Közgyűlés – 2021.10.28.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 3 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Meglepően gyors volt a közgyűlés, 15 napirendi pont és a legtöbb semmilyen hozzászólást vagy vitát nem generált.

 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – nem igényelt szavazást
 2. napirendi pont: Tájékoztató az érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról – nem igényelt szavazás
 3. napirendi pont: Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 4. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre – igennel szavaztam
 5. napirendi pont: Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére – igennel szavaztam
 7. napirendi pont: Javaslat a 128/2019. (V.30.) számú közgyűlési határozat módosítására – igennel szavaztam
 8. napirendi pont: Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére – igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat az Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítására – igennel szavaztam
 10. napirendi pont: Javaslat a KÖNYVKERÉK Könyvmentő Egyesülethez történő csatlakozásra – igennel szavaztam
 11. napirendi pont: Beszámoló a 2021. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról – igennel szavaztam
 12. napirendi pont: Javaslat a Tolmács utca 18754/2-3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Hész módosításának elfogadásáról – igennel szavaztam
 13. napirendi pont: Egyebek – nem igényel szavazást
 14. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója Díj, Év Legjobb Csapata Díj, Év Edzője Díj és az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozására – igennel szavaztam
 15. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslat a Fenntarthatósági Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztására – végül nem zárt ülés volt, hanem megválasztottuk és fel is esküdött, igennel szavaztam

A teljes anyag letölthető innen.

A teljes ülés megnézhető felvételről: