Közgyűlés – 2021.09.30.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 3 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

A témák tárgyalása előtt Ancsin László, az MBSZ új főtitkára átadta városunknak egy centenáriumi díszoklevelet, mivel a magyar birkózás 100 éves, az érdi pedig 50. Utána került sor a napirendi pontokra.

 1. napirendi pont: Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről – igennel szavaztam
 2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – szavazást nem igényel
 3. napirendi pont: Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról – szavazást nem igényel
 4. napirendi pont: Tájékoztató adatigénylés teljesítésének eredményéről – szavazást nem igényel
 5. napirendi pont: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására – igennel szavaztam
 7. napirendi pont: Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására – lekerült a napirendről
 8. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat az érdi buszvárók üzemeltetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára – lekerült a napirendről
 10. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének módosítására – nem a módosítóra, igennel szavaztam az előterjesztésre
 11. napirendi pont: Javaslat Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi második félévi és 2022. első félévi üzleti tervének elfogadására – lekerült a napirendről
 12. napirendi pont: Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére – lekerült a napirendről
 13. napirendi pont: Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására – igennel szavaztam
 14. napirendi pont: Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételről – igennel szavaztam
 15. napirendi pont: Javaslat az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására – igennel szavaztam
 16. napirendi pont: Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére – lekerült a napirendről
 17. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására – igennel szavaztam
 18. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról szóló döntésre – igennel szavaztam
 19. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére – igennel szavaztam
 20. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására – igennel szavaztam
 21. napirendi pont: Javaslat egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 22. napirendi pont: Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 23. napirendi pont: Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára – igennel szavaztam
 24. napirendi pont: Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására – igennel szavaztam
 25. napirendi pont: Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről – igennel szavaztam
 26. napirendi pont: Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről – igennel szavaztam
 27. napirendi pont: SÜRGŐS: Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozatalához – igennel szavaztam
 28. napirendi pont: Egyebek – nem igényel szavazást
 29. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslat az Év Rendőre Díj 2021. évi adományozására – igennel szavaztam
 30. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására – igennel szavaztam
 31. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2021. évi adományozására – igennel szavaztam
 32. napirendi pont (Zárt ülés): Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására – igennel szavaztam
 33. napirendi pont (Zárt ülés): SÜRGŐS: Javaslat az Érd Város Közéletéért Díj 2021. évi adományozására – igennel szavaztam, egy esetben tartózkodtam

A teljes anyag letölthető innen.

A teljes ülés megnézhető felvételről: