Közgyűlés – 2020.07.16.

közgyűlés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 4 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Rendkívüli közgyűlés volt, de annak elég hosszú.

 1. napirendi pont: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V. 30.) számú önk. rendelet módosítására – igennel szavaztam
 2. napirendi pont: Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavazam
 3. napirendi pont: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról – igennel szavaztam
 4. napirendi pont: Javaslat a helyi közutak, azok vagyontárgyai és tartozékai szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására – igennel szavaztam
 5. napirendi pont: Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok (ismételt) hirdetés útján történő értékesítésére – igennel szavaztam
 6. napirendi pont: Javaslat a 24199 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant érintő szennyvízvezeték szolgalmi jog alapítására – igennel szavaztam
 7. napirendi pont: Javaslat feladatellátási szerződés megkötésére a gyepmesteri feladatok ellátása céljából- igennel szavaztam
 8. napirendi pont: Javaslat a Sasvárosi Egészségház elnevezésére és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítására- igennel szavaztam
 9. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának 2020. év végéig történő meghosszabbítására- igennel szavaztam
 10. napirendi pont: Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának 2020. év végéig történő meghosszabbítására- igennel szavaztam, a módosítóra nemmel szavaztam
 11. napirendi pont: Javaslat önkormányzat saját halottjának történő nyilvánításra (Tóth Tamás alpolgármester)- igennel szavaztam
 12. napirendi pont: Javaslat a járványügyi veszélyhelyzet idején a közgyűlés hatáskörében meghozott polgármesteri döntések utólagos megerősítésére, illetve felülvizsgálatára- igennel szavaztam
 13. napirendi pont: Javaslat az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény vezetőjének jogszabálysértő módon történt kinevezéséről szóló polgármesteri határozat visszavonására Előadó: Simó Károly települési képviselő – nem került napirendre
 14. napirendi pont: Javaslat a Szociális Gondozó Központ munkavállalói részére anyagi elismerés juttatására a veszélyhelyzetben végzett munkájuk elismeréseként Előadó: Simó Károly települési képviselő – nemmel szavaztam
 15. napirendi pont: Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének megválasztására- igennel szavaztam
 16. napirendi pont: SÜRGŐS Javaslat az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására- nem került napirendre

A közgyűlés teljes anyagát letölthetitek innen.