Csomópont-kiépítések és felújítások

terv, építkezés
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 6 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Van ez a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázat, amit a város „megnyert”. Nem mondom el én is, hogy mi a baj vele, megtette ezt már a Kerékpárosklub és az Érdlakó is.

A tíz megpályázott terület közül ötnek kikerült a pályázata a műszaki ellenőri munkákra és ezekben egyszerű leírásként benne van, hogy egy-egy területen mit és hogyan fognak megváltoztatni.

Ezeket szedtem össze, hogy ne kelljen mindenkinek külön mazsoláznia.

Az Érd, Elöljáró-Velencei utak forgalomirányított csomópontjának fejlesztése

A Velencei út – Elöljáró utca keresztezésének fejlesztése, a forgalom gyorsabb és biztonságosabb lebonyolításának biztosításával. A járműosztályozós, jelzőlámpás kialakításon túl a buszöböl áthelyezése, gyalogátkelőhelyek kijelölése valamint zárt csapadékvíz-elvezető rendszer építése. A Velencei úton külön balra kanyarodó sávokat kell kialakítani mind a két irányból. A Csaba utca felől két járműosztályozó sáv létesítendő: egy jobbra és egy balra kanyarodó sáv.

A meglévő buszöböl áthelyezésével a meglévő gyalogátkelőhelyet is át kellett helyezni. A gyalogátkelő-hely új pozíciója a Velencei út 26/a szám előtt van, a két buszöböl között, elválasztó szigettel kell kialakítani.

A Velencei úttal párhuzamosan, mindkét oldalon a meglévő járdaburkolatok felújításra, szélesítésre, átépítendők. A járdaszakaszok 2,5m illetve 3,0m szélesek és a zöld területek felől kerti szegélysor zárja a burkolatszéleket.

Az alábbi közművek kiváltására van szükség:

  • kisfeszültségű légvezeték, közvilágítási légvezeték, televíziós légkábel kiváltása, oszlopainak áthelyezése az Elöljáró utca elején és a tervezett buszöböl környezetében
  • gázvezeték és bekötésinek kiváltása a tervezett buszöböl környezetében
  • tervezett útburkolat illetve csapadékcsatorna alá eső acél vízvezetékek és bekötéseik valamint tolózárak és egyéb műtárgyaik

A Velencei út két oldalán meglévő víznyelőaknák szintbe emelésén túl további 5 víznyelőakna építendő, Ügyész utcánál bal burkolatszélhez, Elöljáró utcánál a jobb, a Velencei út 33-35. szám határán a bal és a Velencei út 26/a szám előtt a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél. mindkét oldali burkolatszéléhez. További két víznyelőaknát létesítendő a tervezett buszöböl kiemelt szegélye mellé a mély-pontokba illetve a járdaburkolatról lefolyó víz összegyűjtésére a kerti szegély vonalában. A tervezett víznyelőaknákat a meglévő gerinccsatornába kell bekötni a beton tisztítóaknákon keresztül.

Az Elöljáró utcában jelenleg kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer nincs. A mélypontokban összesen 3db víznyelőakna építendő, melyeket az út keleti oldalán elhelyezett NA-300/KG-PVC csatornával az 1 jelű aknán keresztül kell bekötni a gerinccsatornába.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Ára: 170 millió forint

Várható befejezés: 2019.04.30

Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése

Érd Diósdi út és Csaba utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel. A Diósdi úton a városközpont irányából és a Csaba utcán külön balra kanyarodó sávok alakítandók ki.

A tervezési szakasz hossza a Diósdi úton ~143m. A meglévő burkolat szélessége 6,60m-7,00m között változik. Az önálló balra kanyarodó sávnál ennek szélesítése szükséges 9,5 méterre.

A beruházás részeként a tervezési terület dél-nyugati részén 3,0 méter széles ~25 m hosszon gyalogosjárda kiépítésével elválasztásra kerül a tárgyi út a jelenleg mobil elválasztással rendelkező Baján-Csanád utcáktól. Az érintett szakaszon a Baján-Csanád utcák ívét korrigálni szükséges ~25 méter hosszon 6-7 méter szélességben . A tervezési szakasz teljes hosszán az út északi felén a meglévő járda átépítésére és szélesítésére kerül sor térkő burkolattal ~100 m hosszon 3 méter szélességben, míg a déli oldalán a 72-től a 80-as számú ingatlanokig új járdaburkolatot kell kiépíteni ugyancsak térkőből ~90 méter hosszon 1,5 méter szélességben. Ezen kívül helyre kell állítani az érintett kapubejárókat.

A Csaba utcán a tervezési szakasz hossza ~65m, a járműosztályozónál 9,5 m széles a meglévő burkolathoz csatlakozásnál 6 méter. A csomóponti önálló balra kanyarodó sáv kialakítása miatt itt is az útburkolat szélesítésére lesz szükség. Az utca nyugati felén a meglévő járda rekonstrukciója szükséges ~65 m hosszon 1,5 méter szélességben. A keleti oldalon új járdaburkolatot kell kiépíteni~40 m hosszon 2,0 méter szélességben és ~18 méter hosszon 1 méter szélességben. Továbbá helyre kell állítani a tervezési szakaszon az érintett kapubejárókat.

Minkét úton a beavatkozási hosszakon a burkolat felújítása szükséges.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Közvilágítási szakági kiviteli tervet kell készítetni, a szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket be kell szerezni és a kivitelezés befejezése után fénymérési jegyzőkönyvekkel kell igazolni a megfelelő közvilágítási szinteket.

Ára: 167 millió forint

Várható befejezés: 2019.11.01

Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése

Érd, Riminyáki út és Gellért utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel. A Béla utcánál meglévő kijelölt gyalogos átkelőhelyet meg kell szüntetni. A Riminyáki úton és a Gellért utcán is külön balra kanyarodó sávot kell kialakítani. A buszmegállókat szabványosra át kell építeni.

A Riminyáki úton parkolósávot kell létesíteni mindkét oldalon, a lehetséges helyeken, összesen 21 db parkolóhely 2,3 méter szélességgel.

A Riminyáki úton a kopóréteg felújítása szükséges 2-3 cm marás után 5 cm építésével.

A tervezési területen autóbusz öböl is épül, melynek útpályaszerkezete megegyezik az aszfalt burkolatú útpályaszerkezetével, attól süllyesztett szegéllyel kell elválasztani.

A parkolóhelyeket, kapubehajtókat, gyalogos járdákat térkő burkolattal kell kialakítani, a szükséges helyeken eltérő színnel.

A Gellért utcában a teljes meglévő aszfalt pályaszerkezet visszamarása szükséges, az alapréteg meghagyásával.

A Gellért utcán 5 db hosszanti parkolóhely építendő 2,3 m szélességgel

A Riminyáki úton az útpálya, illetve parkolóhelyek, és a gyalogjárda között a kialakuló nagy magassági különbségek miatt a tervezési szakasz nagy részén térdfalat/támfalat kell építeni. Az útpálya és a gyalogjárda közé min. 0,50 m szélességű felületet létesítendő. A párhuzamos parkolóhelyek, és a gyalogjárda közé minimum 0,50 m szélességű kilépő felületet létesítendő, hogy a gépjárműből történő kiszállást megkönnyítendő. A kilépő felület, és a gyalogjárda közé a támfalhoz oldalról rögzített, egyedi gyártású gyalogos korlátot kell kihelyezni, a leesések megakadályozása érdekében.

A gyalogos járdák szélessége szinte mindenhol 1,5 méter + padkafolyóka, kivétel a Gellért utca bal oldalán az utolsó 20 méter ahol 1,2 méter 0,3 m padkafolyóka.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet.

A tervezési területen egyes kapubehajtók esetében (Riminyáki út 54. sz. ill. Gellért utca 1. sz. és 3. szám, mindegyik a szelvényezés szerinti bal oldalon) a kialakuló nagy szintkülönbségek miatt a kapubehajtó teljes hosszán az ingatlan felé lejt, így a kapu előtt hosszában ezeken a helyeken rácsos folyókával kell elvezetni a feléjük folyó vizet. Mindhárom kapubehajtó előtt, a szegély mentén víznyelőt kell elhelyezni. Ezen három kapu esetében a kapu szerkezetét 10-18 cm-rel meg kell emelni.

A tervezési területen jelenleg nyílt árkos vízelvezetési rendszer működik. Ez jellemzően előre gyártott beton elemekből került kialakításra, a kapubehajtók előtt beton szerkezettel lefedve. Az autóbusz megállóhelyek, illetve egyes parkolásra használt felületek alatt ugyancsak el van fedve a trapéz szelvényben burkolt árok.

A Riminyáki út jobb oldalán, a Gellért utcától kezdődően a tervezési területen végig az előző bekezdésben leírtak szerinti burkolt árok a közelmúltban megépített, így jó állapotú, megtartjuk. A Riminyáki út mentén, a jobb oldalon a 61. számtól a Gellért utcáig a meglévő kialakítás helyén, azzal megegyező fenékszinttel a fentiekkel megegyező kialakítás építendő.

Az Alba Geotrade Zrt. „Érd, Modern Városok Program – Nyugati és Keleti csapadékvíz főgyűjtők. Vízjogi létesítési engedélyezési terv” című terve alapján A Béla utca keleti oldalán, valamint az utca csatlakozásától a Riminyáki út mentén annak bal oldalán (a Béla utca és a – tervezési szakasz vége között) Csomiép TB 60/100/80 előre gyártott elemekből kialakított nyílt vízelvezető rendszert épült. Az árkot a kapubehajtók előtt „D” forgalmi terhelési osztályra megfelelő, az elemekhez gyártott fedlappal fedzek le.

Az útpálya szélesítése miatt a vízelvezető rendszert lefedni szükséges. Ezt a teljes érintett szakaszon az előre gyártott elemekhez illeszkedő, ugyancsak előre gyártott fedő elemekkel kell megvalósítani. A vízelvezetési rendszer lefedése miatt víznyelők, illetve tisztítóaknák építése szükséges.

A Gellért utcában az út két oldalán D=40 cm átmérőjű csapadékcsatornát kell kialakítani KG PVC csőből, melyeket a Riminyáki út jobb oldalán vezetett csatornába egy-egy tisztítóakna kialakításával kell bekötni.

A teljes tervezési területen az útpályákra jutó vizeket a szegélyek mentén, új helyeken elhelyezett víznyelőkkel kell bevezetni a csapadékvíz csatornába.

A tervezési terület nagy részén a gyalogos járdák és az útpálya elválasztása miatt a gyalogos felületekre eső víz elvezetését padkafolyókák, illetve esetenként rácsos folyókák beépítésével kell megoldani. A padkafolyókák alá műanyag drain csövet kell építeni hosszirányban a víznyelőbe bekötve.

A tervezett három gyalogátkelőhely erősebb megvilágításáról a kivitelezés keretein belül gondoskodni kell. A tervezett világítás megvalósításához egy új tartóoszlop építése szükség. Ehhez el kell készíteni a tanulmányterv vonatkozó munkarésze alapján a kiviteli tervet.

A Riminyáki út, és a Gellért utca mentén hosszirányban a bal oldalon, jellemzően az útterület határtól mintegy 2 m-re fut az ivóvíz gerincvezeték, mely ac 100 acél csőből lett építve. A Riminyáki út mentén, a csapadékcsatorna átépítésre kerül. A folyás fenékszint csökkentésével, nagyobb keresztmetszetű beton vízelvezető elemek beépítésével a beavatkozás mind a hossz, mind a keresztirányú bekötés vezetékeit érinti. A teljes tervezési területen a gerincvezetéket a meglévő bent hagyása mellett új, KPE 110-es műanyag csővel kell kiváltani. A házi bekötéseket ugyancsak kiváltandók. A kiváltás minden esetben 10 bar-os, elektrofittinges, nyomás alatti megfúrós szerelvényekkel történjen!

Az érintett házi bekötéseket ki kell váltani, védelembe kell helyezni.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Ára: 269 millió forint

Várható befejezés: 2019.06.30

Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

Parkoló

A Felső utca 45 szám elé tervezett parkoló bejárata a Felső utcából nyílik, és 22 db parkoló állás kerül kialakításra, ebből 1 db a mozgáskorlátozottak részére tervezett (a parkoló állások mélysége 4,50 m, szélessége 2,50 m). Minden oldalról kiemelt szegéllyel határolt. A csapadékvíz víznyelő beépítésével kerül elvezetésre a Karolina utca árkába. A parkoló állások burkolata térkő, a közlekedőút burkolata aszfalt ~ 260 m2.

Felső utca szerviz útja

A Felső utca szerviz útjának tervezett burkolatszélessége 5,50 m ~125 m hosszon, valamint 4,0 m 130 m hosszon. A Felső utca 90-94 szám előtt 4-6 méter a módosított nyomvonalon a Felső utcához való csatlakozásnál. A szervizút meglévő földmedrű árok felé lejt. Az szervizúton 19 db merőleges parkoló állás(melyek mélysége 4,50 m, szélessége 2,50 m.) és 1 db mozgáskorlátozott parkoló állás kerül elhelyezésre A meglévő járda átépítése szükséges. Szalagkorlátot kell építeni a szervizút Felső utca felőli oldalán ~250 m hosszon. A tervezett út bal oldalán „K” szegély kerül elhelyezésre, mely 30 m-ként surrantókkal meg van nyitva. Ezek a surrantók vezetik el a csapadékvizet a meglévő földmedrű árokba. Lokálisan az árok burkolása szükséges. A Felső utca meglévő nyílt földmedrű árokrendszerét rendezni, tisztítani szükséges. A feliszapolódott átereszeket tisztítani szükséges. A Kinga utcai csatlakozást ~35 méter hosszan 5 méter szélességben.

Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése a Felső utcán és a Karolina utcán. Ehhez kapcsolódóan gyalogos korlát létesítése a Felső utcai lépcső mellet. Járda építése a Felső utca 45. szám előtti parkoló mellett ~80 m hosszon 1,5 méter szélességben.

A fentiekhez kapcsolódóan el kell készíttetni a módosított közvilágítás kivitelitervét és meg kell építeni a szükséges módosítását is.

Ára: 110 millió forint

Várható befejezés: 2019.06.30

Érd két pontján (Daróczi utca, Gárdonyi utca) forgalomirányított csomópont kiépítés

Érd, Kossuth Lajos út Gárdonyi Géza út kereszteződésének forgalomtechnikai korszerűsítésének megtervezése

A kivitelező feladata a VIA FUTURA Kft. 1610/5 tervszámú (2016.08.) engedélyezési terve (Érd, Szent István út – Kossuth Lajos út kapcsolat a kapcsolódó Gárdonyi Géza út és Szent László tér forgalomtechnikai korszerűsítése) alapján módosított kiviteli majd megvalósulási tervek elkészítése.

Az engedélyezési tervtől eltérően a kiviteli tervet Kossuth Lajos út 67. szám és az uszoda bejárata közti szakaszra (~160 méter, 6,0 méter szélességben) és Gárdonyi Géza utca csatlakozó részére kell elkészíteni.

A kivitelező feladata a megvalósulási tervek elkészítése is.

A Kossuth Lajos út – Gárdonyi Géza úti csomópontban jelzőlámpás csomópontot kell kiépíteni 3 db kijelölt gyalogos-átkelőhellyel.

A jobb oldalon az uszoda bejárójától a meglévő buszmegálló peronjáig új aszfalt járda építendő 1,5 m-es szélességgel ~25 méter hosszan..

A Kossuth Lajos úton, az uszodával szemközti.  jobb oldalon a meglévő buszöböl megtartásra kerül, míg a 78-. és 80 számok előtti, a bal oldalon lévő buszmegállót peronnal, járdakapcsolattal és váróval együtt el kell bontani, területét rekultiválni szükséges. Helyette a 76 és 78 számok előtt, a bal oldalon szabványos buszöblöt kell építeni új peronnal és konzolos buszváróval.

A Kossuth Lajos utca érintett szakaszán alapvetően kiemelt szegélyt kell építeni, kivétel a kapubehajtók, járdák a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél.

A Gárdonyi utca déli ágán ~21 m hosszon aszfalt burkolat építendő ki 5,50 m szélességben, „K” szegéllyel határolva. Az északi ágán a meglévő burkolathoz kell csatlakozni ~13 m hosszon 5,5 méteres szélességben.

A csomópontban a járdakapcsolatok átépítendők, a megfelelő taktilis jelzéseket a csomópontokban és a buszmegállókban ki kell építeni. A tervezési területen belül a kapubehajtók felújítása/kiépítése szükséges az alábbiak szerint:

  • meglévő, térkő burkolatú kapubehajtó esetén: új térkő burkolatú kapubehajtó a meglévővel legalább megegyező minőségben és fektetési mintázattal
  • meglévő, beton vagy aszfalt illetve szilárd burkolattal nem rendelkező kapubehajtó esetén: új aszfalt burkolatú kapubehajtó.

A tiltott gyalogos átkelések megakadályozására gyalogos korlátokat kell telepíteni.

A Kossuth Lajos úton ~10 méter hosszan, a jobb pályán, a bal pályán ~ 20 méter hosszan valamint a buszöböl területén teljes pályaszerkezet építendő ki, a tervezési szakaszon belül az egyéb útfelületen kopóréteg csere szükséges. Az egyéb utcákban a helyszínrajzon jelölt határok között teljes pályaszerkezet cseréje/építése szükséges. Az autóbusz öblök burkolatát beton burkolattal kell kialakítani.

A Kossuth Lajos utcán zárt csapadékcsatorna gerinchálózat kiépítése szükséges ~250 méter hosszon, melynek befogadója a meglévő TB elemes átokrendszer a Kossuth Lajos utca 88 szám előtt.

A Gárdonyi utcában zárt csapadékcsatorna kiépítése szükséges melynek befogadója a Kossuth Lajos utca gerinc csatornája.

A zárt csapadékcsatorna rendszeren kívül még  rácsos folyóka építése szükséges 37 m hosszon a Kossuth Lajos utcán a Gárdonyi Géza utca 2 számnál, valamint a befogadó védelmére a Szent István utcai árok bekötésnél gereb és hordalékfogó építése is szükséges.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Közvilágítási szakági kiviteli tervet kell készítetni, a szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket be kell szerezni és a kivitelezés befejezése után fénymérési jegyzőkönyvekkel kell igazolni a megfelelő közvilágítási szinteket.

Érd, Bajcsy Zsilinszky út – Daróczi utca kereszteződés forgalomtechnikai korszerűsítése

A kivitelező feladata a VÍZKÖRTERV Kft. VKT/2016/51 tervszámú (2016.10.) engedélyezési terve alapján kiviteli majd megvalósulási tervek elkészítése.

Érd, Bajcsy–Zsilinszky út és Daróci – Alsóerdősor utcák kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítése kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel.

A tervezési terület az útkereszteződés középpontjától számított kb. 100-100 m a Bajcsy-Zsilinszky úton ~6,5 méter szélességben és kb. 50 és 60 m a két keresztező utcán. Az Alsóerdősor utcán (5,5 – 6,0 méter széles) a Barackfa utcai csatlakozás még kiépítendő. A Daróci utca ~5,1-5,65 méter széles.

Az érintett szakaszokon az utak burkolatát fel kell újítani, meg kell erősíteni.

A Bajcsy-Zsilinszky út és Daróczi utca által határolt, délre található területen oszlopok kihelyezése szükséges a Bajcsy-Zsilinszky út illetve Daróczi utca felől megközelíthető parkoló felületek átjárhatóságának megakadályozása érdekében. Daróczi utcai jelzőlámpa felállási szakasza mentén a parkoló megközelítését biztosító K szegélyt kiemelt szegélyre kell átépíteni (10,0 m hosszban).

A Bajcsy-Zsilinszky út mindkét becsatlakozó irányában meglévő buszöblök és buszmegállók találhatók, közvetlenül a csomópont lekerekítő íveihez csatlakozva. A csomópont jelzőlámpás szabályozásra való áttervezése és a gyalogos átkelő és a buszmegálló között lévő, jelenleg sem szabványos távolság megfelelő növelése érdekében szükséges a buszöblök, buszmegállók távolabb helyezése a csomóponttól a buszvárókkal együtt. A buszöböl mentén haladó járdaszakaszok felújítása szükséges. A buszöblöket bazaltbeton burkolattal kell kiépíteni.

A tervezési szakaszon található telekbehajtók átépítése szükséges.

Az aktuális forgalomnagyságnak megfelelően felül kell vizsgálni a jelzőlámpa fázistervet. A jelzőlámpának forgalomtól függő vezérlés szükséges.

Közvilágítási szakági kiviteli tervet kell készítetni az engedélyezési terv azonos munkarésze alapján, a szükséges jóváhagyásokat, engedélyeket be kell szerezni és a kivitelezés befejezése után fénymérési jegyzőkönyvekkel kell igazolni a megfelelő közvilágítási szinteket.

A Daróczi és az Alsóerdősor utcák érintett szakaszain szikkasztóárkok kialakítása szükséges a meglévő árkok nyomában; Érd csatornahálózatának felülvizsgálatát, komplex tervezését az Unitef’83 Zrt; végzi, amely kiterjed a jelen tervezési területre is! A burkolt felületek alatt végighúzódó hossz-csatornák, átereszek felújítását, szükséges átépítését az Unitef’83 Zrt; által készülő terveknek megfelelően kell elvégezni. A Bajcsy-Zsilinszky út mentén lévő árkokat szükséges jó karba helyezni.

Ára: 152 millió forint

Várható befejezés: 2019.04.30