Válasz és helyreigazítás kérése az reden.blog.hu-n (sic!) megjelent „És lőn világosság?” című cikkel kapcsolatosan

levél
Ez a bejegyzés utolsó módosítása: 6 év! A benne lévő információk már nem biztos, hogy érvényesek, naprakészek!

Írtam egy (egyesek szerint unalmas) bejegyzést, amire válasz érkezett. Én meg válaszoltam a válaszra…

(Grep Zrt.) Tisztelt Szerkesztő Úr/Hölgy!

(ÉÉÉ) Tisztelt Makra Attila,

(Grep Zrt.) Sajnálattal olvastuk Ön által az erden.blogon jegyzett írást, amire szeretnénk/kénytelenek vagyunk reflektálni

Bár az írásban hivatkozik cégünkre, a dokumentumokból nyilvánvalóan megismerhette elérhetőségeinket, az üggyel kapcsolatban mégsem keresett meg bennünket, pedig biztosan tudtunk volna válaszolni a közvilágítással
kapcsolatos kérdéseire. Esetleg elkerülhető lett volna, hogy félreérthető és megtévesztő információk jelenlenek meg blogjukon.

Végigolvastam az Ön által leírtakat, amikkel kapcsolatban az alábbiakra szeretném felhívni az Ön figyelmét (az egyszerűség kedvéért az Ön gondolatmenetét követem):
– A pályázattal kapcsolatos észrevétele, hogy a 31W-os világítás, a minimum 97lm/W és a minimum 2.900 lumen behatárolja az ajánlható lámpák számát. Ez azonban nem igaz, ezt egy pár példán be is mutatom. Vegyük pontosan az Ön által adott értékeket:
1. maximum 31 W felvett teljesítmény,
2. minimum 97 lm/W hatásfok,
3. minimum 2.900 lm fénykibocsátás.
Az Ön által leírt számítás korrekt ugyan (31W * 97 lm/W = 3007 lm), csak „elfeledkezett” az ön által is citált minimum és maximum értékekről. A minimum 97 lm/W nem jelenti azt, hogy annál nagyobb érték nem lehet, így a szorzat sem maximum 3.007 lm. És persze ugyanez fordítva is igaz. Ez sajnos elemi matematikai logika.
Például:
Az ajánlatadó által megajánlott lámpa nem 97 lm/W-ot tud, hanem mondjuk 110-et, de a felvett teljesítménye marad 31W. Tehát a fenti feltételeknek maximálisan megfelel, hiszen 31W * 110 lm/W= 3.410 lm, ami tökéletesen teljesíti az előírtakat. Ha mondjuk maradunk a 110 lm/W-nál, de a lámpánk teljesítménye csak 27 W, akkor is teljesítettük a kritériumokat, hiszen 27 W * 110 lm/W = 2970 lm. Ez a verzió is tökéletesen alkalmas az előírtak betartására. Látható tehát, hogy a fenti kritériumok elég tágak, hiszen nem egzaktan kellett betartani az előírtakat, hanem voltak minimum és maximum értékek.

(ÉÉÉ) Később írtam egy átlagos LED-es 80-140 lumen/W értéket. Ezzel az értékkel módosíthatom a számolást, lesz minimum-maximum.

(Grep Zrt.) A további értékek meghatározása is valószínűleg ilyen módon történt. Szakmabeliként állíthatom (de természetesen rövid google kereséssel ellenőrizhető), hogy a leírt paramétereket minden nagyobb lámpagyártó lámpatestje tudja. Ugyanakkor amennyiben jól sejtem az érdi városvezetés nem szeretett volna noname, kínai lámpákat a városba. Gondolom, ennek Ön sem örülne, mint érdi lakos. Az elvárt műszaki paraméterek meghatározása egy fontos pontja minden ilyen közbeszerzési kiírásnak.

(ÉÉÉ) Szerintem az ilyen „rövid Google keresés” kitételek csak nevetségessé teszik a dolgot. Remélem Önök is egyetértenek, hogy ami az interneten található, az nem mind igaz. Különben milyen indíttatással írták volna ezt a levelet?

(Grep Zrt.) A világítást igenis befolyásolják a lámpa egyéb tényezői is. Például, ha állítható egy lámpatest feje – fel-, illetve le lehet billenteni – azzal a megvilágított területet lehet szabályozni, hová világítson a lámpa. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága a lámpának. Fontos tulajdonsága továbbá a színhőmérséklete. A 4.000 K, azt jelenti, hogy fehér fénye lesz a lámpának, aminek a fényénél kontrasztosabbak a felületek, jobb a láthatóság. Fontos a hőmérsékleti tartomány, mert a LED-es fényforrások nem bírják a nagy hőt. Amennyiben a lámpa nem bírja a 25 fokot sem, akkor Magyarországon nem szabad alkalmazni, mert hamar tönkre fog menni. A síküveg búra azért fontos, mert ellenállóbb a külső fizikai behatásoknak, nem barnul be, és több fény jön ki rajta, mintha polikarbonát burával szerelnék. Ezek mind-mind olyan előírások, amik az önkormányzat előrelátását bizonyítják, hogy ilyen apró részletekre is odafigyeltek a lámpatestekkel kapcsolatosan. Ezek a paraméterek – az ön állításával ellentétben – érdemben befolyásolják a világítást. Természetesen a világításhoz nem értő külső ember számára ezek nehezen felmérhető jelentőségű műszaki paraméterek – ellenben éppen emiatt talán nem kellene ezekről szakértő bevonása nélkül véleményt alkotni, illetve ezt a véleményt közzé tenni.

(ÉÉÉ) Az írtam, hogy nem mindegyik befolyásolja. Pontosíthatom, hogy melyikek igen, melyikek nem.

(Grep Zrt.) – A szerződésben Ön által hivatkozott részeket szakmai nyelven aktív és passzív elemeknek nevezik, azokat a Villamos energia törvény (VET) rögzíti. Az aktív elemek a lámpatest, bekötő vezeték, stb. Az aktív elemek tulajdonosa és üzemeltetője lehet az Önkormányzat vagy az Önkormányzat által megbízott jogi személy. A passzív elemek az oszlopok, vezetékek, transzformátor állomások, mérőórák, stb. Ezeknek a tulajdonosa és üzemeltetője általában az Elosztói Engedélyes, esetünkben az ELMŰ Hálózati Kft. Azért mondom, hogy általában, mert jó gazdaként az érdi önkormányzat már jó ideje az új beruházások során általa épített passzív hálózatot sem adja át az Elosztói Engedélyesnek, hanem saját tulajdonban és üzemeltetésben tartja, hiszen így közvetlen ráhatása van az ilyen hálózatok működésére és karbantartására. A fent leírt aktív- és passzív elemek tulajdoni és üzemeltetési határát nem a felek, hanem a fent említett Elosztói Engedélyesnek a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzata tartalmazza. Laikusként természetesen nem kell minden ponttal egyetértenie, de ez nem változtat a törvényi szabályozáson.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent a bejegyzésemben.

(Grep Zrt.) – A következő pontként Ön a megtérülési időt, illetve a 15 éves időtartamot hozza példának, mint a szerződés egy érdekes elemét. Itt az Önkormányzat által kiírt közbeszerzés alapján a cégünk által tett ajánlat miatt szerepel 12 év. Ezt a közbeszerzési kiírás alapján az Önkormányzat úgy kérte, hogy értékelési szempont volt a megtérülési idő. Aki a kisebb értéket adja, több pontot kap. Viszont a szerződést 15 évre szerette volna megkötni az Önkormányzat azzal, hogy a megtérülési időt követően a nyertes ajánlattevő feladata továbbra is a villamos energia és az üzemeltetés szolgáltatása, de (mivel a vállalkozó befektetése eddigre már megtérült) a finanszírozási költségek nélkül. Ráadásul ez a tétel is értékelésre került, értelemszerűen az olcsóbb jobb. Tehát az utolsó 3 évben már az Önkormányzat fogja élvezni a beruházás nyújtotta előnyöket (olcsóbb és jobb közvilágítás), de a kockázatok viselése és az üzemeltetés még továbbra is a nyertes ajánlattevő feladata lesz.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent a bejegyzésemben.

(Grep Zrt.) – Az ajánlati dokumentáció vélhetőleg az Önkormányzattól közérdekű adatigényléssel kikérhető. Annak, hogy az önkormányzat nem csatolta a szerződéshez valószínűleg egészen prózai oka, hogy a beadott anyag 196 oldalas, plusz 11 oldal hiánypótlás. Ha gondolja, mi is megküldhetjük Önnek.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) – A szerződésben az Ön által hivatkozott 53 mFt-os költség nem az üzemeltetésre vonatkozik. Az a költség a villamos energia számlának a hatósági díjszabás szerinti rendszerhasználati díj (RHD) része, amit mindenki – még Ön is otthon – megfizet minden hónapban. Az Ön lakossági számlájához képest egy tétellel különbözik ez a rész, mégpedig, hogy itt van egy un. Közvilágítási elosztási díj is, amit a fent említett Elosztói Engedélyesnek kell megfizetni a passzív elemek karbantartásáért. A lakossági és a közvilágítási tarifa is eltér egymástól, de a tételek nevükben megegyeznek. Ezt a tarifát Ön is ellenőrizheti, szintén a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatal szabja meg minden évben. Az Ön által írt összeg az önkormányzat szerződés előtt fizetett rendszerhasználati díját tartalmazza, mert a jogszabályi változásokhoz, illetve a szerződéses összeg változásaihoz szükséges volt rögzíteni a bázisértéket.

(ÉÉÉ) Ezt kijavíthatom.

(Grep Zrt.) – Az ajánlati felhívás és a szerződésben található lámpatest jegyzék között azért lehetséges különbség, mert az ajánlati felhívásban a korábbi üzemeltetőtől származó lámpatestek jegyzéke az akkori tényleges felvett teljesítményekkel került be, míg a szerződés mellékletét valószínűleg az ELMŰ Nyrt., mint az aktív elemek addigi tulajdonosának a leltára szerepel. A lámpatestek ráadásul ugyanazok, csak a bennük elhelyezett fényforrások, és azok felvett teljesítménye különbözik – mivel Érd városa azokat 2013-ban már korszerűbb, kisebb teljesítményű fényforrásokra cseréltette.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) – Az Ön által levezetett watt, lumen, fényforrás értékek talán helytállóak, azonban számításuk korántsem így történik, megfeleltetésük pedig pláne nem.

(ÉÉÉ) Azokból az adatokból dolgoztam, amik az ajánlatban és a szerződésben szerepeltek. Ezért a levezetés helytálló. A megfeleltetésben várom, mi a hiba.

(Grep Zrt.) Az Ajánlati Felhívás egyik fontos eleme volt, hogy a nyertes ajánlattevőnek kötelessége volt közvilágítási tervet készíttetni – természetesen erre jogosult szakemberrel.
Továbbá, akik nem szakmabeliek elfelejtkeznek a következő dolgokról:
1. egy hagyományos fényforrás fénykibocsátását nem lehet így számolni. A gyártó által az izzóra vonatkozó érték csak az izzóra vonatkozik. Azonban az izzónak van egy vasmagos gyújtója, így például egy 36 W-os kompakt fénycső 45 W-ot vesz fel.

(ÉÉÉ) Ettől nem változik a világítási része, mert a megadott érték a világításhoz van igazítva. Tehát ha azt adja meg, hogy 36 W, akkor abból a világítás mértéke számolható, csak a tényleges áramfelvétel nem.

(Grep Zrt.) 2. További, a fénykibocsátást csökkentő tényező, hogy a fényforrás mögött lévő tükör, ami irányítja a lámpából kijövő fényt, milyen anyagból készült, mennyire jól tükröződik, stb.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) 3. Az izzó által kibocsátott fényt csökkenti továbbá a lámpatest búrája is, ami azon kívül, hogy védi a lámpatestet, szórja is a fényt. Így adott teljesítményű lámpatesten belül, még a lámpatest gyártója, és a lámpatest pontos típusa is számít. Például egy nátrium 70W-os lámpatest felvett teljesítménye 87W. De jelentősen eltér a kibocsátott fényerő aszerint, hogy ezt egy régi un. EKA típusú lámpából adja, egy Philips típusú lámpából, vagy mondjuk egy Tungsram Z1-es vagy ugyancsak Tungsram Zafír lámpatestből adja-e ki.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) 4. Azt azonban még laikusként is könnyű belátni, hogy a 18-22 éves lámpatestekből jelentősen (45-55%-al) kevesebb fény jön ki, mint egy azonos gyári új lámpából. A régi lámpák avulása (búrájának elkoszolódása, vizzel teltsége, esetenként a benne lévő madárfészek) negatívan befolyásolja a kor előrehaladtával a várható fénykibocsátást.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) 5. Természetesen a tervezés egyik alapköve volt, hogy a tervezők mértek fényt a korszerűsítés előtt is és utána is, hogy megállapítsák, jobb lett-e a fény, mint volt. Ugyanezt az ellenőrzést az Önkormányzat szakembereinek jelenlétében is elvégeztük. Ilyen fénymérési jegyzőkönyvet tudunk Önnek biztosítani, amennyiben ilyen igényével megkeres bennünket.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) 6. Azt már csak megjegyzésként tartjuk szükségesnek rögzíteni az Ön által elvégzett számítással kapcsolatban, hogy amennyiben az egyes lámpatestek gyártói által közzétett fénykibocsátási adatokat (szintén viszonylag kis google kereséssel) vette volna alapul, akkor vélhetően nem egy ilyen teljesen fals és félrevezető táblázathoz jutott volna.

(ÉÉÉ) Kérem ne hányják a szememre, hogy az önkormányzat hiányos dokumentációt adott. Ebből ezeket lehetett leszűrni.

(Grep Zrt.) – Bár Ön nem láthatta az ajánlatunkat, az Ajánlati Felhívásban előírás volt, hogy a lámpatest mérési jegyzőkönyve tartalmazzon lepkegörbét, ami az Ön által is felvetett fényszórást hivatott tükrözni. Ez alapján lehetett a régi lámpatestek helyére betervezni az újakat. Ez is egy olyan pontja volt a kiírásnak, ami az Önkormányzat lelkiismeretességét és utánajárását mutatja.

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) – az „előző” lámpatestek olyannyira körkörösen szórták a fényt, hogy semmilyen mértékben nem feleltek meg az EU fényszennyezéssel szembeni elvárásainak, mivel nem csak a közterületet, hanem a környezetet, az eget is világították. Amennyiben a hosszas adatgyűjtés során megkereste volna cégünket, készséggel megmutattuk volna ajánlatunkat, valamint az Érden felszerelt Philips LED-es lámpák bármely műszaki adatát – tekintve, hogy ezek a lámpatestek kifejezetten LED fényforrásokkal, az érvényes EU normatíváknak megfelelő alacsony fényszennyezési értékekkel rendelkeznek

(ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) – A diósdi helyzetet sajnos jómagam is ismerem, elkeserítő, amilyen ott a világítási helyzet. Javasoltuk az Önkormányzatnak egy új tender kiírását, egyelőre terveztetik az új közvilágítást. A lámpatestek még a régi lámpák esetében sem hasonlíthatók össze a fent általam leírtak miatt, ez pedig a LED-es lámpákra hatványozottan igaz. Ráadásul a diósdi korszerűsítés során a régi, kis teljesítményű lámpatestek nem is lettek lecserélve, csak egy LED-es fényforrás lett azokba beletéve. Ahogy Ön is mondta, ennek a szórásképe – mivel nem LED fényforráshoz lett tervezve – messze, messze nem megfelelő egy közvilágítás esetében. Emiatt teljességgel irreleváns a diósdi lámpákba beépített LED panelek teljesítményének összehasonlítása egy normális LED lámpával. Azt, hogy egy tanulmányban mivel ajánlják cserélni a nem minősíthető diósdi lámpákat, semmiképpen nem kellene alapul venni egy szakmailag megalapozott terv híján – ami Érden a korszerűsítést megelőzően elkészült, míg Diósdon majd most (a probléma jelentkezése után) fogják elkészíteni.

(ÉÉÉ) Ez például nagyon értékes információ, hogy Diósdon a jelenlegi helyzetet Önökkel szeretnék kiváltani. Vagy legalábbis a jelenlegi leváltásnak tervezésében részt vesznek/vettek.

(Grep Zrt.) – Amennyiben ismeri Diósd helyzetét, akkor gondolom ismeri a 71-es főúton az első érdi körforgalmat is. Én mindig mosolygok, mikor végre Érdre érek, hogy végre látok az utcán. Bár, ahogy fentebb is jeleztem, Diósd lehet rossz példa, hiszen kritikán aluli a közvilágítása.
– Cégünknek semmilyen módon nincs köze az Elioshoz, az ilyen irányú olcsó és hatásvadász párhuzamot a leghatározottabban visszautasítunk! Azt azért célszerűnek tartjuk rögzíteni, hogy Magyarországon közel kétszáz településen működik már – teljes, vagy részleges – LED-es közvilágítás. Ezek többségénél a lakosság teljes megelégedésére.

(ÉÉÉ) Kifejezetten azért tettem bele az Eliost, mint megjegyzést, hogy bizonyítsam: a kettőnek semmi köze egymáshoz és nem azért néztem ennek utána, mert most népszerű az Elios-ügy. Ha elolvassa még egyszer ezt a mondatot, akkor megértheti, miért utasítom vissza a leghatározottabban azt, hogy olcsó és hatásvadász párhuzamnak állítsák be ezt a bekezdést.

(Grep Zrt.) – A végszóhoz. Több helyen is találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a korszerűsítés után (bár nő a fényerősség), az emberek egész egyszerűen hozzászoknak a jobb és nagyobb fényerősséghez, így a régi fény már nem tűnik olyan kevésnek. Ez természetes. A szakmaiatlan véleményalkotásnak, a tények, mérések figyelmen kívül hagyásának azonban nem szabad természetesnek lennie.

(ÉÉÉ) Természetesen megértem, de ez kicsit fából vaskarika. Olyan, mint a hő és a hőérzet.
Nem vonom kétségbe, hogy a teljesítés teljesen megfelelt a kiírásnak.
Nem vonom kétségbe, hogy a teljesítés teljesen megfelel a szerződésnek.
De azért kérem azt ne vitassák el, hogy a szubjektív érzékelésünk szerint a jelenlegi megvilágítás nem olyan jó, mint a régi volt.

Ennek próbáltam utánajárni adatok szintjén, ami úgy néz ki, nem sikerült.
Amennyiben ebben segítenek, módosítom a bejegyzést, és ha ezek alapján úgy látom, a végszót is megváltoztatom.

(Grep Zrt.) – Bár valószínűleg nem tűnik fel Önnek, az önkormányzat olyannyira igyekszik javítani a közvilágítás helyzetén, hogy ugyancsak ebből a szerződésünkből adódóan évi 80! darab, igen, 80 darab lámpatestet szereltet fel azokra a helyekre, ahol nincs elég lámpatest. Ez azt jelenti, hogy a 2016 óta érvényben lévő szerződésünk alapján már 160 darab lámpatestet szereltünk fel az olyan kritikus helyekre, ahol például egymás után 3-5 oszlopon nem volt lámpatest. Hála istennek mára az ilyen helyek jószerével elfogytak a Városban. Az Önkormányzatnak ugyanakkor még további 240 lámpatest felszerelésére nyílik lehetősége az elkövetkező 3 évben, így több, nagyobb forgalmú utcában is tudjuk sűríteni a lámpákat. További példa za Önkormányzat lelkiismeretességére, hogy tavalyelőtt 40 darab napelemes LED-es fényforrással rendelkező lámpatestet szereltünk fel az olyan területekre, ahol nincs kiépítve a közvilágítási hálózat. Tavaly további 48 darabra kaptunk megrendelést. Ezek a lámpák mindamellett, hogy egyáltalán nem fogyasztanak villamos energiát, minimális karbantartást is igényelnek.

 (ÉÉÉ) Ennek nem mondtam ellent.

(Grep Zrt.) Fentiek miatt kérjük az Ön blogján megjelentetett cikkel kapcsolatosan helyreigazítást közzétenni, majd a cikket a blogról (mivel valótlan állításokat tartalmaz) levenni szíveskedjen.

(ÉÉÉ) Szerintem a fentiek alapján láthatják, hogy én hajlamos vagyok kompromisszumokra és változtatásokra.
Láthatják, hogy már most több helyen is már belejavítottam, amikor hozzáértők megkerestek, és Önöket most első sorban hozzáértőnek és nem érintettnek tekintem.
Hajlandó vagyok addig csiszolni a bejegyzést, amíg ez Önöknek és nekem is megfelel.

Ezt a levelet kitehetem, mint „válasz”.
Helyreigazításra nem igazán látok okot. Technikai dolgokon lehet vitatkozni (sőt, kérem a segítségüket!) de ez nem hiszem, hogy alapja lehetne egy helyreigazításnak.
A bejegyzést ideiglenesen visszavontam, mert a fentiekkel meggyőztek, hogy körültekintőbb lehettem volna. (Ha szükségük van rá, elküldhetem.)
Szándékosan leírt valótlanságot vagy a cégükre nézve negatív, hamis állítást azonban nem írtam.

(Grep Zrt.) Természetesen amennyiben további kérdés merülne fel a közvilágítással kapcsolatosan, örömmel állunk rendelkezésre!

Üdvözlettel,

Makra Attila

(ÉÉÉ) Lehetnének nekem is kérdéseim erről az egészről… de én nem vagyok ilyen kicsinyes, ahogy a bejegyzésben is írtam: nem érdekel. Engem az érdekel, hogy lássunk Érden.

Mindezek tükrében várom válaszukat.

Balla Imre

2018. március 2.