Közgyűlés – 2021.11.25.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 3 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

A közgyűlés összefoglalója.

 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – szavazást nem igényel
 2. napirendi pont: Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2020/2021. tanévben végzett munkájáról – szavazást nem igényel
 3. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot
 4. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot
 5. napirendi pont: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról – támogattam a javaslatot
 6. napirendi pont: Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot
 7. napirendi pont: Javaslat a BUDAVIDÉK ZRt. által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására – támogattam a javaslatot
 8. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata kidolgozására – támogattam a javaslatot
 9. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére – lekerült a napirendről
 10. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. július 1 – 2021. június 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására – támogattam a javaslatot
 11. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadására – támogattam a javaslatot
 12. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására – támogattam a javaslatot
 13. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására – támogattam a javaslatot
 14. napirendi pont: Javaslat a PM_ONKORMUT_2018/135 sz. „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyban történő célokmány elfogadására – lekerült a napirendről
 15. napirendi pont: Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra – támogattam a javaslatot
 16. napirendi pont: Javaslat a LIFE+ „Természet és a biológiai sokféleség” című pályázati felhíváson történő részvételre, és a szükséges önerő biztosítására – támogattam a javaslatot
 17. napirendi pont: Javaslat a 191/2021. (IX. 30.) számú közgyűlési határozat visszavonására – támogattam a javaslatot
 18. napirendi pont: Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére – támogattam a javaslatot
 19. napirendi pont: Javaslat a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására – támogattam a javaslatot
 20. napirendi pont: Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára – támogattam a javaslatot
 21. napirendi pont: Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására – támogattam a javaslatot
 22. napirendi pont: Javaslat az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – támogattam a javaslatot
 23. napirendi pont: Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására – támogattam a javaslatot
 24. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására – támogattam a javaslatot
 25. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére – támogattam a javaslatot
 26. napirendi pont: Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására – támogattam a javaslatot
 27. napirendi pont: Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására – támogattam a javaslatot
 28. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ 2020. évi szakmai munkájának értékelésére – támogattam a javaslatot
 29. napirendi pont: Javaslat a háziorvosi körzetek felülvizsgálatának kezdeményezésére – lekerült a napirendről
 30. napirendi pont: Javaslat a Velencei úton végzett közterületi munkák kapcsán szükséges intézkedésekre – lekerült a napirendről
 31. napirendi pont: Sürgős Előterjesztés: Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására – támogattam a javaslatot
 32. napirendi pont: Egyebek
 33. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására – támogattam a javaslatot
 34. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására – támogattam a javaslatot
 35. napirendi pont (Zárt ülés): Tájékoztató vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás kezdeményezéséről – szavazást nem igényel

A teljes anyag letölthető innen.

A teljes ülés megnézhető felvételről: