat alapítványi források átadására – támogattam a javaslatotVideó 3:05:09

19. napirendi pont: Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására – támogattam a javaslatotVideó 3:06:48 

20. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra – támogattam a javaslatot Videó 3:07:18

21. napirendi pont: Egyebek – Videó 3:07:45

Megkértek, hogy hívjam fel rá a figyelmet, hogy a közterületesek és a képviselők tartsák be a KRESZ-t.

22. napirendi pont, zárt ülés: Javaslat a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálatára – támogattam a javaslatot

23. napirendi pont, zárt ülés: Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2022. évi adományozására – támogattam a javaslatot

24. napirendi pont, zárt ülés: Javaslat az Év Családja Díj 2022. évi adományozására – támogattam a javaslatot

Itt kezdett elgurulni egyesek gyógyszere, a díj kiírásának felolvasása után azt mondták, hogy ez a díj nem erről szól, aztán politikai támadást intéztek mindenki ellen is.

25. napirendi pont, zárt ülés: Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására – támogattam a javaslatot

Előterjesztések, javaslatok, mellékletek

Az előterjesztések, javaslatok, beszámolók és a hozzájuk tartozó csatolmányok letölthetők innen.

Közvetítés felvétele

A teljes ülés megnézhető felvételről:59:19 Kezdés
59:28 Főhajtás Hegedűs Géza
1:00:18 Bevezető
1:00:43 Napirend megbeszélése
1:02:14 Távhőszolgáltató (1. napirendi pont)
1:10:12 Fészek Gyermekvédő Egyesület (17. napirendi pont)
1:11:47 Érdi Sport Kft. (7. napirendi pont)
1:13:23 Lejárt idejű határozatok (2. napirendi pont)
1:13:47 Költségvetés (3. napirendi pont)
1:44:26 ÉKFI helyreállítási munkák árlistája (4. napirendi pont)
2:04:06 Hanghiba, majd leállás (5, 6, 8. napirendi pont)
2:16:02 Egészségház vagy körzeti megbízott (9. napirendi pont)
2:24:47 Harkály óvoda (10. napirendi pont)
2:30:20 Érd-Érd alsó összekötő (11. napirendi pont)
2:31:30 Ingatlan kivonás (12. napirendi pont)
2:43:18 Street Art pályázat (13. napirendi pont)
2:47:37 Gyógyszertár kiírás (14. napirendi pont)
3:03:47 Fogorvos (15. napirendi pont)
3:04:49 Bursa Hungarica (16. napirendi pont)
3:05:09 Alapítványi támogatások (18. napirendi pont)
3:06:48 Építészeti nívódíj (19. napirendi pont)
3:07:18 Önkormányzat halottja (20. napirendi pont)
3:07:45 Egyebek
3:29:46 Képviselők tartsák be a KRESZ-t
3:30:48 Zárt ülés kezdése