Közgyűlés – 2021.12.16.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 2 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

A közgyűlés összefoglalója, pár megjegyzéssel.

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – nem igényel szavazást

2. napirendi pont: Tájékoztató a 2021. évi képviselői tevékenységről – szavazást nem igényel

A képviselői beszámoló szabad műfaj. Lehet benne előadni a pártdirektívát, lehet benne szidni a képviselőtársakat, lehet benne leszólni az érdi médiát, lehet benne név szerint pellengérre állítani munkatársakat, lehet pofátlanul hazudni is, csak érdemes-e? Nekem ez csak azt bizonyítja, hogy bőven van mindenkinek indoka a szívére tenni a kezét és mindenkinek bőven van indoka magába nézni, hogy ennyi év képviselőség alatt ennyit sikerült elérni? Sok-sok év képviselőség után még mindig nem érteni az önkormányzati rendszert? Még mindig uram-bátyám módján önkormányozni? Még mindig a személyes ismeretséget használni valami elérésére? Ha ilyen valakinek a hozzáállása, ha valakinek ilyen a lelkivilága, akkor tegye, saját magáról állít ki szegénységi bizonyítványt.

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására – támogattam az előterjesztést

4. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam az előterjesztést

A köztisztviselők és képviselők fizetése illetve illetménye nem emelkedik a 2022-es évre. Hiába döntött úgy a Parlament, hogy 30%-kal nőjön a polgármesterek fizetése, ami vinné magával az alpolgármesterekét is, ezt a polgármester nem fogadta el. Várjuk a büntetést, hogy a jelenlegi rossz helyzetben nem emeltük a fizetéseket. A köztisztviselők fizetését 2022 során még felülvizsgáljuk.

5. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet újra alkotásának megkezdésére – támogattam az előterjesztést

6. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására – támogattam az előterjesztést

7. napirendi pont: Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére – támogattam az előterjesztést

8. napirendi pont: Javaslat a PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására – lekerült a napirendről

9. napirendi pont: Javaslat az 51/2020. (II. 27.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására – támogattam az előterjesztést

10. napirendi pont: Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára – támogattam az előterjesztést

Végre elhárult az utolsó akadály is az ófalusi/óvárosi repülős emlékmű elől. Az emlékmű az 1921-1944 között üzemelt sportrepülőtérnek állít emléket, és a volt repülőtér egykori területén, az ÉTV mellett, a Mecset utca végén készül majd el.

11. napirendi pont: Javaslat az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására – támogattam az előterjesztést

12. napirendi pont: Javaslat Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására – támogattam az előterjesztést

13. napirendi pont: Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására – támogattam az előterjesztést

Az önkormányzatnál dolgoznak köztisztviselők, közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók. Ez utóbbi két csoport cafetéria keretét emeltük fel a köztisztviselői szintre, hogy ne legyen emiatt is bérfeszültség a munkatársak között.

14. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2022. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására – támogattam az előterjesztést

15. napirendi pont: Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára – támogattam az előterjesztést

16. napirendi pont: Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására – támogattam az előterjesztést

17. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szakmai programjának módosítására – támogattam a előterjesztést

18. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására – támogattam az előterjesztést

19. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására – támogattam az előterjesztést

20. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról – támogattam az előterjesztést

21. napirendi pont: Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására – támogattam az előterjesztést

Kibővült az értéktárunk: Répás István sporttevékenysége; Vörösmarty Mihály Gimnázium; Nagy István finomacéláru, késkészítő családi vállalkozás tevékenysége; LevenDuna túraútvonal; Kovács Károly testnevelő edző munkássága; Érdi dunai Magaspart.

22. napirendi pont: Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra – támogattam a előterjesztést

Ágó Mátyás volt főépítészt az önkormányzat saját halottjává nyilvánította.

23. napirendi pont: SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Javaslat a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéhez való csatlakozásra – támogattam az előterjesztést

24. napirendi pont: SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Javaslat az Érd, Nyárfa utca – Szilfa utca – Törökbálinti út menti ingatlancsoporttal kapcsolatos helyi építési előírások módosításának előkészítésére szolgáló telepítési tanulmányterv támogatására – támogattam a előterjesztést

25. napirendi pont: SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Javaslat Érd MJV Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletének és az önkormányzati egyedi közzétételilistájának módosítására – támogattam a előterjesztést

Ezt hajszolom már két éve, hogy verjünk egy kis értelmet ebbe az amúgy kiürített, értelmetlen rendelkezésbe. A képviselői vagyonnyilatkozatokat le kellett adni minden évben és bárki kikérhette azokat. Viszont amikor leadtuk az újat, akkor a régit vissza kellett nekünk adni, tehát nem lehetett igazából vizsgálni, hogy ki mennyire gyarapodott, mert nem volt mivel összehasonlítani. Egyébként meg ha nyilvános, akkor miért kell kérni, hogy odaadják? Frakciónk a város weblapján közzétette vagyonnyilatkozatát. Ezt most rendeletbe foglaltuk, hogy több más önkormányzathoz hasonlóan Érden is ezentúl minden képviselő vagyonnyilatkozatát közzétesszük a weblapon és fent is hagyjuk öt évig.

26. napirendi pont: SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Javaslat a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására – lekerült a napirendről

27. napirendi pont: Egyebek

28. napirendi pont (Zárt ülés): SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Javaslat vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntésre – támogattam a előterjesztést

A teljes anyag letölthető innen.

A teljes ülés megnézhető felvételről: